Informační a orientační systém obce

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na dodávky zboží, materiálu (§8)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
140000
Vysoutěžená cena zakázky: 
93875
Ukončení příjmu nabídek: 
29. Září 2014 - 12:00
Datum otevření obálek: 
29. Září 2014 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Říjen 2014
Předpokládané datum dokončení plnění: 
10. Listopad 2014
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Milan Vácha
Popis zakázky: 

Dodávka informačních sloupků vč. směrových šipek.

Podrobný popis zakázky: 

Informační sloupky až pro pět pater směrových šipek. Barevná kombinace a podrobnější specifikace v příloze.

Spolu s cenovou nabídkou uchazeč doloží min. dvě dodávky obdobného rozsahu realizované v posledních 5-ti letech.

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

Rada obce si vyhrazuje ze soutěže vyřadit nabídky, které budou mít více jak o 20% nižší cenu než vážený průměr z obdržených nabídek.

Doplňující
Seznam přijatých nabídek: 
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Směrovky v obci 112 195, 00 Kč 92 722, 70 Kč 853/2014 82/2014