Rekonstrukce veřejného osvětlení v části ul. K Junčáku a sídl. Štědřík v Dolních Jirčanech

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
150000
Vysoutěžená cena zakázky: 
114470
Ukončení příjmu nabídek: 
6. Listopad 2014 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
14. Listopad 2014
Předpokládané datum dokončení plnění: 
25. Prosinec 2014
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je výkop a uložení nového kabelu AYKY 4x16 v délce 310 m vč. patek pro 10 stožárů veřejného osvětlení. Instalace nových stožárů  vysokých 6 m – žárový pozink vč. sadových výložníků a svítidel typu Modus LV s výkonem zářivek 36W nebo Modus NV 70SG.

Součástí zakázky je i odstranění stávajících 8 ks stožárů veřejného osvětlení a  zapojení nového veřejného osvětlení vč. vypracování  revizní zprávy.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Elektro Hladík Jiří 135 847, 00 Kč 112 270, 00 Kč 550/2015 105/2014