Interaktivní dotykové tabule a datový projektor pro základní školu

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na dodávky zboží, materiálu (§8)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
350000
Ukončení příjmu nabídek: 
22. Červenec 2013 - 10:00
Datum otevření obálek: 
22. Červenec 2013 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
24. Červenec 2013
Předpokládané datum dokončení plnění: 
15. Srpen 2013
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Milan Vácha
Popis zakázky: 

Dodávka interaktivních dotykových tabulí a datového projektoru vč. příslušenství.

Podrobný popis zakázky: 

Dodávka dle přiloženého položkového seznamu produktů - krycího listu vč. dopravy a montáže.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Jiné požadavky a práva zadavatele:

Zadavatel je oprávněn v rámci dodatečných informací upravit nebo doplnit zadávací podmínky.
Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat jednu čí více z požadovaných částí, pokud se bude jednat o položku nevýznamnou k celku.
Zadavatel si vyhrazuje právo o návrhu smlouvy s uchazečem dále jednat.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnut všechny nabídky.
Zadavatel je oprávněn poptávkové řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu do doby uzavření smlouvy nebo objednávky zrušit bez uvedení důvodů
Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit, v případě, kdy budou řádně podány méně než 3 (tři) nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit všechny nabídky, které byly řádně podány na adrese http://psary.cz.
Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Vyhodnocení nabídek: 

Viz Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek

Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Interaktivní tabule, data projektor pro ZŠ 492 780, 00 Kč 407 256, 00 Kč 555/2013 61/2013