Svoz domovního odpadu 4.2. a 5.2. 2019

S ohledem na velké množství sněhu se dnes v Dolních Jirčanech nepodařilo svézt odpad  ve všechny ulicích (viz přiložený plánek). Svoz se npodařil zejména na Vysoké a v oblasti Javorové, Průjezdné, K Junčáku a Na Výsluní. Kde se svoz nepovedl, nechte prosím opytle a budou vyvezeny příští týden. Pokud by byl problém i zítra v Psárech, bude postupováno stějně.

nalezený pejsek

Včera v odpoledních hodinách se tento pejsek pohyboval sám v okolí Kukaláku. Má čip a je očkovaý. Čip jsme bohužel v databázi nenašli. V současné době je umístěný v obecním kotci ve sběrném dvoře  Štědřík. 

Dotační výzva Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolnobřežansko

MAS Dolnobřežansko o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolnobřežansko. Termín příjmu žádostí je od 11. února 2019 do 25. března 2019. K uvedené výzvě se v úterý 19. února 2019 od 9:00 uskuteční v kanceláři MAS Dolnobřežansko v Dolních Břežanech rovněž seminář pro žadatele o dotace. Více informací v příložených PDF

Odečty vodoměrů Psáry - Dolní Jirčany

Dovolujeme si Vás upozornit, že od středy 23.1.2019 začínají probíhat odečty vodoměrů v obci Psáry – Dolní Jirčany.  Odečty provádí ze společnosti VHS Benešov s.r.o. nová odečítačka paní Hasmanová, tel. 724 876 098. Může se Vám prokázat platným služebním průkazem. V případě, že nebudete zastiženi, můžete  též nahlásit stav vodoměru paní Hasmanové SMS zprávou nebo emailem: hasmanovaatvhs-sro [dot] cz . Současně též probíhají v obci Dolní Jirčany i výměny vodoměrů. U těch odběratelů vody, kde byla provedena výměna vodoměru a na základě této výměny i vystavena faktura, již odečet proveden nebude.

Rekonstrukce mostku v Kutné

Dnes opět proběhl pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce mostu v Kutné ulici v Psárech, kde se řešil termín dokončení a zprůjezdnění mostu. Vzhledem k tomu, že investorem stavby je Středočeský kraj nenáme moc možnost průběh stavby ovlivnit, nicméně z úst stavbyvedoucího se nám dostalo ujištění, že ve druhé polovině února bude most provizorně zprovozněn pro osobní automobily v jednom pruhu. Celá stavba bude dokončena do dubna. Středočeský kraj se dále snaží celou stavbu urychlit.

Poplatky za komunální odpad

Svoz komunálního odpadu v obci se řídí dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2014

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2019

USNESENÍM ZASTUPITELSTVA OBCE PSÁRY č. 66/7-2018 KONANÉHO 12. 12. 2018 SE VÝŠE CEN ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI DLE OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č.3/2014 NEMĚNÍ

Rekonstrukce ulice Na Vápence – projektová dokumentace

Na základě několika jednání s občany byla doplněna projektová dokumentace, která bude předložena Stavebnímu úřadu v Jesenici. Obec nechala zadat studii, která by vyšla vstříc části obyvatel, žijících v této i navazujících ulicích, kteří se obávali budoucího zhoršení bezpečnosti. Projekční firmou byla navržena změna přednosti v celé lokalitě. Nově návrh zavádí přednost zprava. Křižovatky budou plnit zpomalovací funkci. Dále je navrženo v celé lokalitě snížení rychlosti (Zóna 30 km/hod.) a doplněno upozornění na přednost zprava. Jako poslední doplňkové opatření jsou navrženy tři zpomalovací prahy.

V tomto duchu bude podána žádost o stavební povolení. Námitky občanů budou posuzovány stejně, jako dotčených orgánů (zejména Policie ČR). Až následně Stavební úřad Jesenice rozhodne. Nechápejte tedy přiložené soubory jako dokumentaci ke skutečnému provedení stavby.

 

 

Usnadněte si cestování - aplikace lítačka

Aplikace PID Lítačka přináší cestujícím v Praze a Středočeském kraji pohodlný způsob nákupu krátkodobých jízdenek pro cestu veřejnou dopravou v rámci Pražské integrované dopravy (PID) a řadu dalších funkcí.

Svoz domovního odpadu v ulici Kutná a návazných komunikacích

V souvislosti s rekonstrukcí mostu v ulici Kutná dochází ke změně pořadí svozu jednotlivých ulic. Svoz domovního odpadu části Psár za mostem směrem na Libeř (ulice Kutná, U nádržky, V zahradách a další) je nyní svážena jako první od 6.00hodin. Prosíme proto občany, aby své popelnice vystavili před zahájením svozu, ideálně večer před. Děkujeme za pochopení.

Kroužky a kurzy pořádané obcí Psáry pro děti i dospělé

Novinkou tohoto školního roku jsou kroužky a kurzy pořádané obcí Psáry v rámci klubu Mozaika. Aktivity pro děti i dospělé budou probíhat v Mozaice nebo přímo v nových prostorách na obecním úřadě. Přihlásit se můžete vyplněním online formuláře dole na stránce. Kromě pravidelných kroužků, připravujeme i jednorázové akce.