Psáry - dešťová kanalizace a komunikace v ulicích Ve Svahu, Pod Stráží a Ve Stráži

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
3.000.000 - 6.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
3000000
Vysoutěžená cena zakázky: 
3263310
Ukončení příjmu nabídek: 
22. Září 2014 - 12:00
Datum otevření obálek: 
22. Září 2014 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
29. Září 2014
Předpokládané datum dokončení plnění: 
28. Listopad 2014
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Vybudování dešťové kanalizace a  rekonstrukce vozovky .

TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK BYL PRODLOUŽEN DO 22. 9. 2014 DO 12 HOD. PŮVODNÍ VÝKAZY VÝMĚR BYLY POUZE PRO STUPEŇ PD - STUDIE.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem stavby je  vybudování dešťové kanalizace a její napojení do stávajícího řadu a pokládka bezprašného povrchu komunikací ze dvou vrstev asfaltového betonu do chodníkových obrubníků dle projektu zpracovaného Ing. Jiřím Nádvorníkem z dubna a září 2012 na komunikace a projektové dokumentace zpracované Ing. Tomášem Melicharem z června 2012 na dešťovou kanalizaci.
Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu zakázky v prosté kopii.                 

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Rada obce si vyhrazuje ze soutěže vyřadit nabídky, které budou mít více jak o 20% nižší cenu než vážený průměr z obdržených nabídek.

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Stavební práce - dešťová kanalizace a kom. Ve Svahu, Pod Stráží, Ve Stráži 1 248 400, 00 Kč 1 031 740, 00 Kč 720/2014 73/2014
Dešťová kanalizace a komunikace v ul. Ve Svahu, Pod Stráží, Ve Stráži 2 390 580, 00 Kč 1 975 690, 00 Kč 789/2014 73/2014
Dešťová kanalizace a komunikace v ul. Ve Svahu, Pod Stráží, Ve Stráži 1 213 060, 00 Kč 1 002 530, 00 Kč 851/2014 73/2014