Porucha na veřejném osvětlení (VO)

Porucha na VO se podařila opravit jen v části obce. Ul. Kutná a U Nádržky stále nesvítí. Na opravě se pracuje.

Omezení dodávky pitné vody 18.11.2020

Odstávka vody z důvodu přeložky vodovodu v ulicích Psárská, Pod Vápenkou (spodní část), Za Vápenkou, Ve Višničkách, Na Stráni, Akátová, Za Můstkem, K Junčáku bude provedena ve středu 18.11.2020 v době od 9.00 - 16.00. Náhradní zásobování vody bude zajištěno přistavenou cisternou v okolí obecního úřadu.

Během této odstávky bude doplněno techniky TSDB šoupě na hlavní řad před obecním úřadem a zároveň proběhne výměna 2-3 přípojek pod novou komunikací.

Porucha na veřejném osvětlení (VO)

V pátek došlo k přerušení kabele VO, nesvítí lampy v Kutné, Psárské a Pražské ulici. V průběhu pondělí bude položen nový kabel. VO bude opraveno.

Nesvezený komunální odpad - parkování na ulicích

V poslední době opakovaně dochází k nesvezení domovního odpadu z důvodu neprůjezdnosti některých ulic parkujícím vozidlem (tento týden např. ul. Javorová a návazné). Pokud zahradník či návštěva zablokuje ulici ve svozový den, není možné, aby široký kuka vůz okolo něj projel a dojde k nesvezení celé ulice a a někdy i větší části obce. Připomínáme, že ulice můsí vždy zůstat průjezdná nejem pro svozové vozy, ale například i hasiče, sanitky a podobně a občané jsou povinni zajistit parkování svým návštěvám na svých pozemcích. Obec nemůže doplácet za náhradní svoz díky bezohlednosti občanů.

aktualizace - Úprava úředních hodin od 12.10. do 20. 11. 2020

Informujeme občany a návštěvníky obecního úřadu, že v souvislosti s Usnesením vlády č. 994 dochází k úpravě úředních hodin pro návštěvníky následovně v období od 12.10. do 20. 11. 2020: 
Pondělí 8-13 h. (bez polední přestávky)
Středa 13-18 h.

Prosíme občany, aby upřednostnili písemnou, elektronickou či telefonickou formu kontaktu s úřadem. Kontakty: infoatpsary [dot] cz, tlf. 241940454. 

Veškeré plánované akce ve vnitřních prostorách se v tomto období také ruší dle Usnesení vlády č. 996

Přejeme všem pevné zdraví.

Obecní úřad Psáry 

 

Průjezdná ulice Pod Vápenkou

Dnes po 14 hodině bude zprůjezdněna ulice Pod Vápenkou.

Plánované přerušení dodávky elektřiny ve dnech 5. 11., 13.11. a 19. 11. 2020

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci ve dnech 5. 11., 13.11. a 19. 11. 2020 Podrobná místa níže nebo zde https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Uzavření obecní knihovny

Dle včerejšího rozhodnutí vlády je obecní knihovna v ZŠ Amos od 22. 10. 2020 uzavřena. Aby čtenáři netrpěli nouzí, připravujeme "výdejní okénko" pro rezervace přes internet. o této službě, jakožto i o opětovném otevření knihovny Vás budeme informovat.

Objednávka obědů ze ZŠ Amos

Obec Psáry ve spolupráci se ZŠ Amos nabízí možnost objednání obědů ze školní kuchyně. Porcí je možné si objednat i více, ale vždy pouze na celý týden. Vyzvednutí obědů probíhá v čase od 11,20-11,30 hod  v prostoru prosklených dveří hlavního vchodu do školy.

Pod textem naleznete objednávkový formulář.