PROVOZ ÚŘADU OMEZEN - Od Čt 25. 9. do St 1.10. 2014 / V úterý 30. 9. úřad uzavřen

Z důvodu výměny oken dojde k omezení provozu obecního úřadu a to ve dnech 25. 9. - 1.10. 2014. Dne 30. 9. 2014 bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Demografická studie pro Psáry a Dolní Jirčany

Během jarních a letních měsíců se pro naši obec připravovala demografická studie, která popisuje období let 2015-2030. Studie přináší mnoho důležitých informací, potřebných pro dlouhodobé plánování naší základní infrastruktury. Ze studie bych vyzdvihnul zejména dva níže uvedené grafy.

Uzavření části komunikace K Lůžku - od 29. 9. do 30. 11. 2014

Sdělení od spol. Moonray s.r.o.: Od pondělí  29.9. do 30.11.14 bude uzavřena část  komunikace K Lůžku v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Lomená a Na Lukách a to z důvodu stavby přípojek inženýrských sítí. Komunikace je v režimu stavebního povolení.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MĺSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Volby do zastupitelstva obce Psáry se uskuteční ve volební místnosti na Obecním úřadě Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry - Dolní Jirčany v tyto dny:

  •  v pátek 10.října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  •  v sobotu dne 11.října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Oznámení – stavba komunikací v ul. Ve Svahu, Ve Stráži a Pod Stráží v Psárech 2.10. -2.12.2014

Dne 2.10.2014 bude předáno staveniště k realizaci stavby dešťové kanalizace a komunikací  v ul. Ve Svahu, Ve Stráži a Pod Stráží v Psárech stavební firmě JLT. s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na tuto stavbu.

Knihovna uzavřena

Oznamujeme uzavření knihovny do 13. 10. 2014. V úterý 14. 10. 2014 bude opět v provozu.

Rekultivace pobytových luk na Štědříku a u hřiště v D. Jirčanech.

V předchozích dnech byla vypsána veřejná zakázka na úpravu pobytové louky podél sídliště Štědřík a stejně tak zeleného pásu podél fotbalového hřiště v Dolních Jirčanech. Postupně dojde k rekultivaci území, redukci nezdravé vegetace a výsadbě nových stromů a osetí trávou, tak aby pobytové louky mohly plnit svojí rekreační funkci. Součástí projektu je i výsadba okrasné zeleně na veřejných prostranstvích u autobusových zastávek.

5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014

Místo konání: 
Obecní úřad Psáry
Datum: 
Pondělí, 29 Září, 2014 - 18:00

Z důvodu neusnášení schopnosti řádného zastupitelstva, které se mělo konat dne 17.9.2014 svolávám dle §92 odst. 3 zákona o obcích náhradní zasedání na 29.9. 2014 v 18:00 hod.

Chtěl bych požádat zastupitele o účast a v návaznosti na ustanovení §83 odst. 1 zákona o obcích připomenout povinnosti zastupitele zejména těm, kteří se zasedání zastupitelstva nezúčastnili v roce 2014 ani jednou.

Svoláváme též na pondělí 22.9. 2014 zasedání rady obce. Ta se bude snažit v rámci možností, řešit tuto mimořádnou situaci.

Milan Vácha
starosta

Podzimní setkání seniorů

Místo konání: 
Obecní úřad Psáry
Datum: 
Čtvrtek, 25 Září, 2014 - 08:00

Členky sociální komise zvou dne 25. září od 14.30 hod. opět všechny seniory a seniorky na setkání na Obecním úřadě v Psárech. Hostem tentokrát bude známá česká herečka Jaroslava Obermaierová,kterou jste mohli vidět v desítkách filmů i v řadě televizních seriálů. V současné době ji můžete vídat v seriálu Ulice jako prodavačku Vilmu Nyklovou. Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění a zeptat se na vše, co vás zajímá z jejího života i tvorby.

VU3V začínáme 1.10 2014 ve 14 hod. renesancí v Itálii

Po úspěšném nultém a prvním semestru Univerzity třetího věku začíná 1. října ve 14 hodin další semestr s tématem  Umění rané renesance v Itálii. Poslední seminář tohoto semestru proběhne 10. prosince 2014

Pokud se i vy chcete přidat do řad studentů, dozvědět se spoustu nových informací a zároveň si užít spoustu pohody v kolektivu stejně naladěných lidí, ozvěte se na e-mail: malkovaatpsary [dot] cz nebo zavolejte na tel.  602 714 101.

Vlasta Málková, místostarostka

Proč vyskakují kanály v Psárech, nedá se jezdit po ulicích a jaký je stav jirčanské návsi?

To je otázka, kterou si po letošních přívalových deštích klade většina obyvatel Psár a Dolních Jirčan. Odpovědí jim mohlo být mimo jiné zasedání zastupitelstva obce ve středu 17. 9. 2014, které se ale pro neúčast většiny opozičních zastupitelů nekonalo. Hosté, kteří měli na tyto otázky odpovědět, však dorazili a v neformální diskusi se na kameru pokusili stav věcí popsat.

Videozáznam ze zastupitelstva + zpráva starosty o stavu obce ZDE

Výstavba řadů vody a kanalizace v ulici Hlavní a její uzávěra

Začínáme s výstavbou řadů vody a kanalizace v  ulici Hlavní, ulice se bude uzavírat cca po 100 metrech, ale bude neprůjezdná. Uzávěra platí 15.9. po dobu trvání prací. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení. 

Zákaznické centrum VHS Benešov pro obec Psáry

Od července 2014 bylo z důvodu zjednodušení kontaktu odběratelů s provozovatelem vodovodů a kanalizací v obci Psáry zřízeno Zákaznické centrum VHS Benešov pro obec Psáry, které se nachází v budově Provozního střediska Jílové, na adrese Nádražní 559, 254 01 Jílové u Prahy.
V úředních hodinách po–pá 7.00–11.00 a 11.30 – 15.30 ...

Uzavírka části komunikace Hlavní - náves v DJ dne 27. 9. 2014

Z důvodu Svatováclavských slavností dne 27. 9. 2014 dojde k uzavírce části kom. Hlavní na návsi v Dolních Jirčanech v délce cca 100 m, v čase od 9 do 19 h.

Podzimní koncert Vocalica

Místo konání: 
Kostel sv. Václava
Datum: 
Sobota, 27 Září, 2014 - 18:00

Dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční koncert komorního sboru Vocalica, který se koná v kostele v Dolních Jirčanech při příležitosti svátku sv. Václava.