Nález pejska

Dne 24.8.2015 okolo 18. hodiny  byla nalezena v ul. Lesní, Psáry fenka středního vzrůstu, zlatavé barvy. Na krku má obojek proti klíšťatům a dále obojek oranžové barvy s okem pro uchycení vodítka. Hledáme majitele. Fenka je umístěna v obecním kotci, tel. 602 754 820

Pohádkový les - REGISTRACE

Místo konání: 
U Kukaláku
Datum: 
Sobota, 5 Září, 2015 - 13:00 - Neděle, 6 Září, 2015 - 00:00

Již čtvrtým rokem pořádá obec oblíbenou akci Pohádkový les. Jste srdečně zváni.

Registrací svého dítěte si zajistíte nejen jistotu pevného času vstupu na trasu Pohádkového lesa, ale i odměnu a občerstvení zdarma pro své děti (špekáček + limo), které jsou poskytovány v cíli trasy na hrázi rybníka Kukaláku a nejsou zajištěny pro neregistrované..
trasa pro mladší .......   cca 3 - 7 let
trasa pro starší  .......   cca 7 - 13 let

Registrovaní účastníci mají absolutní přednost vstupu na trasu Pohádkového lesa před neregistrovaným.

REGISTRACE ZDE

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2014

Občané naší obce odevzdali v roce 2014 k recyklaci celkem 115kg použitých baterií. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 75 kg kovonosných druhotných surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje. Tříděním baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

Zahajuje se výkup padaných jablek v Dobřejovicích

V pondělí 24.8.2015  se zahajuje výkup padaných jablek. Výkup bude probíhat v Dobřejovicích ve sběrném dvoře směrem na Herink.

Uzavírka komunikace mezi obcemi Psáry - Libeř od pondělí 17.8.2015 do 31. 8. 2015

Od 17.8. - 31.8.2015 bude úplně uzavřena komunikace - silnice III/1051 v úseku cca 1,75 km .z důvodu opravy propustku. Objízdná trasa pro dopravu oboustranně bude následovně: Libeř - Jílové u Prahy - Radlík - Psáry a opačně.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), s p l a t n o s t í  d o o d v o l á n í podle ustanovení § 109 odst. 1 a v souladu s § 115a vodního zákona

zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Černošice pro účely zalévání hřišť a trávníků, napouštění nádrží a bazénů, mytí aut.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 19.8.2015

Dne 19.8.2015 dojde v době od 7:30 do 17:30 k přerušení dodávkly elektrické energie v oblasti ulic Na Návsi, Psárská, Sportovní, U Potoka, Ve Stráži, Pražská, Finské domky, Jílovská, Kutná a Na Kopečku. Blíže viz přiložená mapa. Děkujeme za pochopení

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.8.2015 a 27.8.2015

Ve dnech 20.8.2015 a 27.8.2015 dojde v době od 7:30 do 17:30 k přerušení dodávkly elektrické energie v oblasti trafostanic Mordýřka a Ústav. Zahrnuje oblasti ulic Ve stráži, Sportovní, Finské domky, U potoka, Kutná, V Zahradách, Chrpová a další. Blíže viz přiložená mapa. Děkujeme za pochopení

Výzva - šetření vodou pokračuje

Žádáme všechny obyvatele Psár a Dolních Jirčan, aby maximálně šetřili s pitnou vodou, nepoužívali ji k zalévání zahrad, zavlažování trávníků, napouštění bazénů, k mytí automobilů apod.
Dlouhodobé sucho v celé České republice vede k výraznému poklesu hladin podzemních vod. Obecní vodovod v Psárech a Dolních Jirčanech je zásobován převážně z podzemních vrtů v Psárech, na výši hladiny a chod vodojemů dohlíží VHS (vodohospodářská společnost), kontroly budou probíhat i o víkendu.
Voda na běžnou potřebu domácností zatím dostačuje, ale i tak může v některých lokalitách tlak vody klesat.
Vstřícným jednáním Vás a Vašich sousedů můžeme tuto situaci zvládnout.

Děkujeme za pochopení
Vlasta Málková

Výzva - šetření s vodou

Vzhledem k dlouhodobému suchu žádáme občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, aby nepoužívali závlahu travníků, nemyli auta, nedopouštěli bazény a omezili odběry vody, které přímo nesouvisí s chodem domácnosti. Obec Psáry je z větší části zásobována z podzemních vrtů a s přihlédnutím k současnému charakteru počasí a množství odebírané vody by mohly nastat občasné výpadky její dodávky.
Děkujeme za pochopení
Vlasta Málková, místostarostka

Našla se želva

Včera byla nalezena v ulici K Lůžku v Dolních Jirčanech (nedaleko u křižovatky s ulice U sv. Jána) želva. Prosíme majitele (popřípadě někoho, kdo by se jí ujal), ať se ozve nálezci na telefon 608213300.

NAŘÍZENÍ Středočeského kraje - Vyhlášení období déletrvajícího sucha

Hejtman Středočeského kraje dnes vyhlásil tzv. období déletrvajícího sucha. Tímto vstupují v platnost předem definovaná opatření, omezení a povinnosti dle Nařízení Středočeského kraje č. 4/2010, čl. 2, odst. 2 (v příloze).

Předání ocenění soutěže Vesnice roku

V sobotu 18.7. jsme se zúčastnili předávání ocenění soutěže Vesnice roku ve vítězné obci Vraný, které moc blahopřejeme k úžasnému výsledku a děkujeme za pozvání. Blahopřání si ale zaslouží všechny zúčastněné obce. Naše obec získala Ocenění - CENA NADĚJE PRO ŽIVÝ VENKOV,  za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích, se kterým postupujeme do celostátního kola, a které jsme převzali od
Věry Kovářové, poslankyně Parlamentu ČR. Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera nám předal Diplom  -  za kvalitní sociální služby.
Poděkování patří všem našim občanům, kteří se zúčastnili soutěže nebo jinak přispěli k dosaženému výsledku. Děkujeme!!!!!! Fotogalerie

Prázdninový provoz obecního úřadu

V souvislosti s letním obdobím je na obecním úřadě zaveden prázdninový provoz, při kterém jsou úřední hodiny v pondělí a ve středu zkráceny do 16.00 hodin. Ostatní dny zůstavají beze změn. Děkujeme za pochopení.

Zájezd do Toskánska přeložen na 7.10 - 11.10.2015

Srdečně vás zveme na zájed do Itálie. Uvidíte nádherná zákoutí a strávíte několik pohodových dnů.Odjíždí se ve středu 7.10. a návrat zpět bude v neděli 11.10.
Sleva pro seniory pobírající starobní nebo plný invalidní důchod bude v rozmezí 700 - 1000 Kč, dle celkového počtu zájemců.
Přihlašovat se můžete u pí. Vlasty Málkové malkovaatpsary [dot] cz, tel. 602 714 101 nebo u pí.Šimkové na OU.