úklid komunikací

V sobotu 16.3.2019 zahájíme jarní úklid komunikací. Vůz TS Vestec bude postupovat od kruhového objezdu u nové školy směrem do ulic Na Lukách, V Domkách, Polní, K Lůžku, K halám a U sv. Jána. Prosím obyvatele této lokality, aby  si přeparkovali svá vozidla tak, aby nebránila v průjezdu zametacího vozu.

Rekonstrukce mostku v Kutné

Včera se opět uskutečnil na stavbě mostu v Kutné ulici v Psárech kontrolní den, ze kterého vyplynulo, že projekt rekonstrukce má nedostatky, na které jsme již dříve investora a stavbu upozorňovali, ale díky kterým bude třeba provést dodatečné práce. Z toho důvodu je ještě minulý týden avizované zprovoznění mostu opět odloženo. Dle našeho názoru tak nedojde ke zprovoznění mostu dříve než koncem dubna.

Současně bude pro automobily od středy 20. 3. 2019 zcela uzavřena část psárské návsi od pekárny až k mostu, tj. včetně přístupu do ulice U Potoka (k čistírně odpadních vod). V tomto úseku bude pokládána přeložka dešťové kanalizace a plynu navazující na rekonstruovaný most. Po dohodě s obcí se bude dodavatelská firma snažit maximálně zkrátit celý proces včetně příslibu víkendových prací, aby omezení bylo opravdu co nejkratší.

Omlouváme se občanům za tato omezení, ale opravdu není v naší moci je ovlivnit. Pokud se dozvíme nějaké další informace, budeme Vás obratem informovat.

Informace o výskytu kůrovce

Dobrý den,

v případě zjištění výskytu kůrovce prosím o nahlášení místa výskytu na OÚ Psáry na tel. 606 060 737 nebo email jaskovaatpsary [dot] cz

Skončila platnost loňských známek pro svoz komunálního odpadu

Připomínáme, že platnost známek pro rok 2018 na svoz komunálního odpadu již skončila a kdo si nevylepí novou známku, tomu již v pondělí 11. 3. nebude vyvezena popelnice. Kdo ještě nemá odpady zaplaceny může tak učinit na obecním úřadě v úředních hodinách. Nově lze platbu za komunální odpad provádět i pomocí platebních karet.

Od pondělí 18. 3. 2019 si mohou občané Psár a Dolních Jirčan opět objednat svoz bioodpadu . ten od letošního roku organizuje obevní úrad a smlouvu lze uzavřít přímo na obecním úřadě v Psárech, kde si rovněž vyzvednete známku, kterou je třeba vylepit na popelnici. Nově lze platbu za komunální odpad provádět i pomocí platebních karet.  Více ZDE

EDUpoint Psáry - Pravidla nejsou povidla

KAPACITA SEMINÁŘE NAPLNĚNA!  registrace míst pouze pro náhradníky

Další ze setkání EDUpointu, tentokrát s mediálně známým psychologem Markem Hermanem na téma pravidel ve výchově proběhne ve čtrvtek 11. dubna od 17,30 hod na obecním úřadě!

Rezervace míst prostřednictvím formuláře níže nutná!

Dotační výzva Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolnobřežansko

MAS Dolnobřežansko o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolnobřežansko. Termín příjmu žádostí je od 11. února 2019 do 25. března 2019. K uvedené výzvě se v úterý 19. února 2019 od 9:00 uskuteční v kanceláři MAS Dolnobřežansko v Dolních Břežanech rovněž seminář pro žadatele o dotace. Více informací v příložených PDF

Rekonstrukce ulice Na Vápence – projektová dokumentace

Na základě několika jednání s občany byla doplněna projektová dokumentace, která bude předložena Stavebnímu úřadu v Jesenici. Obec nechala zadat studii, která by vyšla vstříc části obyvatel, žijících v této i navazujících ulicích, kteří se obávali budoucího zhoršení bezpečnosti. Projekční firmou byla navržena změna přednosti v celé lokalitě. Nově návrh zavádí přednost zprava. Křižovatky budou plnit zpomalovací funkci. Dále je navrženo v celé lokalitě snížení rychlosti (Zóna 30 km/hod.) a doplněno upozornění na přednost zprava. Jako poslední doplňkové opatření jsou navrženy tři zpomalovací prahy.

V tomto duchu bude podána žádost o stavební povolení. Námitky občanů budou posuzovány stejně, jako dotčených orgánů (zejména Policie ČR). Až následně Stavební úřad Jesenice rozhodne. Nechápejte tedy přiložené soubory jako dokumentaci ke skutečnému provedení stavby.

 

 

Usnadněte si cestování - aplikace lítačka

Aplikace PID Lítačka přináší cestujícím v Praze a Středočeském kraji pohodlný způsob nákupu krátkodobých jízdenek pro cestu veřejnou dopravou v rámci Pražské integrované dopravy (PID) a řadu dalších funkcí.

Svoz domovního odpadu v ulici Kutná a návazných komunikacích

V souvislosti s rekonstrukcí mostu v ulici Kutná dochází ke změně pořadí svozu jednotlivých ulic. Svoz domovního odpadu části Psár za mostem směrem na Libeř (ulice Kutná, U nádržky, V zahradách a další) je nyní svážena jako první od 6.00hodin. Prosíme proto občany, aby své popelnice vystavili před zahájením svozu, ideálně večer před. Děkujeme za pochopení.