Blíží se termín vyúčtování dotací a žádostí o nové dotace spolkům

Blíží se termín vyúčtování dotací a žádostí o nové dotace pro spolky působící v naší obci. O dotace je třeba žádat pomocí formuláře žádosti o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Formulář je ke stažení ZDE

Odevzdání žádostí je do 8. 12. 2014 do 10 h na Obecní úřad Psáry.

Výroba adventních věnců

Místo konání: 
Obecní úřad Psáry
Datum: 
Neděle, 30 Listopad, 2014 - 13:30

Již podruhé si můžete na obecním úřadě vlastnoručně vytvořit adventní věnec či vánoční dekorace. Dílna proběhne 30. listopadu od 13.30 do 17.30 hodin. Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba provést rezervaci účasti na e-mailové adrese: vodickovabatseznam [dot] cz.

ÚŘAD PRÁCE ČR – STĚHOVÁNÍ NA NOVOU ADRESU

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Praha – západ je od 1. 12. 2014 přestěhován na novou adresu:

Dobrovského 1278/25, Praha 7 – Letná.

Provoz úřadu na stávající adrese (tj. Kartouzská, Praha 5) bude od 20.11.2014  a 21.11.2014 již omezen pouze pro nejnutnější kontakty.

Od 24.11.2014 do 28.11.2014 bude toto  kontaktní pracoviště z důvodu stěhování UZAVŘENO.

Staročeský advent 2014

Tak jako minulý rok pořádá obec Staročeský advent, který se bude konat na návsi v Dolních Jirčanech dne 6.12.2014. Čeká na vás kouzelník, zazpívá Marcel Zmožek, vystoupí děti ze školy a školky, vánoční atmosféru dokreslí pečené kaštany, svařák a spousta dalších dobrot. a samozřejmě prodej vánočního sortimentu.

Zájemci o prodej vánočního sortimentu se prosím hlaste na malkovaatpsary [dot] cz nebo Vlasta Málková 602 714 101

Stanovení přechodné uzavírky + Dodatečné povolení uzavírky silnice č. II./105 od 18.10.2014 do odvolání

MÚ Černošice stanovil uzavírku sil. č. II./105 od 18.10.2014 do odvolání z důvodu havarijního stavu propustku a zemního tělesa nad ním a to v úseku mezi obcí Psáry a městem Jílové u Prahy - Radlíkem.

Bioodpad

Upozorňujeme občany, kteří využívají svoz bioodpadu, že poslední termín na svoz v letošním roce je 26.11.

Uzavření části komunikace K Lůžku - od 29. 9. do 30. 11. 2014

Sdělení od spol. Moonray s.r.o.: Od pondělí  29.9. do 30.11.14 bude uzavřena část  komunikace K Lůžku v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Lomená a Na Lukách a to z důvodu stavby přípojek inženýrských sítí. Komunikace je v režimu stavebního povolení.

Oznámení – stavba komunikací v ul. Ve Svahu, Ve Stráži a Pod Stráží v Psárech 2.10. -2.12.2014

Dne 2.10.2014 bude předáno staveniště k realizaci stavby dešťové kanalizace a komunikací  v ul. Ve Svahu, Ve Stráži a Pod Stráží v Psárech stavební firmě JLT. s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na tuto stavbu.

Výstavba řadů vody a kanalizace v ulici Hlavní a její uzávěra

Začínáme s výstavbou řadů vody a kanalizace v  ulici Hlavní, ulice se bude uzavírat cca po 100 metrech, ale bude neprůjezdná. Uzávěra platí 15.9. po dobu trvání prací. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení. 

ČEZ - výzva k odstranění a okleštění stromoví

ČEZ opět vyzývá k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Zásah je nutné provést v období vegetačního klidu do 15. 11. 2014.