Staročeský advent 2015

Datum: 
Sobota, 28 Listopad, 2015 - 12:30 - 18:30

Srdečně vás zveme na Staročeský advent, který se koná i v letošním roce na dolnojirčanské návsi v sobotu 28.11.2015 od 12,30 hodin. Můžete se těšit na bohatý program např. živý betlém (kozy, ovce, osla, velblouda,lamy..), děti se svezou na koni, poníkovi, ale i oslíkovi, poslechnete si Světlanu Nálepkovou, Valentinu Mihely, vystoupení dětí atd. Čert s Mikulášem připravili nadílku i jiná překvapení.
Případné dotazy Vám zodpovíme na malkova@psary. cz nebo na tel. 602714101

Knihovna + divadlo 26.11.

Knihovna je dnes otevřena do 17.30 h.

Odjezd do divadla (Svaté neřesti) je v 17.45 h.

Výroba věnců

Místo konání: 
Obecní úřad Psáry
Datum: 
Neděle, 29 Listopad, 2015 - 13:00

Výroba adventních věnců na OU se koná v neděli 29.11.

Podporujeme poslaneckou verzi zákona o registru smluv

V úterý 24.11.2015 bude poslanecká sněmovna hlasovat o senátních úpravách zákona o registru smluv. Obec Psáry podporuje původní znění zákona schválené poslaneckou sněmovnou a apeluje na všechny poslance, aby odmítli senátem navržené úpravy.

Informace o svozu bioodpadu v roce 2016

Svoz bioodpadu od roku 2016 budou provádět Technické služby Vestec. Cena služby se pro naše občany zřejmě nezmění a nádoby na bioodpad budou dodány bezplatně – částka za jejich nájem bude zahrnuta v celkové ceně. Pokud si občané odkoupí nádobu od firmy Rumpold-P, bude jim cena za roční svoz bioodpadu snížena cca o 230,-Kč za popelnici o velikosti 240l.

Knihovna 5. a 10. 11. uzavřena

Knihovna bude ve dnech 5. a 10. 11. uzavřena. I. Šimková

Adopce laviček

Lavičky v povědomí lidí patří všem a nikomu zároveň – téměř každý se občas rád posadí, ale to, co je zároveň všech a nikoho, to je také nejčastěji cílem vandalů. A tak se zrodil nápad ADOPCE LAVIČEK. Za jednorázový sponzorský dar ve výši 500,- až 4000,- můžete mít v Dolních Jirčanech svou lavičku - se svou rodinou, firmou nebo třeba s přáteli!

Občanské průkazy, jejichž platnost končí, vyměňte co nejdříve, nejpozději v polovině listopadu!

Z důvodu pravděpodobné odstávky informačních systému osobních dokladů v závěru tohoto roku - cca od poloviny prosince 2015 až do konce roku 2015 nebudou přijímány žádosti o vydání nového občanského průkazu ani cestovního dokladu. Stejně tak nebude možné v uvedeném období předávat již vyhotovené doklady.

Kniha o historii obce - setkání 5.11. a 10.11.

Jak jste již jistě zaznamenali, věnujeme své úsilí zpracovávání dějin obce Psáry. Snažíme se soustředit dostupný materiál vypovídající o hospodářských i sociálních dějinách místa, kde žijeme - a zpracovat vše formou knížky. Ke své práci využíváme všechny dostupné možnosti – hledáme v archivech a získáváme mnoho podnětů i od Vás.

Všechny Vaše náměty, prosíme, soustřeďte u paní místostarostky Vlasty Málkové T: 602714101,  malkovaatpsary [dot] cz

Ukončení soudního sporu s Mgr. Milenou Trůblovou o neplatnost odvolání

Dne 24.8.2015 nabylo na právní moci rozhodnutí Nejvyššího soudu, že odvolání Mgr. Mileny Trůblové z funkce ředitelky ZŠ a MŠ Psáry v květnu 2011, je z formálních důvodů neplatné. K tomuto rozhodnutí vedla cesta přes rozsudek Okresního soudu, že odvolání je z formálních důvodů neplatné, přes Krajský soud, který rozhodnutí Okresního soudu zrušil, až k Nejvyššímu soudu, který rozsudek Okresního soudu opět potvrdil. V současné době tedy z právního hlediska zastávají funkci ředitelky dvě osoby, Mg. Irena Vejsadová a Mgr. Milena Trůblová, byť v praxi funkci vykonává pouze Mgr. Vejsadová.