Pracovníci a jejich agenda

Nikola Alferyová

Asistentka starosty

Hana Hladíková

Odborný referent/ka

Ing. Renáta Jašková

Odborný referent/ka

Iva Janečková

Odborný referent/ka

Ivana Šimková

Odborný referent/ka

Renáta Sedláková

Odborný referent/ka

Jaroslav Šebek

Technický pracovník

Jiří Burda

Technický pracovník

Karel Rubáš ml.

Technický pracovník

Karel Rubáš st.

Technický pracovník

Šárka Mihely

Asistentka místostarostky