Dostavba cyklostezky v obci Psáry

Typ zakázky: 
Výběrové řízení podlimitní (§53)
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na stavební práce (§9)
Způsob zadání: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
7391396
Vysoutěžená cena zakázky: 
5295784
Ukončení příjmu nabídek: 
12. Červen 2017 - 10:00
Datum otevření obálek: 
12. Červen 2017 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Červenec 2017
Předpokládané datum dokončení plnění: 
15. Září 2017
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vít Olmr
Podrobný popis zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je stavební práce, která je výstavba objektů – cyklostezek, které budou propojeny do nové finální cyklotrasy značené obcí Psáry (procházející místními částmi Psáry a Dolní Jirčany). Trasa bude sloužit k dopravě do školy, na obecní úřad a k centrální zastávce Psáry – Štědřík, kde navazuje na systém Pražské integrované dopravy. Celá nová cyklotrasa rovněž navazuje na trasy a realizované cyklostezky. Jedná se zejména o cyklostezku Psáry – Libeř a dále o navázání na cyklostezku do Jesenice (která se nyní realizuje v rámci investiční akce Středočeského kraje – přeložky silnice Jesenice – Dolní Jirčany). Další propojení bude na západním okraji trasy – napojení na cyklotrasu Praha – Vídeň. Konkrétně jde o vybudování celkem 5 stavebních objektů SO 101 až SO 105 a jejich následné propojení značením do jednotné cyklotrasy jak ukazuje plán situace vedení cyklotrasy v příloze č. 1 této Výzvy projektové dokumentaci.

Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou této výzvy.

Veřejná zakázka je realizována v rámci žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního program – IROP

 

 

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovil jako jediné hodnotící kritérium výši nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Komise bude posuzovat v souladu s § 115 odst. 3 písm. b) ZZVZ nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Mgr. Ivana Šilhanová 25 000, 00 Kč 25 000, 00 Kč 393/2017
lng.Jiří Nádvorník-TOK 29 282, 00 Kč 24 200, 00 Kč 432/2017 58/2017
Silmex s.r.o. 544 993, 00 Kč 450 407, 00 Kč 483/2017 61/2017
lng.Jiří Nádvorník-TOK 29 282, 00 Kč 24 200, 00 Kč 493/2017 58/2017
Silmex s.r.o. 1 015 590, 00 Kč 839 327, 00 Kč 536/2017 61/2017
Silmex s.r.o. 1 860 060, 00 Kč 1 537 240, 00 Kč 723/2017 61/2017
Kovo Pavelka spol. s.r.o. 41 551, 40 Kč 34 340, 00 Kč 726/2017