Omezení provozu v Libři

Upozorňujeme, že provoz v Libři je díky stavebním pracem při výstavbě chodníků v úseku mezi křižovatkou na Psáry a obcí Dolní Břežany omezen a řízen semafory.

Přerušení dodávky pitné vody

Z důvodů práce na hlavním vodovodním řadu dojde k přerušení dodávky vody v ulicích viz přiložený dokument.

Pohádkový les 2020 - Registrace

Další, v pořadí již 9. ročník Pohádkového lesa se blíží a proběhne v sobotu 5.9.2020 na "Pohádkové louce" v Dolních Jirčanech (křižovatka Javorová a Ke Kukaláku). Z důvodu hladkého průběhu celé pohádkové cesty Vás žádáme o včasnou registraci Vašich dětí (počet, výběr trasy a nejvhodnější čas pro Váš start)

NEFORMÁLKO - přihlašování na kroužky 2020/2021

On-line přihlašování spuštěno 1.8.2020 v 8,00 hod - formulář na konci článku!

Centrum NEFORMÁLKO zřizované obcí Psáry organizuje již druhým rokem v ZŠ Amos a na obecním úřadě volnočasové aktivity pro děti i dospělé. 

Nabídka kroužků a kurzů pro školní rok 2020/2021 se od loňska rozrostla a věříme, že si každý vybere. Snažíme se, aby kroužky byly kvalitní a zároveň finančně dostupné pro každé dítě. Chceme, aby s Neformálkem mohl každý rozvíjet svůj talent a nadání. Díky několika dotacím na prostory a vybavení pro neformální vzdělávání a díky nadšení našich lektorů můžeme nabízet kroužky za přijatelnou cenu. Většina lektorů je z okolí a znáte je třeba jako své sousedy, paní učitelky ze školky nebo pana zubaře. Stále ale hledáme další, takže pokud umíte něco zajímavého a rádi byste to předávali dál, ozvěte se na email: neformalkoatpsary [dot] cz.  Aktuálně hledáme další lektory kurzů vaření, o které je velký zájem.

Nakládka a svoz dřeva v Houbové a Akátové - Změna termínu

Vážení občané, upozorňujeme že ve dnech 23. a 24. 7. 2020 bude na objízdné trase vedené mezi ulicemi Akátová a Houbová, majitel lesa Arcibiskupství pražské, provádět nakládku a svoz dřeva. Z tohoto důvodu může být trasa několikrát za den na cca 30-40 minut uzavřena. O aktuálním stavu budou informovat pracovníci Arcibiskupství pražského přímo na místě. Děkujeme za trpělivost.

Odstávka dodávky vody v Dolních Jirčanech a na sídlišti Štědřík

Upozorňujeme na přerušení dodávky vody ve čtvrtek 23. 7. 2020 viz příloha. Cisterna bude přistavena na návsi v Dolních Jirčanech.

Děkujeme za pochopení

Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060724053 dne 28.7.2020 od 8:00 - 13:00hod

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060724053 v obci Psáry: dne 28.07.2020 od 08:00 do 13:00hod  Podrobná místa naleznete po rozkliknutí.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Prázdninové programy pro děti organizované obcí Psáry 2020

On-line přihlašování na prázdninové programy pro děti od 3 do 12 let!

Aby se děti v létě nenudily, připravili jsme ve spolupráci s dětskou skupinou Klubíčko, pedagogy ze ZŠ Amos a dalšími lektory na celý červenec  již tradiční prázdninové programy, a to jak prázdninové školky pro ty nejmenší, tak příměstské tábory pro děti školou povinné. Všechny programy budou mít základnu v budově nové, takže rodiče budou moci i různě staré sourozence vodit na jedno místo. Vařit dětem bude skvělý tým kuchařů ZŠ Amos.

Výměna vodoměrů

V průběhu příštího týdne bude zahájena I. etapa výměny mechanických VDM za dálkově odečítané.Technici budou kontaktovat jednotlivé odběratele a domluví se s nimi na termínu výměny.

Seznam ulic v I. etapě - DOLNÍ JIRČANY

Ulice: Pod Skalkou, Roklinka, Gen. Peřiny, Zátopkova, Lipová, U Studny, Heyrovského, Duhová, Horní (pouze část)

Jízdní řády - letní provoz

Informace Ropidu o letním provozu autobusů od 27. 6. :  Od tohoto termínu bude zoptimalizována jízdní doba linky 332 a k tomu budou upraveny návaznosti kyvadla a 341. Zavedeny budou domluvené změny ohledně spojů pro Lagunu a upraveny časové polohy. Návaznosti na "Pražskou" 332 bude zabezpečovat kyvadlo linky 332, které bude v pracovních dnech posilněno o kyvadlo na lince 334 (viz JŘ). Prázdninové omezení na lince 332 začíná od pondělí 29.6.

Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - autobusová doprava, jízdní řády

Autobusová výluka Psáry (15. 6. 2020 – leden 2021)

 Z důvodu úplné uzavírky silnice v Psárech mezi zastávkami Psáry, Štědřík a Psáry bude od pondělí 15. června 2020 cca na půl roku změněna trasa autobusových linek PID mezi Prahou a Jílovým u Prahy. Páteřní autobusová linka 332 pojede mezi Jesenicí a Radlíkem po odklonové trase přes Hlubočinku a Sulice, tyto spoje z/do Jílového tedy vůbec nepojedou přes Psáry! Mezi Jesenicí, Dolními Jirčany a zastávkou Psáry, Štědřík bude jezdit speciální kyvadlový autobus linky 332, který bude navazovat na autobusy z/do Prahy.

Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - odpovědi na otázky

V průběhu víkendu a dnešního dne se nahromadila řada dotazů k plánované uzávěře. Dotazy jsme sepsali a odpovědi si můžete přečíst v příloze. V případě nejasností jsem zítra k dispozici a ráda zodpovím nejasnosti nebo dotazy.

Vlasta Málková

Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - nové informace

Dne 25.5.2020 došlo k předání staveniště a zahájení stavebních prací v rámci akce „II/105 Psáry-průtah, rekonstrukce“, na kterých se Obec Psáry podílí spolu se Středočeským krajem a KSÚS. Z jednání vyplynuly následující skutečnosti:

  1. Od 1.6.2020 do 13.6.2020 bude úsek komunikace od mostu u Rubínu k obecnímu úřadu průjezdný na semafory jedním jízdním pruhem.
  2. Od 15.6.2020 dojde k úplnému uzavření tohoto úseku.
  3. Objízdná trasa pro automobily povede přes Dolní Jirčany po komunikaci II/105 Pražská, Psárská. Na kruhovém objezdu pojedete prvním výjezdem směr Kamenice přes Horní Jirčany (silnicí 603 Budějovická- Hlavní), na křižovatce  u Mandavy odbočíte doprava směr  Nechánice – Sulice po komunikaci II/603 (Jílovská, Sulická) okolo „Zdenky“ a následně na křižovatku silnic II/603 a III/00315 směrem na Jílové u Prahy (U ručiček) na Radlíku po silnici Pražská  až do Psár.

Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - uzávěra komunikace

Dne 25. 5. 2020 dojde k předání staveniště v důsledku stavby „II/105 Psáry, průtah“. Zadavatelem akce je Středočeský kraj, KSÚS a obec Psáry. V průběhu stavby proběhne zkapacitnění kanalizace, výstavba vodovodního přivaděče, nového mostu u Rubínu a rekonstrukce komunikace. Dojde k částečné uzávěře komunikace Pražská, Psárská, která bude v první fázi průjezdná jedním jízdním pruhem na semafory.  V těchto dnech probíhá jednání o úplné uzávěře komunikace, objízdných trasách a autobusové dopravě. O jeho výsledku vás budeme informovat.

V souvislosti s tím nebude možné používat hnízdo na tříděný odpad v ulici Psárská (naproti Rubínu). Využijte prosím k ukládání tříděného odpadu  jiná  sběrná  místa rozmístěná po obci. Občané, kteří vlastní nemovitosti v úseku komunikace od mostu u Rubínu k Obecnímu úřadu obdrží pytle na směsný odpad . Poslední svoz popelnic proběhne 26. 5. 2020.

Objednávka obědů ze ZŠ Amos

Obec Psáry ve spolupráci se ZŠ Amos nabízí našim obyvatelům, především rodinám s dětmi a lidem v karanténě, možnost objednání teplých obědů ze školní kuchyně. Cílem je, abyste v době nouzového stavu a uzavření restaurací mohli maximálně omezit návštěvu obchodů s potravinami a chránili tak sebe i své blízké. Pod textem naleznete objednávkový formulář.