EDUpoint Psáry - Není jenom Finsko

Finské školství je dnes vzorem pro mnohé - ale zajímavou inspiraci lze najít i v jiných zemích!

Další ze setkání EDUpointu, tentokrát s mediálně známým učitelem a fotografem Danielem Pražákem na téma zkušeností různých vzdělávacích systémů ve zahraničí proběhne ve čtrvtek 21. listopadu od 17,30 hod v nové škole! Rezervace míst prostřednictvím formuláře níže!

havárie plyn

V ulici U Studny v Dolních Jirčanech  před domem č.p. 906 došlo dnes k havárii plynu. Odstranění  poruchy zveřejním.

 

ztracený kocour

 Minulý víkend se v lokalitě Baba ztratil kocour. Je kastrovaný a velmi přátelský, slyší na jména Nelson, Mikeš, Čert, Mates, Kocour. Vyhledává chataře a hraje hru na hladové a strádající zvíře. Při spatření prosím o info na 608 770 443 nebo 606 060 737. 

Děkuji

Renáta Jašková

Nové smlouvy na vodu a kanalizaci

Občané, kteří dosud nemají uzavřenu smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod s novým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, tedy Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. by je v těchto dnech měli již mít ve svých schránkách. Technické služby prosí o jejich podpis a zaslání (v písemné či elektronické podobě) do Vestce na adresu Na Průhoně 159, Vestec či e-mailem na yvona [dot] keslovaattsdb [dot] cz Rovněž je možné podepsané papírové smlouvy nechat na našem obecním úřadě.

Jirčanský štěk 2019 - soutěž pro děti a jejich psí kamarády

Mají vaše děti pejska, trénují s ním základní povely, hrají si s ním, dovadí, skáčou přes překážky nebo dokonce tančí? Tak neváhejte a přihlaste je do prvního ročníku soutěže JIRČANSKÝ ŠTĚK, který pro děti připravila naše PSINA, dětská redakce Psárského zpravodaje, pod vedením velké milovnice všech psů Kristýnky Janečkové.

Soutěžní odpoledne se uskuteční v neděli 10. listopadu od 15 hod. na louce u fotbalového hřiště v Dolních Jirčanech. Níže nalezente všechny potřebné informace a PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ!

Kácení dřevin

Lesy ČR budou v následujících dnech provádět prořez dřevin kolem Záhořanského potoka v úseku od křižovatky ul. K Junčáku a Pražské až k rybníku Kukalák. Žádáme Vás o zvýšenou opatrnost při průchodu a průjezdu místem. Děkujeme OÚ Psáry 

Zveme na prohlídky nové školy pro veřejnost

Pro velký zájem jsme připravili dva nové termíny komentovaných prohlídek ZŠ Amos pro veřejnost! Rezervace míst prostřednictvím formuláře níže - každý účastník se registruje samostatně. Po úspěšné registraci obdržíte do emailu potvrzení - pokud se tak nestane, napište na betakovaatpsary [dot] cz

Středa 23.10. v 18.30 hod

Úterý 5.11. v 18.00 hod

Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060675933 dne 22.10.19 od 7:30 - 17:30 hod

Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060675933 dne 22.10.19 od 7:30 - 17:30 hod. Podrobnosti naleznete níže.

 

úprava dřevin na pobytové louce Štědřík

Ve dnech 15. a 16.10.2019 bude proveden výchovný řez převážně vrb rostoucích na pobytové louce na Štědříku. Dva stromy, které ohrožují bezpečnost chodců budou pokáceny ( stromy jsou již měsíc viditelně označeny znalcem páskou nebo červenou značkou). Prosím o dodržování bezpečného odstupu při provádění prací.

nalezený pejsek

Ve čtvrtek v odpoledních hodinách byl nalezen černobílý pes. Je umístěn v obecním kotci ve sběrném dvoře, kde je možné si jej vyzvednout. Renáta Jašková

Porucha na vodovodním řadu

Došlo k poruše na vodovodním řadu v Horních Jirčanech, tedy neteče voda všem, kteří jsou napojení na Želivku - spodní část Dolních Jirčan.

Kácení dřevin Vysoká

V období od 1.11.2019 do 31.12.2019 bude probíhat kácení odumřelých stromů a nevhodně rostoucích náletových dřevin na pozemku p.č. 141/4 v k.ú. Dolní Jirčany v lokalitě lesík Vysoká nad vodojemem. Jedná se o 26 borovic, 7 třešní a 15 dubů. Stromy jsou lesním hospodářem viditelně označené červenou barvou. Stromy nesplňují podmínky dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

 Renáta Jašková

porucha VO

V ulicích Pod Kostelem, Javorová a K Lesu v Dolních Jirčanech je technikem hlášena porucha veřejného osvětlení. Na odstranění závady se pracuje. Práce mohou trvat i několik dní.

Renáta Jašková

Divadlo U Hasičů - Instalace

Satirická komedie z prostředí galerie moderního umění, která se baví nad autorstvím jednoho obrazu. Kdo je jeho skutečným autorem? A co se stane, když se obrátíte na právníka?
Hrají: Pavlína Mourková, Kateřina Peřinová, Zdeněk Hruška, Ernesto Čekan, Tomáš Racek, Tomáš Brychta, Daniel Čekan

Lístky zakoupíte na OU za zvýhodněnou cenu (50%) tedy za 280 Kč.

Večerní bojovka - Registrace

Obec Psáry spolu se školou a školkou Vás srdečně zve na 12. 10. od 18.00 hodin na večermí bojovku pro děti. Registrujte se již nyní!!
Více o bojovce a dýňobraní.