EDUpoint - Víceleté gymnázium versus 2. stupeň ZŠ

Místo konání: 
Obecní úřad Psáry
Datum: 
Čtvrtek, 17 Leden, 2019 - 17:30

Máte dítě na základní škole a kladete si otázku, zda by mělo přejít
na víceleté gymnázium, nebo zůstat na druhém stupni? Nejste si
jistí, co bude pro dítě dobrá volba a co vše vzít při rozhodování
v úvahu? Pojďme si o tom popovídat. Na obecním úřadě Psáry ve čtvrtek 17. ledna od 17,30 hod s Miroslavem Hřebeckým, programovým ředitelem společnosti EDUin.

Požehnání nového kolumbária v DJ

Kolumbárium v Dolních Jirčanech požehná farář Mgr.Kryštof Henriko ve čtvrtek 10.1. 2019  v 17 hodin.

Zájemci o slavnostní akt se mohou dostavit na hřbitov do  Dolních Jirčan před 17 hodinou. Budeme se těšit.

Nalezený vlčák- je již doma

Dnes v dopoledních hodinách byl odchycen u obchodu v Dolních Jirčanech vlčák. Pes je dočasně umístěn v odchytovém kotci ve sběrném dvoře v Psárech. Prosím majitele, aby se co nejdříve přihlásil.

Mezinárodní šetření Politické postoje v obci

Vážení občané,

infromujeme Vás, že v průběhu ledna a února 2019 proběhne v obci u náhodně vybraných domů/bytů dotazování v oblasti politického postoje. Šetření bude provádět spol. Median s.r.o., v případě dotazů se obracejte přímo na spol. Median tlf. 225 301 639 nebo politicke [dot] postojeatmedian [dot] cz. Více informací v přiloženém dopisu.

OÚ Psáry

Poplatky za komunální odpad

Svoz komunálního odpadu v obci se řídí dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2014

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2019

USNESENÍM ZASTUPITELSTVA OBCE PSÁRY č. 66/7-2018 KONANÉHO 12. 12. 2018 SE VÝŠE CEN ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI DLE OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č.3/2014 NEMĚNÍ

Krásné vánoce

 Krásné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku vše nejlepší Vám přeje vedení obce a zaměstnanci obecního úřadu.

Rekonstrukce ulice Na Vápence – projektová dokumentace

Na základě několika jednání s občany byla doplněna projektová dokumentace, která bude předložena Stavebnímu úřadu v Jesenici. Obec nechala zadat studii, která by vyšla vstříc části obyvatel, žijících v této i navazujících ulicích, kteří se obávali budoucího zhoršení bezpečnosti. Projekční firmou byla navržena změna přednosti v celé lokalitě. Nově návrh zavádí přednost zprava. Křižovatky budou plnit zpomalovací funkci. Dále je navrženo v celé lokalitě snížení rychlosti (Zóna 30 km/hod.) a doplněno upozornění na přednost zprava. Jako poslední doplňkové opatření jsou navrženy tři zpomalovací prahy.

V tomto duchu bude podána žádost o stavební povolení. Námitky občanů budou posuzovány stejně, jako dotčených orgánů (zejména Policie ČR). Až následně Stavební úřad Jesenice rozhodne. Nechápejte tedy přiložené soubory jako dokumentaci ke skutečnému provedení stavby.

 

 

Usnadněte si cestování - aplikace lítačka

Aplikace PID Lítačka přináší cestujícím v Praze a Středočeském kraji pohodlný způsob nákupu krátkodobých jízdenek pro cestu veřejnou dopravou v rámci Pražské integrované dopravy (PID) a řadu dalších funkcí.

Stavba nové školy pro Psáry a Dolní Jičany z ptačí perspektivy

Většina našich obyvatel ví, že se u kruhového objezdu v Dolních Jirčanech staví nová škola pro naše děti. A řada z nich kolem ní často jezdí autem nebo autobusem. Co se však nachází ua plotem je mnoha lidem skryto, proto Vám nyní nabízíme možnost podívat se na videu, jaký je stav nové školy k 29. 8. 2018.

Svoz domovního odpadu v ulici Kutná a návazných komunikacích

V souvislosti s rekonstrukcí mostu v ulici Kutná dochází ke změně pořadí svozu jednotlivých ulic. Svoz domovního odpadu části Psár za mostem směrem na Libeř (ulice Kutná, U nádržky, V zahradách a další) je nyní svážena jako první od 6.00hodin. Prosíme proto občany, aby své popelnice vystavili před zahájením svozu, ideálně večer před. Děkujeme za pochopení.

Kroužky a kurzy pořádané obcí Psáry pro děti i dospělé

Novinkou tohoto školního roku jsou kroužky a kurzy pořádané obcí Psáry v rámci klubu Mozaika. Aktivity pro děti i dospělé budou probíhat v Mozaice nebo přímo v nových prostorách na obecním úřadě. Přihlásit se můžete vyplněním online formuláře dole na stránce. Kromě pravidelných kroužků, připravujeme i jednorázové akce.