Oprava povrchu stávající vozovky ulice Na vápence v úseku od ulice Do Polí k č. p. 145, Psáry

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
400.000 - 3.000.000 stavební práce
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
650000
Vysoutěžená cena zakázky: 
595106
Ukončení příjmu nabídek: 
10. Březen 2022 - 12:00
Předpokládané datum zahájení plnění: 
21. Březen 2022
Předpokládané datum dokončení plnění: 
4. Duben 2022
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Tomáš Hejzlar
Popis zakázky: 

Oprava povrchu stávající vozovky ulice Na vápence v úseku od ulice Do Polí č. p. 145, Psáry

 

Podrobný popis zakázky: 

Oprava zahrnuje očištění stávajícího povrchu, přerovnání stávajícího povrchu komunikace a hutnění, částečné vybourání stávající vozovky (poškozená místa), spojovací postřik a položení asfaltového betonu.

 

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno