Výměna zdroje tepla v MŠ Štědřík II.

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
280000
Ukončení příjmu nabídek: 
31. Červenec 2020 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
10. Srpen 2020
Předpokládané datum dokončení plnění: 
16. Srpen 2020
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Tomáš Hejzlar
Popis zakázky: 

Výměna zdroje tepla v budově MŠ Štědřík na adrese Pražská 155, 252 44 Psáry. 

 

Podrobný popis zakázky: 

Stavba zahrnuje výměnu zdroje tepla pro vytápění a ohřev vody TV, v místnosti s plynovými spotřebiči na úrovni 1.PP objektu školky, které zajišťují vytápění a ohřev TV pro 1.PP a 1.NP původní části budovy školky, včetně výměny čerpadla a expanzní nádoby. Z důvodu zjednodušení servisu zadavatele preferujeme kotle Vaillant.

Přílohy:
projektová dokumentace
výkaz výměr

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno