Našel se pes

Dnes v 08.15 byl v ul. Jesenická - komerční zóna, převzat nalezený pes - pravděpodobně fena německého ovčáka, bez ID znaků a zranění. Pes byl umístěn do kotce obce Psáry

Cesta na Babu, ul. Pod Strání , Psáry

Ve čtvrtek 24.5.2018 cca od 13 do 17h bude ve spodní části ulice, v místě, kde se sesunula opěrná zeď, probíhat další část prací spojených se zabezpečením nestabilního svahu. Po komunikaci se bude pohybovat stavební technika.

Žádáme řidiče i chodce, aby v tomto místě dbali zvýšené opatrnosti. V době nakládky materiálu žádáme řidiče o strpení, neboť nepůjde kolem stroje projet.

 

 

Májové slavnosti 2018

Místo konání: 
Dolnojirčanská náves
Datum: 
Sobota, 26 Květen, 2018 - 12:00 - 20:00

Srdečně vás zveme na Májové slavnosti aneb slavnosti piva a čokolády v sobotu 26. května 2018 na dolnojirčanskou náves

Čeká na vás dobrá zábava, vystoupení dětí , EXHIBIČNÍ vystoupení na kolech,  ochutnávky čokolády, čokoládová fontána, točená čokoláda, ale také různé druhy piva a pivních speciálů, míchané nápoje alko i nealko, dobré jídlo, stánky, dílničky pro děti, malování na obličej a spousta dalších překvapení.

Žádost o součinnost při odečtech vodoměrů

V příštích dnech budou ve vaší obci probíhat odečty vodoměrů. Pravidelná kontrola vodoměru slouží jako prevence skrytých úniků a tím i nezvykle vysokých faktur. Z toho důvodu je nezbytné alespoň jednou ročně odečíst i vodoměry s předpokládanou nulovou spotřebou. Žádáme tímto obyvatele napojené na veřejný vodovod o součinnost při odečtech a zpřístupnění vodoměrů pro odečítače.

Příměstské tábory organizované obcí Psáry

Na léto 2018 připravujeme pro děti z 1.-5. tříd tři  příměstské tábory s oblíbenými lektorkami v klubu Mozaika. Na děti čekají dny plné výletů, her, zkoumání, objevování a kamarádů! On-line přihlašování zahájeno!

Rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace Javorová ve dnech 14.5. - 21. 5. 2018

Rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace Javorová ve dnech 14.5. - 21. 5. 2018

Našel se pejsek

Dne 26.4.2018 v odpol. hodinách byl nalezen pejsek na návsi v Dolních Jirčanech. Pejsek je umístěn v obecním kotci. V případě, že víte, komu pejsek patří ,volejte 602 754 534 p. Rubáš.

 

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací K Lůžku, Hlavní v Dolních Jirčanech od 25. 4. do 9. 5. 2018

Silniční správní úřad obce Psáry povoluje zvláštní užívání komunikací K Lůžku a Hlavní v Dolních Jirčanech - překop v úseku mezi návsí a křižovatkou s ul. Pražská a v části kom. pod hřbitovní zdí na úrovni budovy restaurace v Dolních Jirčanech - od 25. 4. do 9. 5. 2018.

MAS Dolnobřežansko - vyhlášena dotační výzva

Místní akční skupina Dolnobřežansko o.p.s. se sídlem 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 24264831 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – programového rámce Program rozvoje venkova.

Napouštění bazénů

Žádáme občany, aby nenapouštěli bazény z vodovodního řadu. Dochází tím k náhlému odčerpání velkého množství vody z vodojemů a odtok je v tomto případě větší,  než je  denní povolený odběr podzemní vody z vrtů, takže se vodojemy nestíhají doplnit. V případě potřeby lze dovoz vody pro napuštění bazénu zajistit cisternou od spol. VHS Benešov.

Děkujeme za pochopení

Učitelské noviny píší o ZŠ Amos, obci Psáry a nové škole

Týdeník Učitelské noviny v aktuálním čísle zvěřejnil článek nejen o výstavbě naší nové školy, ale také o tom, jak se v ZŠ Amos žije nyní a jak funguje spolupráce školy a zřizovatele. Jelikož časopis nevychází v elektronické podobě, pro zájemce přikládáme článek v příloze.

Prázdninové školky v naší obci

Na tábor jsou ještě malé? V prázdninové školce si užijí zabávu! Pro děti od 3 do 6 let nabízí prázdninovou školku v naší obci tři subjekty:

Mateřská škola Štědřík - určeno pro děti zapsané ve školce, 2. - 13.7. (mimo státní svátky a víkendy). Více informací na reditelkaatmsstedrik [dot] cz

Dětská skupina Klubíčko - 2. - 27.7., přihlašování na http://www.rcdomecek.cz/prazdninova-skolka-s-klubickem-2018

M. Mrkvová a J. Chvapilová - 16. - 20. 7. pro děti od 3 do 10 let v Zelené škole, více informací na emailech jchvapilovaatmsstedrik [dot] cz; mmrkvovaatmsstedrik [dot] cz

 

Konkurs na ředitele/ředitelku Základní umělecké školy Vrané nad Vltavou

Rada obce Vrané nad Vltavou dne 4. 4. 2018 oznamuje vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Vrané nad Vltavou. Přihlášku je třeba podat písemně v termínu do 2. 5. 2018 do 17:00. Více v příloze.

Stavba nové základní školy zahájena!

Po mnoha letech příprav a překonávání všech možných i takřka nemožných překážek přijeli v týdnu před Velikonocemi na pozemek budoucí školy první stavební stroje firmy PKS stavby a.s. a začalo se pracovat. 

Omezení provozu - přeložka silnice II/105

Informujeme Vás, že od 3. 4. 2018 bude do 31. 6. 2018 omezen provoz na silnici II/105 v souvilosti s dostavbou kruhového objezdu. Provoz bude veden kyvadlově po novém kruhovém objezdu a cyklostezce. Doprava bude řízena semafory. Protože zejména v prvních dnech (do cca 12. 4. se budou uzavírat různé části komunikace) se situace bude měnit dbejte prosím zvýšené opatrnosti