Nalezený pejsek v dopoledních hodinách v ul. Javorová - Dolní Jirčany

Dnes v dopoledních hodinách byl v ul. Javorová v Dolních Jirčanech nalezen pejsek (kříženec).Bohužel byl bez identifikační známky. Zatím je umístěn v odchytovém kotci ve Psárech. Kontaktní telefon: 606 060 737

Dětský den v Dolních Jirčanech + registrace

Místo konání: 
Hřiště Dolní Jirčany
Datum: 
Sobota, 6 Červen, 2020 - 14:00

Dětský den v Dolních Jirčanech se letos uskuteční v sobotu 6. 6. 2020 od 14.00 na fotbalovém hřišti SK Čechoslovan Dolní Jirčany. Přijďte si užít sobotní dopoledne plné zábavy a zajímavých úkolů.

Pro účast je třeba se registrovat pomocí uvedeného formuláře.

Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - uzávěra komunikace

Dne 25. 5. 2020 dojde k předání staveniště v důsledku stavby „II/105 Psáry, průtah“. Zadavatelem akce je Středočeský kraj, KSÚS a obec Psáry. V průběhu stavby proběhne zkapacitnění kanalizace, výstavba vodovodního přivaděče, nového mostu u Rubínu a rekonstrukce komunikace. Dojde k částečné uzávěře komunikace Pražská, Psárská, která bude v první fázi průjezdná jedním jízdním pruhem na semafory.  V těchto dnech probíhá jednání o úplné uzávěře komunikace, objízdných trasách a autobusové dopravě. O jeho výsledku vás budeme informovat.

V souvislosti s tím nebude možné používat hnízdo na tříděný odpad v ulici Psárská (naproti Rubínu). Využijte prosím k ukládání tříděného odpadu  jiná  sběrná  místa rozmístěná po obci. Občané, kteří vlastní nemovitosti v úseku komunikace od mostu u Rubínu k Obecnímu úřadu obdrží pytle na směsný odpad . Poslední svoz popelnic proběhne 26. 5. 2020.

Znovuotevření rekonstruované pobočky České pošty

Zrekonstruované prostory České pošty v budově Obecního úřadu  se znovu otevřou v úterý 9. 6. 2020 ve standardních úředních hodinách.

Provoz obecního úřadu plně obnoven

Provoz obecního úřadu je po dočasném omezení obnoven v plném rozsahu služeb i úředních hodin. Zapotřebí je jen mít roušku a udržovat 2metrové rozestupy.  

Prázdninové programy pro děti organizované obcí Psáry 2020

On-line přihlašování na prázdninové programy pro děti od 3 do 12 let!

Aby se děti v létě nenudily, připravili jsme ve spolupráci s dětskou skupinou Klubíčko, pedagogy ze ZŠ Amos a dalšími lektory na celý červenec  již tradiční prázdninové programy, a to jak prázdninové školky pro ty nejmenší, tak příměstské tábory pro děti školou povinné. Všechny programy budou mít základnu v budově nové, takže rodiče budou moci i různě staré sourozence vodit na jedno místo. Vařit dětem bude skvělý tým kuchařů ZŠ Amos.

Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060714295 08.06.2020

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060714295  v obci Psáry: dne 08.06.2020 od 8:00 do 15:00hod. Podrobná místa naleznete po rozkliknutí

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

opravy asfaltových povrchů v obci

Ve dnech 19.5.2020 a 20.5.2020 budou probíhat opravy asfaltových povrchů v ulicích Horní, K Hlásovu a K Lůžku v Dolních Jirčanech a v ulicích Sportovní a Na Stráni v Psárech. 

Obec Psáry příjme zaměstnance na pozici uklízečky

Obec Psáry příjme zaměstnance na pozici uklízečky - úklid budovy obecního úřadu. Jedná se o práci na poloviční úvazek (mimo otvírací dobu OU). Nástup možný od 1.7.2020. Zájemci se mohou hlásit do 29. 5. 2020 u místostarostky Vlasty Málkové, tel. 602 714 101,  malkovaatpsary [dot] cz.

Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060713029 3.6.2020,č. 110060713039 3.6.2020

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060713029 v obci Psáry: dne 03.06.2020 od 8:00 do 15:00hod a č. 110060713039 v obci Psáry dne 03.06.2020 od 8:00 do 15:00hod Podrobná místa naleznete po rozkliknutí

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

individuální svoz odpadu

Individuální svoz odpadu obecní multikárou do sběrného dvora je obnoven. Svozy se objednávají na tel. č. 606060737, probíhají vždy ve čtvrtek a úhrada za svoz činí 500,- Kč. 

Objednávka obědů ze ZŠ Amos

Obec Psáry ve spolupráci se ZŠ Amos nabízí našim obyvatelům, především rodinám s dětmi a lidem v karanténě, možnost objednání teplých obědů ze školní kuchyně. Cílem je, abyste v době nouzového stavu a uzavření restaurací mohli maximálně omezit návštěvu obchodů s potravinami a chránili tak sebe i své blízké. Pod textem naleznete objednávkový formulář.

Prázdninové programy pro děti - přihlašování od 4.5.2020

Prázdniny ve školách jsou dlouhé, dovolená rodičů krátká. Aby se děti v létě nenudily, připravili jsme na celý červenec  již tradiční prázdninové programy, a to jak prázdninové školky pro ty nejmenší, tak příměstské tábory pro děti školou povinné. Všechny programy budou mít základnu v budově ZŠ Amos, takže rodiče budou moci i různě staré sourozence vodit na jedno místo. O děti se budou starat paní učitelky z Klubíčka, ze základní školy a další ověřené lektorky. Vařit dětem bude skvělý tým kuchařů ZŠ Amos.

Přihlašování na všechny prázdninové programy bude spuštěno 4. 5. 2020 na webových stránkách obce. 

Více podrobností o programech v článku.

Mimořádná opatření obce Psáry

Na základě vládou vyhlášeného nouzového stavu v ČR a aktuální pandemické situace COVID-19 informuje rada obce Psáry o následujících opatřeních pro ochranu obyvatel naší obce a omezení nutnosti cestovat a nakupovat:

Podrobné informace dále v článku!