„Vypracování hydraulického modelu simulujícího nestacionární srážkoodtokový proces“

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
250000
Ukončení příjmu nabídek: 
21. Prosinec 2015 - 12:00
Datum otevření obálek: 
21. Prosinec 2015 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
4. Leden 2016
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

viz zadávací dokumentace vč. příloh

 

Podrobný popis zakázky: 

viz zadávací dokumentace vč. příloh

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce na doporučení hodnotící komise. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Hodnotící komise provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Aqua Procon s.r.o. 179 080, 00 Kč 148 000, 00 Kč 147/2016