Kompostárna

Krátká aktuální informace k podané žádosti o stavební povolení kompostárny u Tondachu – petice občanů.

Příjezdová komunikace od sjezdu dálnice D3 ano či ne?

Ředitelství silnic a dálnic se na nás obrátilo z dotazem, zdali preferujeme přímé připojení sjezdu dálnice D3 k západní části Psár.Více  informací a výkresů naleznete v článku.

Prevence zabránění poškozování telekomunikačních sítí - Informace pro stavebníky

Podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. Týká se též provádění hluboké orby, zemních prací, terénních úprav.

Našel se pejsek

Dnes 28.1.2016 dopoledne byl MP dovezen do obecního kotce starší světlý labrador, který byl odchycen v ul. Ke Kukaláku v Dolních Jirčanech. Kontakt pro vyzvednutí 602 754 820

Knihovna dnes uzavřena

Knihovna bude dne 28.1.2016 uzavřena.

Oprava vodovodní přípojky v ulici Pod Kostelem

v úterý 26.1.2016 od 8 hodin bude probíhat oprava vodovodní přípojky a ulici Pod Kostelem, která bude neprůjezdná. Prosíme tedy aby jste počítali s touto komplikací.
Vlasta Málková

Krádeže na parkovištích ZŠ a MŠ

Minulý týden došlo k další krádeži kabelky z automobilu na parkovišti u školky. Prosíme všechny rodiče o větší opatrnost při předávání a přebírání dětí jak na parkovišti MŠ, tak i u zelené a u hlavní budovy. Nenechávejte prosím cennosti na sedadlech nezabezpečených aut. Spolu s Obecní policií hledáme možné řešení dozoru napojením na kamerový systém obecní policie a pod. Děkujeme za pochopení.

Úklid sněhu v obci

S letošní první větší nadílkou sněhu se opět otevřela otázka úklidu sněhu na komunikacích. Ta se provádí podle plánu zimní úržby obce, který naleznete ZDE. Konkrétní pořadí úklidu jednotlivých ulic je z plánu vykopírováno rovněž v tomto článku. Je však třeba požádat majitele automobilů o zvýšenou pozornost a ohleduplnost při parkování svých plechových miláčků, aby úklidová technika byla schopna projet. To platí zejména v úzkých ulicích obytných zón.

Časy svozu odpadu

S novou svozovou firmou se mění i časy svozu. Vzhledem k tomu, svoz probíhá od šesti hodin od rána a svozová trasa se v počátku může měnit. Doporučujeme proto vysunout popelnici na ulici ještě předchozí večer, aby byla popelnice řádně vyvezena.

Návrhy na zadání změny č. 6 územního plánu obce

Obec Psáry oznamuje návrh zadání změny č. 6 územního plánu. Tato změna je pořizována výhradně na žádost navrhovatele a to vlastníků dotčených pozemků p.č. 29/1, 29/2, 1089/19, 23/2 a st. 15, vše v k.ú. Psáry. Záměr pořízení byl schválen zastupitelstvem obce a to usnesením č. 32/4-2015.

Prosím, nepodávejte do této změny územní plánu jiné návrhy na pořízení. Nebudou akceptovány. 

VU3V - začínáme ve středu 10.2.2016

Další semestr Univerzity třetího věku začíná ve středu 10.2.2016 ve 14 hodin na OU. Hlasováním bylo zvoleno téma Genealogie – hledáme své předky. V kurzu se posluchači seznámí se základními pojmy z oblasti rodopisu a získají informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích. Zároveň otevíráme semestr s tématem Čínská medicína v naší zahrádce. Pokud i Vy máte zájem o studium, můžete se zapojit, aniž jste absolvovali kterýkoliv z předchozích kurzů.

Své dotazy buď posílejte na e-mail malkovaatpsary [dot] cz nebo zavolejte na tel. 602 714 101.

Změna termínů svozu odpadů a změna svozové firmy

Od 1. 1. 2016 dojde ke změně svozové firmy na odpady a s tím rovněž ke změně svozových dnů. Nově budeme místo kuka vozů společnosti Rumpold potkávat vozidla Technických služeb Dolnobřežanska. Spolu s tím se budou měnit oi kontejnery na tříděný odpad. Jak tedy bude odvoz odpadu od příštího roku vypadat?

Našel se bígl

Cca od 20.12.2015 se bígl pohyboval v okolí Hlubočinky, dnes, tj. 4. 1. 2016 bude do 16 hodin na úřadě v Sulicích, poté poputuje do útulku v Maršovicích.

Prosíme majitele, nechť co nejdříve kontaktuje Obecní úřad Sulice.

Svoz komunálního odpadu - hlášení závad

Od 1.1.2016 se mění svozová firma a zavedené svozové dny. S tím mohou nastat i drobné komplikace než se svozová firma dokonale zorientuje v naší obci, případně než se vyladí svoz třítěného odpadu. Pokud Vám nebyl vyvezen směsný komunální odpad ve stanovený svozový den, případně pokud jsou plná hnízda na tříděný odpad, prosíme kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře. Děkujeme za pochopení.

Vánoční přání

Krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2016 vám přeje vedení obce Psáry