Pejsek je zpět u majitele

Našel se bílý maltézáček v lokalitě Na Vysoké, pokud ho někdo postrádáte volejte na tel. 724 350 501. Majitel se 25.5. ozval a pejsek může domů, bylo o něj výborně postaráno v jedné z rodin Na Vysoké. Děkujeme za pomoc.Vlasta Málková

Přerušení dodávky elektřiny v úterý 24. 5. 2016 - část obce Psáry

Dne 24. 5. 2016 od 8 - 15 h dojde k přerušení dodávky elektřiny v lokalitě: Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Na Vápence, Do Polí, Ve Višničkách, Nad Soutokem - viz přiložená mapa.

Porucha na vodovodním řádu - přerušení dodávky vody

Dnes 18. 5. 2016 od 9,00 hod.   – 14 ,00 hodin den v Psárech ulice Pod Vápenkou , Za Vápenkou a Ve Višničkách, Psárská, Kutná, V zahradách, K Junčáku bude přerušena dodávka vody z důvodu opravy poruchy na vodov. řádu. Náhradní zásobování pitnou vodou je zajištěno pojízdnou cisternou.

Májové slavnosti v Dolních Jirčanech

Místo konání: 
Dolnojirčanská náves
Datum: 
Sobota, 21 Květen, 2016 - 12:45

Srdečně vás zveme na pátý ročník Májových slavností na dolnojirčanské návsi v sobotu 21.5.2016.
Překvapením letošního roku uděláme nejvíce radosti dětem, dorazí za námi POUŤ! K dispozici budou kolotoče, autodrom, střelnice, ale i adrenalinová atrakce. Vystoupí děti ze školky a školy, tanečnice a také kouzelník NEDVĚD. Je připravený stánkový prodej a bude spousta jídla a pití. Srdečně vás zveme!

Uzavírka komunikace - náves v Dolních Jirčanech dne 21. 5. 2016 z důvodu konání Májových slavností

Z důvodu konání akce Májové slavnosti bude v sobotu 21.5.2016 od 7 - 20 h uzavřen úsek komunikace Hlavní na pozemku p.č. 645/1 k.ú. Dolní Jirčany - náves,ul. Pod Kostelem, část ul. K Lůžku - viz "Rozhodnutí o povolené uzavírce" -  v příloze.

Cestování s dětmi do zahraničí - doklady

I nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). Do kterých zemí lze vycestovat na občanský průkaz? Jaký poplatek zaplatíte za vydání občanského průkazu či cestovního dokladu pro děti do 15 let? Jaké jsou lhůty pro vydání těchto dokladů...Tyto a další informace naleznete v příloze.

Knihovna 5. 5. uzavřena

Knihovna bude ve čtvrtek 5. 5. uzavřena.  I. Šimková, knihovnice

Soutěž o KALENDÁŘ 2016 z fotosoutěže

Přihlásili jsme oba naše kalendáře s názvem Domácí mazlíčci do soutěže o Kalendář  2016. Obrázky jsme použili z  fotosoutěže a nafotili je občané naší obce. Pokud nás chcete podpořit, dejte prosím hlas oběma našim kalendářům  HLASOVÁNÍ PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY _ ZDE.  Moc děkujeme.

Za obec Vlasta Málková

Přerušení dodávky elektřiny v pondělí 2. 5. mezi 8-13 h

V pondělí dojde k odstávce elektřiny v obci Dolní Jirčany, ul. Javorová a okolí - viz mapa.

Odstávka vody v ul. Horní

Dnes 21.4.2016 od 8 do 16 hod. bude z důvodu odstranění poruchy přípojek odstávka dodávky vody v  ul. Horní v úseku od fotbalového hřiště po křižovatku s ul. Hlavní v Dolních Jirčanech.

Předem se omlouváme za vzniklé komplikace. O. Nigrin, VHS Benešov, tlf. 724 431 993

Oznámení o aplikaci přípravku PLENUM na ošetření porostů řepky ozimé - VČELY

Z důvodu ochrany včel,  zvěře,   vodních organismů  a   dalších  necílových   organismů  při  použití  přípravků  na  ochranu  rostlin oznamujeme aplikaci přípravku  PLENUM  v dávce  0,15 kg  na l ha - ošetření  proti  blýskáčku  řepkovému v  porostech řepky ozimé.

Předpokládaný termín aplikace – 20.4.-27.4.2016.

Předpokládaný čas aplikace –       6:00-10:00 hod. a 17:00- 21:00 hod.

Přerušení dodávky elektřiny 26.4. 2016

Dne 26. 4. 2016 bude od 9.30 - 15.30 přerušena dodávka elektřiny dle mapky. 

Psárský sedmiboj 2016

Dne 16. 4. 2014 obec Psáry pořádá již druhý ročník sportovní soutěže Psárský sedmiboj. Společně se zástupci psárských hasičů a dalšími dobrovolníky opět budeme na všechny malé i větší vášnivé sportovce ze Psár a Dolních Jirčan čekat u skály Vápenka na dvou předem připravených tratích.

Zájemci o toto sportovní klání se mohou začít registrovat ve dvou kategoriích (starší 9-15 let /mladší do 8 let včetně) a ve hlídkách po dvou či třech sportovcích  REGISTRACE  ZDE