Dostavba cyklostezky v obci Psáry

Typ zakázky: 
Výběrové řízení podlimitní (§53)
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
7391396
Vysoutěžená cena zakázky: 
5295784
Ukončení příjmu nabídek: 
12. Červen 2017 - 10:00
Datum otevření obálek: 
12. Červen 2017 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Červenec 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
15. Září 2017
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Podrobný popis zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je stavební práce, která je výstavba objektů – cyklostezek, které budou propojeny do nové finální cyklotrasy značené obcí Psáry (procházející místními částmi Psáry a Dolní Jirčany). Trasa bude sloužit k dopravě do školy, na obecní úřad a k centrální zastávce Psáry – Štědřík, kde navazuje na systém Pražské integrované dopravy. Celá nová cyklotrasa rovněž navazuje na trasy a realizované cyklostezky. Jedná se zejména o cyklostezku Psáry – Libeř a dále o navázání na cyklostezku do Jesenice (která se nyní realizuje v rámci investiční akce Středočeského kraje – přeložky silnice Jesenice – Dolní Jirčany). Další propojení bude na západním okraji trasy – napojení na cyklotrasu Praha – Vídeň. Konkrétně jde o vybudování celkem 5 stavebních objektů SO 101 až SO 105 a jejich následné propojení značením do jednotné cyklotrasy jak ukazuje plán situace vedení cyklotrasy v příloze č. 1 této Výzvy projektové dokumentaci.

Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou této výzvy.

Veřejná zakázka je realizována v rámci žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního program – IROP

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovil jako jediné hodnotící kritérium výši nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Komise bude posuzovat v souladu s § 115 odst. 3 písm. b) ZZVZ nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpisikona řazení Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Kovo Pavelka spol. s.r.o. 41 551, 40 Kč 34 340, 00 Kč 726/2017
lng.Jiří Nádvorník-TOK 29 282, 00 Kč 24 200, 00 Kč 432/2017 58/2017
lng.Jiří Nádvorník-TOK 29 282, 00 Kč 24 200, 00 Kč 493/2017 58/2017
Mgr. Ivana Šilhanová 25 000, 00 Kč 25 000, 00 Kč 393/2017
Silmex s.r.o. 544 993, 00 Kč 450 407, 00 Kč 483/2017 61/2017
Silmex s.r.o. 1 015 590, 00 Kč 839 327, 00 Kč 536/2017 61/2017
Silmex s.r.o. 1 860 060, 00 Kč 1 537 240, 00 Kč 723/2017 61/2017