Speciální dopravní technika – záchranné vozidlo JSDH

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
1.000.000 - 2.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na dodávky zboží, materiálu (§8)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
675000
Vysoutěžená cena zakázky: 
661000
Ukončení příjmu nabídek: 
20. Červenec 2015 - 12:00
Datum otevření obálek: 
21. Červenec 2015 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
22. Červenec 2015
Předpokládané datum dokončení plnění: 
9. Říjen 2015
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Dodávka 1 ks speciálního automobilu a 1 ks nákladního přívěsu kategorie 01.

Podrobný popis zakázky: 

Přesná  specifikace dodávky je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Výzvy.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno