Veřejné zakázky

Veřejná zakázka Aktuální stav zakázky
Vnitřní vybavení - Základní škola Psáry Avizo
Veřejná zakázka Aktuální stav zakázky
Výměna zdroje tepla v MŠ Štědřík II. Vyhlášení
Zpracování PD na rekonstrukci komunikace V Třešňovce, Dolní Jirčany, Psáry Vyhlášení
Rekonstrukce č.p. 13 v Dolních Jirčanech-klub seniorů Provádění
Technický dozor stavby, koordinátor BOZP - „Rekonstrukce ZŠ Dolní Jirčany č.p. 12, na pozemku p.č. st. 15, kú Dolní Jirčany" Provádění
Projektová dokumentace dostavby cyklostezky Štědřík – Tondach – nová škola Provádění
Psáry – intenzifikace ČOV – projektová dokumentace (DSJ) a inženýrská činnost, vč, rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení na zhotovitele stavby Provádění
Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního řízení vč. inženýrské činnosti pro stavbu -Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod - 2. etapa Provádění
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI „NÁVES DOLNI JIRČANY“ Provádění
Výměna zdroje tepla v MŠ Štědřík Uzavřeno
Přechod pro chodce u křižovatky Pražská – Pod Kostelem, Psáry, Dolní Jirčany Uzavřeno
Dodávka vybavení odborných učeben pro novou budovu ZŠ Amos Uzavřeno
Rozšíření stávající tabule značky ekoTAB typu TRIPTYCH K 200x120 pro novou budovu ZŠ Amos Uzavřeno
Dodávka IT pro novou budovu ZŠ Amos Uzavřeno
Dodavatel tisku Psárského zpravodaje 2019 Uzavřeno
Technický dozor stavby - rekonstrukce mostu ul. Za Můstkem, Psáry (objekt SO 01) Uzavřeno
Dodávka interiérového vybavení pro základní školu v Psárech Uzavřeno
Stavební úpravy hřbitovní zdi a márnice, výstavba - kolumbárium II – Dolní Jirčany Uzavřeno
Havarijní rekonstrukce mostku v ul. Za Můstkem , obec Psáry Uzavřeno
Psáry – výstavba VO ul. U Potoka, Úzká Uzavřeno
Projektová dokumentace na rekonstrukci stávající školy č.p. 12 v Dolních Jirčanech Uzavřeno
Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště Uzavřeno
Výstavba SSZ v ul. Jílovská Uzavřeno
Zázemí pro neformální vzdělávání v Psárech Uzavřeno
„Rekonstrukce MVN Nádržka v Psárech“ Uzavřeno
Jarní a podzimní oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 300 m2 metodou ITHR Uzavřeno
Stavba - Psáry, Dolní Jirčany, ulice Větrná - Vodovodní řad VVě Uzavřeno
Projektový manažer stavby nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany Uzavřeno
Technický dozor investora stavby nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany Uzavřeno
Výroba a dodání odpadových pytlů s potiskem Uzavřeno
Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany Uzavřeno