Oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 120 m2 metodou ITHR

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
48.400 - 400.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
62000
Vysoutěžená cena zakázky: 
47880
Ukončení příjmu nabídek: 
13. Říjen 2015 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
26. Říjen 2015
Předpokládané datum dokončení plnění: 
10. Listopad 2015
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Renáta Sedláková
Popis zakázky: 

Předmětem zakázky je oprava výtluků na místních komunikacích obce.

Podrobný popis zakázky: 

Předmětem zakázky je oprava výtluků o výměře cca 120 m2 na místních komunikacích se živičným povrchem metodou ITHR.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH za 1 m2 oprav při rozsahu zakázky ve výměře cca 120 m2  .

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Oslovení dodavatelé: 
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Asfaltservis s.r.o. 133 991, 00 Kč 110 736, 00 Kč 710/2016 74/216