Odchyt a odlov divokých prasat

Obec získala od Městského úřadu Černošice povolení pro myslivecké sdružení Borovina k odstřelu a odchytu přemnožených divokých prasat v intravilánu obce. K odstřelu bude docházet na louce nad Kukalákem a na církevním pozemku pod třešňovkou(viz obrázky) a v lokalitě Vysoká. Oblast určená pro střelbu bude označena páskou.

Žádáme proto občany, aby dbali zvýšené opatrnosti a v době od 17,00 do 8,00 ráno nevstupovali na louky, do lokalit (označených na mapkách), psi si drželi na vodítku a nepouštěli je volně. Toto opatření trvá do odvolání.

Benefiční mikulášský večer v Laguně

Místo konání: 
Laguna
Datum: 
Sobota, 10 Prosinec, 2016 - 16:00 - 23:00

Zveme Vás na koncert Lucie Revival v sobotu 10.12.2016 v Domově Laguna v Psárech. pro návštěvníky je připraven pestrý hudební i doprovodný program.

Staročeský advent

Místo konání: 
Dolnojirčanská náves
Datum: 
Sobota, 3 Prosinec, 2016 - 12:30 - 17:45

Srdečně vás zveme na Staročeský advent, který se koná i v letošním roce na dolnojirčanské návsi v sobotu 3.12. od 12,30 hodin. Můžete se těšit na bohatý program, děti se svezou na koni, poníkovi, ale i oslíkovi, poslechnete si pěvecká vystoupení, atd. Čert s Mikulášem připravili nadílku i jiná překvapení. Pozvání přijala operní pěvkyně Andrea Tögel Kalivodová a dětská skupina Lollipopz.
Případné dotazy Vám zodpovíme na malkova@psary. cz nebo na tel. 602714101

Dotace a návratné finanční výpomoci pro spolky a zájmová sdružení

Místním spolkům a zájmovým sdružením připomínáme že  že od 1. 11. do 30. 11. je možné na podatelnu obecního úřadu podávat Žádosti o individuální dotace a návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Psáry. Všechny potřebné informace a dokumenty naleznete na konci článku.

Zvláštní užívání místní komunikace Sportovců v Dolních Jirčanech

Zvláštní užívání místní komunikace Sportovců v Dolních Jirčanech

- Uzavírka místní komunikace ve dnech 17. 10. - 12. 12. 2016

Přemnožená divoká prasata

V úterý 4.10. jsme se sešli se zástupcem odboru Životního prostředí MÚ Černošic panem Bc. Hrzánem a našimi myslivci. Prošli jsme postižené oblasti obce, abychom se domluvili na dalším postupu. Vytipovala se místa, která by byla vhodná k odstřelu prasat mimo honitbu, ale nejprve je nutné získat povolení. Také žádáme o povolení naháňky mimo honitbu, ale zda ho získáme nebo ne, nevíme. O dalším postupu budeme informovat na společné schůzce, které se uskuteční 21.10. v Restauraci Na kopečku od 18 hodin a jste na ni zváni.

Vlasta Málková