Veřejné zakázky

Žádné veřejné zakázky nejsou k dispozici.

Veřejná zakázka Aktuální stav zakázky
Projektový manažer stavby nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany Vyhlášení
Technický dozor investora stavby nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany Vyhlášení
Výroba a dodání odpadových pytlů s potiskem Vyhlášení
Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany Vyhlášení
Natahovací kontejner Avia se sklopnými bočnicemi 12 m3 Vyhlášení
Dodávka IT pro seniory Vyhlášení
Výměna vodovodního potrubí – ul. Na Vápence , Psáry !!! PRODLOUŽENÍ LHŮTY K PODÁNÍ NABÍDEK Provádění
Grafické práce – Kronika o historii obce Provádění
Drcení a třídění vyfrézované asfaltové směsi na frakci 0 – 32 mm na místě uložení tj. Psáry, Praha západ Provádění
Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Hlavní vč. odvodnění v délce 176 m Provádění
Technický dozor stavby - rekonstrukce mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany, Psáry (objekt SO 02) Provádění
Rekonstrukce mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany, Psáry (objekt SO 02) Provádění
Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany - I. část - přípojky Provádění
Odstranění závad na řadech splaškové kanalizace v Dolních Jirčanech Provádění
Jarní a podzimní oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 350 m2 metodou ITHR Provádění
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI „NÁVES DOLNI JIRČANY“ Provádění
Frézování živičného povrchu a pokládka ACO – ul. Oblouková, Sportovní - Psáry, Dolní Jirčany (cca 260 m2) Uzavřeno
Dostavba cyklostezky v obci Psáry Uzavřeno
Technický dozor stavby - DOSTAVBA CYKLOSTEZKY V OBCI PSÁRY Uzavřeno
Psáry – dešťová kanalizace + komunikace v části ul. Slunečná Uzavřeno
Výroba a dodání odpadových pytlů s potiskem Uzavřeno
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a přípravu stavby - Rekonstrukce a odbahnění MVN Nádržka Uzavřeno
Oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca 150 m2 metodou ITHR Uzavřeno
Oprava vodovodu na ppč. 621/4 + 621/7 Psáry, k.ú. Dolní Jirčany Uzavřeno
Vegetační úpravy – náves Psáry Uzavřeno
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro přípravu stavby pro akce: 1) rekonstrukce mostu ul. Za Můstkem, Psáry 2) rekonstrukce mostu ul. K Junčáku, Dolní Jirčany vč. inženýrské činnosti pro stavební povolení 3) výpočet zatížitelnost Uzavřeno
Nákup a servis multifunkčního stroje pro tisk na formáty A3 a A4 Uzavřeno
1 ks sekačky na trávu vč. žacího ústrojí zavěšeného vpředu - rider Uzavřeno
Rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ul. Sportovců k.ú. Dolní Jirčany Uzavřeno
Dolní Jirčany – rekonstrukce části komunikace Horní a Na Stráni Uzavřeno