Dodavatel tisku Psárského zpravodaje

Typ zakázky: 
zjednodušené podlimitní řízení (§38)
VZ malého rozsahu - objem: 
200.000 - 1.000.000 služby
Schválit publikování zakázky: 
publikovat
Základní
Předmět zakázky: 
Veřejné zakázky na služby (§10)
Způsob zadání: 
podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu
Předpokládaná cena zakázky v Kč (bez DPH): 
780000
Vysoutěžená cena zakázky: 
365160
Ukončení příjmu nabídek: 
2. Březen 2015 - 12:00
Datum otevření obálek: 
2. Březen 2015 (Celý den)
Předpokládané datum zahájení plnění: 
1. Duben 2015
Odpovědná osoba za průběh VZ: 
Vlasta Málková
Popis zakázky: 

Dodavatel tisku Psárského zpravodaje

Podrobný popis zakázky: 

Požadavky na zakázku:

Periodicita: dvouměsíčník
Formát: B5 (176 x 250 mm)
Papír: lesklá křída 100 g/m2
Vazba: Vl (2 skobičky)
Barevnost: 4/4, kvalitní barevný soutisk. Vybrané barvy (zelená, oranžová, červená...) se nesmí mezi jednotlivými vydáními lišit o více než 5 %.

Požadavky na stroj: min. čtyřbarevný ofset Rozsah: 40 stran vč. obálky, v nabídce uveďte ceny i pro jiné počty stran: 32,36, 44 vč. ceny balného a dopravy na obecní úřad.

Balení: cca po 40 ks do folie
Náklad: 1700 ks
Termín zaslání podkladů: Pondělí do 10 hod. tiskové pdf na ftp.

Předání výtisků Zpravodaje bude do pátku do 10 hod.(v týdnu předání podkladů) na Obecní úřad Psáry příp. na jiné předem objednatelem určené místo v k. ú. Psáry či Dolní Jirčany.

Veškeré podklady k veřejné zakázce najdete na webových stránkách http://psary.cz/vz-zakazky.  

Způsob hodnocení a hodnotící kritéria: 

Výběr nejvýhodnější nabídky provede rada obce.

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH za 40 stran vč. ceny balného a dopravy na Obecní úřad Psáry.

Rada obce provede výběr nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených hodnotících kritérií, rozhodne o nejvhodnější nabídce a sdělí tuto informaci všem účastníkům řízení spolu se stručným zdůvodněním výběru.

 

Doplňující
Hodnocení práce dodavatele celkové: 
-- Vyberte --
Soubory
Aktuální stav zakázky: 
Uzavřeno
Faktury zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo faktury naše Číslo smlouvy
Irbis Jiří Uhlíř 20 581, 90 Kč 17 793, 00 Kč 750/2015 30/2015
Jiří Uhlíř - tiskárna Irbis 25 265, 50 Kč 21 970, 00 Kč 205/2016
Jiří Uhlíř - tiskárna Irbis 21 970, 80 Kč 19 105, 00 Kč 377/2016 30/2015
Smlouvy zakázky
Nadpis Cena celkem včetně DPH Cena celkem bez DPH Číslo smlouvy
Smlouva o dílo - Jiří Uhlíř - tiskárna Irbis 0, 00 Kč 0, 00 Kč 30/2015