Porucha na kanalizaci - OPRAVENO

Dobrý den,
oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení odvádění odpadních vod v obci Psáry, lokalita Psárská, u restaurace Rubín dne 11.11.2018 od 09:00. Předpokládané trvání opravy 4 hodiny.

Dispečink VHS

EDUpoint - Lze naučit dobru?

Datum: 
Čtvrtek, 29 Listopad, 2018 - 17:30

Je vůbec možné naučit děti, jak být dobrým člověkem? Je nám dobro vrozené? A jak se to má se sklony ke zlému? Nenechte si ujít vynikajícího lektora listopadového EDUpointu Psáry! Přijede za námi Jan Hábl, docent univerzity v Hradci Králové, a opět to bude stát za to!

 

 

Vítání občánků

Dnes jsme přivítali na OU tři party dětí, pozvaných bylo celkem 22 miminek. Zazpívaly nám děti z mateřské školky pod vedením Moniky Mrkvové za doprovodu kytary a houslí Martina Urbana. Rodičům přejeme hodně radosti s dětmi a miminkům krásný a pohodový život ve spokojené rodině.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akce.

Výpadek elektřiny

Výpadek elektrického proudu v Dolnich Jirčanech je způsoben poruchou trafostanice a na opravě se pracuje. Opětovné zprovoznění se očekává do 12 hod dnešního dne.

Dočasná uzavírka komunikace Pod Vysokou

Dne 8.11.2018 v období mezi 12:00 hod. až 15:00 hod. bude dočasně uzavřena komunikace Pod Vysokou, před pozemkem č. 352/32. Důvodem je skládání materiálu. Místo lze objet po místních komunikacích.

 

Údržba zeleně - výzva majitelům nemovitostí

Před blížící se zimou jsme provedli obhlídku stavu zeleně v naší lokalitě. Jedná se o keře, dřeviny i plazivé porosty před našimi ploty, ale i za našimi ploty (to v případech, kdy dřeviny prorůstají plotem a nebo přes něj přerůstají). Bylo by potřeba, abychom v nadcházejícím období vegetačního klidu provedli takovou úpravu zeleně v okolí svých domů, která zaručí bezproblémový přístup pro odklízecí stroje na sníh, ale i průjezd pro vozidla záchranného systému.

Rekonstrukce ulice Na Vápence – projektová dokumentace

Na základě několika jednání s občany byla doplněna projektová dokumentace, která bude předložena Stavebnímu úřadu v Jesenici. Obec nechala zadat studii, která by vyšla vstříc části obyvatel, žijících v této i navazujících ulicích, kteří se obávali budoucího zhoršení bezpečnosti. Projekční firmou byla navržena změna přednosti v celé lokalitě. Nově návrh zavádí přednost zprava. Křižovatky budou plnit zpomalovací funkci. Dále je navrženo v celé lokalitě snížení rychlosti (Zóna 30 km/hod.) a doplněno upozornění na přednost zprava. Jako poslední doplňkové opatření jsou navrženy tři zpomalovací prahy.

V tomto duchu bude podána žádost o stavební povolení. Námitky občanů budou posuzovány stejně, jako dotčených orgánů (zejména Policie ČR). Až následně Stavební úřad Jesenice rozhodne. Nechápejte tedy přiložené soubory jako dokumentaci ke skutečnému provedení stavby.

 

 

Usnadněte si cestování - aplikace lítačka

Aplikace PID Lítačka přináší cestujícím v Praze a Středočeském kraji pohodlný způsob nákupu krátkodobých jízdenek pro cestu veřejnou dopravou v rámci Pražské integrované dopravy (PID) a řadu dalších funkcí.

Výsledky komunálních voleb v naší obci

Komunální volby v naší obci znají své výsledky. Starostové a nezávislí získali 77,77% (12 zastupitelů) a ODS 22,23% (3 zastupitele). Volební účast dosáhla 47,97%.Zde přinášíme úplný seznam zvolených zastupitelů.

Stavba nové školy pro Psáry a Dolní Jičany z ptačí perspektivy

Většina našich obyvatel ví, že se u kruhového objezdu v Dolních Jirčanech staví nová škola pro naše děti. A řada z nich kolem ní často jezdí autem nebo autobusem. Co se však nachází ua plotem je mnoha lidem skryto, proto Vám nyní nabízíme možnost podívat se na videu, jaký je stav nové školy k 29. 8. 2018.

Svoz domovního odpadu v ulici Kutná a návazných komunikacích

V souvislosti s rekonstrukcí mostu v ulici Kutná dochází ke změně pořadí svozu jednotlivých ulic. Svoz domovního odpadu části Psár za mostem směrem na Libeř (ulice Kutná, U nádržky, V zahradách a další) je nyní svážena jako první od 6.00hodin. Prosíme proto občany, aby své popelnice vystavili před zahájením svozu, ideálně večer před. Děkujeme za pochopení.

Kroužky a kurzy pořádané obcí Psáry pro děti i dospělé

Novinkou tohoto školního roku jsou kroužky a kurzy pořádané obcí Psáry v rámci klubu Mozaika. Aktivity pro děti i dospělé budou probíhat v Mozaice nebo přímo v nových prostorách na obecním úřadě. Přihlásit se můžete vyplněním online formuláře dole na stránce. Kromě pravidelných kroužků, připravujeme i jednorázové akce.