Májové slavnosti - setkání veteránů, traktorů a kár

Místo konání: 
Dolnojirčanská náves
Datum: 
Sobota, 23 Květen, 2015 - 10:00

Čtvrtým rokem pořádáme Májové slavnosti na dolnojirčanské návsi, tentokrát jinak. Pro děti budou připravené dílny, ale také houpačky a projížďka po  obci. Uvidíte traktory, veterány a káry Libeř. Děti nám předvedou svá vystoupení. Uslyšíme živou kapelu, je připravený stánkový prodej, Bazárek oblečení, spousta jídla a pití. Srdečně vás zveme!

Noc kostelů v kostele sv.Václava v Dolních Jirčanech

Místo konání: 
Kostel sv. Václava
Datum: 
Pátek, 29 Květen, 2015 - 18:00

Farnost Dolní Jirčany se 29.5.2015 připojí k akci Noc kostelů, ve které chceme spoluobčanům přiblížit kostel sv.Václava v Dolních Jirčanech. Těšíme se na vaši návštěvu. Připraven je bohatý program.

Uzavírka části ulice Hlavní v sobotu 23. 5. 2015 od 7 - 20 h

V sobotu 23. 5. 2015 bude dočasná uzavírka ulice Hlavní (okolí návsi v Dolních Jirčanech) z důvodu konání akce "Májové slavnosti".

 

Vesnice roku 2015

Naše obec se i v letošním roce účastní soutěže Vesnice roku. Dnes nás navštívila desetičlenná komise, pro kterou jsme připravili program a naší obec jsme prezentovali. Akce se vydařila, počasí nám přálo a všichni zúčastnění byli úžasní. Na závěr si mohli pochutnat na výborném dortu. Děkujeme  všem, kteří se na akci podíleli, pomáhali s přípravou a realizací.
Fotogalerie

Oznámení aplikace postřiku řepky ozimé

Dnes jsme obdrželi oznámení o aplikaci postřiku - důležité pro včelaře. 

První veřejná diskuse k územnímu plánu

Ve středu 6.5.2015 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnila první veřejná diskuze k chystanému novému územnímu plánu obce. Při tomto setkání občanů se zástupci obce a pořizovatelem nového územního plánu bylo prvotním cílem vysvětlit potřeby k jeho pořízení a rovněž postup jakým tak bude učiněno.

V příloze naleznete přehlednou prezentaci pořizovatele ÚP, kterého zastupovala Ing. arch. Kristýna Jirsová, jež podrobně vysvětlovala ve kterém procesním kroku mohou do příprav územního plánu vstupovat se svými připomínkami občané a kdy zastupitelé. Na závěr došlo také na diskuzi o konkrétních návrzích a požadavcích občanů, na kterých byla problematika územního plánu demontrována konkrétněji.

Knihovna 28.4. a 7.5. 2015 uzavřena

Informujeme Vás, že knihovna bude ve dnech 28.4. a 7.5. 2015 uzavřena.  I. Šimková

Psárský sedmiboj 2015

V sobotu 25.4.  proběhl první ročník Psárského sedmiboje v Psárech pod skálou Vápenka. Počasí nám přálo a akce se vydařila. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří akci připravovali, všem kteří byli na stanovištích a dětem, které prostor uklízely. Hospoda Na kopečku věnovala všem soutěžícím špekáček a limonádu, zajistila hudbu a občerstvení, myslivci věnovali lízátka a firma Toypex  časopisy Pastelka. Ještě jednou všem, kteří se na akci podíleli velký dík. Výsledky závodu jsou v příloze.

Vlasta Málková

Evidence pálení prostřednictvím internetu - pro právnické a podnikající fyzické osoby

Formulář pro ohlašování pálení naleznete na stránkách HZS Středočeského kraje www.hzssck.cz . Po vyplnění a odeslání formuláře splníte svou ohlašovací povinnost – registraci pálení. Dále je třeba stanovit a předem oznámit příslušnému HZS opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS může tato opatření doplnit, popřípadě pálení zakázat.

Oznamujeme aplikaci postřiku v porostech řepky ozimé

Během tohoto týdne proběhne postřik na řepku ozimou v polích k.ú. Psáry - je nutné zaopatřit včelstvo a ohlídat svou zvěř.

Zájezd do Toskánska přeložen na 7.10 - 11.10.2015

Srdečně vás zveme na zájed do Itálie. Uvidíte nádherná zákoutí a strávíte několik pohodových dnů.Odjíždí se ve středu 7.10. a návrat zpět bude v neděli 11.10.
Sleva pro seniory pobírající starobní nebo plný invalidní důchod bude v rozmezí 700 - 1000 Kč, dle celkového počtu zájemců.
Přihlašovat se můžete u pí. Vlasty Málkové malkovaatpsary [dot] cz, tel. 602 714 101 nebo u pí.Šimkové na OU.

Divadlo Radka Brzobohatého - Klec bláznů

Pojďte s námi do divadla, na výjimečný divadelní zážitek se můžete těšit, pokud s námi zamíříte 7. května od 19 hodin do Divadla Radka Brzobohatého na hru Klec bláznů.
Dopravu již tradičně zajišťuje zdarma pan Adámek a odjezd je ze zastávek Psáry, OÚ Psáry a Dolní Jirčany v 17.15.
Vstupenky za 490 Kč jsou za zvýhodněnou cenu 250 Kč si můžete  zakoupit v pokladně OÚ u paní Šimkové.od 20.4.