Poslední komentáře

 • voda - dotazník   před 1 týden 1 den

  O změně provozovatele jsme informovali na webových stránkách obce, v dubnovém zpravodaji na str.17 a v červnovém na str.19. „Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací“ s Vodohospodářskou společností Benešov byla uzavřena na 5 let a skončila k 30. 6. 2019. Novým provozovatelem jsou od 1. 7. 2019 Technické služby Dolnobřežanska s. r. o. (TSDB) částečně vlastněné obcí. V průběhu června VHS posílala našim občanům ukončení smluv o vodném a stočném. Během léta budou všichni obyvatelé kontaktováni prostřednictvím zákaznického centra TSDB a budou postupně uzavírány smlouvy nové.

  Ve dnech 22. a 23. června a 29. a 30. června proběhly odečty vodoměrů ve spolupráci s VHS Benešov s.r.o a Technických služeb Dolnobřežanska. Během víkendu odečtů 29. - 30. 6. technici z VaK TSDB vhodili do schránek v lokalitě Dolní Jirčany dotazník, který můžete vyplnit a poslat elektronicky na TSDB nebo odevzdat na OU Psáry. Vyplněný dotazník je důležitý pro kontrolu údajů a kontaktů ke zhotovení nových smluv s TSDB.

  Možné způsoby, jak rychle vyřídit novou smlouvu:
  1.
  Kontaktovat Zákaznické centrum na telefonním čísle 734 485 495, zkontrolují s Vámi údaje popř. doplní a následně zašlou novou smlouvu. (doba vyřízení cca 5 min.)
  2. Stáhnout a vyplit Dotazník pro uzavření obchodní smlouvy, který najdete níže a zaslat ho na mail vakattsdb [dot] cz (vakattsdb [dot] cz) nebo odevzdat na OU Psáry. Do tří dnů Vám bude zaslána nová smlouva.
  3. Navštívit Zákaznické centrum TSDB osobně na adrese Na Průhoně 159, Vestec 252 50 a smlouvu Vám připraví pracovníci na místě. (doba vyřízení cca 10 min.)

  Další postup viz. web TSDB http://www.tsvestec.cz/vodovody-a-kanalizace-obec-psary/

  Navyšování vodného a stočného probíhá každý rok od 1. 7. a nemá ne něj vliv změna provozovatele. Obec je povinna zpracovávat plán financování obnovy a vytvářet prostředky na obnovu vodovodu a kanalizace (VaK). To sleduje každoročně Ministerstvo zemědělství, jako příslušný orgán veřejné správy VaK. Záměrem regulátora oboru vodovodů a kanalizací je dosažení co nejvyššího stupně samofinancování vodohospodářské infrastruktury. Vzhledem k tomuto záměru má obec  povinnost dorovnávat ztráty a vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu VaK a dokládat jejich použití pro tyto účely. Veškeré finance získané z nájmu vodohospodářské infrastruktury má obec na zvláštním bankovním účtu a peníze jdou pouze do vodohospodářství. Obec připravuje výstavbu nového vodovodního přivaděče (Želivka), rozšíření ČOV a investice putují i do rekonstrukce poškozených řadů. Celkově se  bavíme  o částkách v desítkách milionů korun. Na vaši otázku „co dostane plátce“, snadná odpověď. Pokud se vše podaří, budou naši odběratelé zajištěni potřebným množstvím vody, která teď obci pro obyvatele chybí. V příštím roce musíme počítat s dalším navýšením ceny vody, protože nakupovaná voda ze Želivky, bude nepoměrně vyšší než cena vody z našich vrtů.

  V letošním roce dochází ke zvýšení ceny v obci Psáry vodného ze 48,51 Kč/m3 na 54,70 tedy o 6,19 Kč a stočného z 41,55  Kč/m3 na 43,76 tedy o 2,21Kč. Celková částka za vodné a stočné od 1. 7. 2019 činí 98,46 Kč s DPH

  Na webu technických služeb najdete záložku VaK Psáry, kde se dozvíte všechny potřebné informace www.tsvestec.cz/category/vodovody-a-kanalizace/vak-psary/

  Užitečné kontakty:
  Dispečink vodovody a kanalizace: tel. 725 888 732, 605 255 145
  Zákaznické centrum: tel. 734 485 495
  Adresa: Technické služby Dolnobřežanska, s. r. o., Na Průhoně 159, budova A, 252 50 Vestec
  Úřední hodiny: Po, St – 8.00–16.00 hod. (po tel. domluvě možno i mimo uvedenou dobu)
  E-mail: vakattsdb [dot] cz
  Odpovědná osoba: Milan Petrus, vedoucí divize voda a kanalizace, tel. 734 755 512

  Děkujeme za součinnost a omlouváme se za komplikace
  Vlasta Málková

 • Dobrý den, situace je trochu   před 1 týden 2 dny

  Dobrý den,

  situace je trochu jiná než jak ji chápete. V první řadě zvýšení vodného a stočného nijak NESOUVISÍ se změnou provozovatele vodovodu a kanalizace (viz níže).

  Koncesní smlouva s VHS Benešov vypršela po 5 letech své platnosti a buď bychom ji museli prodloužit, nebo uzavřít smlouvu s jiným provozovatelem (tedy pokud si VaK nechceme provozovat sami, na což není obec technicky ani znalostně vybavena).

  Obec však byla v letošním roce v jiné situaci než před 5lety, kdy se koncesní smlouva s VHS uzavírala, protože zastupitelstvo obce na svém zasedání  16. 12. 2015 odsouhlasilo koupi 13,5% podílu ve společnosti Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. (usnesení ZO č. 49/7-2015). Tato společnost má v současné době 4 členy, resp. společníky (Psáry 13,5%, Březová-Oleško 3,5%, Vrané nad Vltavou 9% a zbytek Vestec 74%). Náš podíl odpovídá +- podílu obyvatel v Dolnobřežanském regionu a počet obcí v TSDB se sice bude zvyšovat tak, jak budou přistupovat další obce, ale na podíl obce Psáry to však nebude mít vliv. Kontrolu nad TSDB mají právě všechny obce a tak nemůže společnost sloužit jako tunel obecních peněz či jako trafika, navíc TSDB jako společnost vlastněná obcemi může vykazovat jen velmi omezený zisk, který se navíc rozdělí zase zpět mezi vlastníky.

  Technické služby Dolnobřežanska již delší dobu úspěšně spravují vodu a kanalizaci ve Vestci a bylo tedy logické využít je i pro správu VaK i u nás. Nakonec případný "zisk" by se nám zase vrátil zpět.

  Pokud však jde o zvyšování vodného a stočného tak rozhodně není pravda, že by se jednalo o "více než  25Kč za kubík".

  V letošním roce dochází ke zvýšení ceny v obci Psáry vodného ze 48,51 Kč/m3 na 54,70 tedy o 6,19 Kč a stočného z 41,55  Kč/m3 na 43,76 tedy o 2,21Kč, celkově o 8,40Kč!

  Cena vodného a stočného rostě každý rok vždy od 1. 7.:

    Vodné Stočné Celkem Nárůst Usnesení zastupitelstva
  2019 54,70 Kč 43,76 Kč 98,46 Kč 8,40 Kč 26/3-2019
  2018 48,51 Kč 41,55 Kč 90,06 Kč 8,04 Kč 31/4-2018
  2017 43,87 Kč 38,15 Kč 82,02 Kč 8,94 Kč 37/4-2017
  2016 38,64 Kč 34,44 Kč 73,08 Kč 2,83 Kč 27/3-2016
  2015 37,15 Kč 33,10 Kč 70,25 Kč 8,98 Kč 27/4-2015
  2014 37,14 Kč 24,13 Kč 61,27 Kč   19/04-2014

  Nicméně k navýšení vodného a stočného dojít musí. Obec je povinna zpracovávat plán financování obnovy a vytvářet prostředky na obnovu vodovodu a kanalizace (VaK). To sleduje každoročně Ministerstvo zemědělství, jako příslušný orgán veřejné správy VaK. Záměrem regulátora oboru vodovodů a kanalizací je dosažení co nejvyššího stupně samofinancování vodohospodářské infrastruktury. Vzhledem k tomuto záměru  má obec  povinnost dorovnávat ztráty a vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu VaK a dokládat jejich použití pro tyto účely. To se projeví v cenové kalkulaci a dojde tak ke každoročnímu zvýšení ceny vodného a stočného. Tedy ke zvýšení ceny by došlo i bez změny provozovatele.

  Každopádně peníze získané na vodnéma stočném od občanů jsou ukládané na samostatný účet a MUSÍ být použity na obnovu infrastruktury vody a kanalizace, takže je opravdu není možné použít na nic jiného. Na druhou stranu ty peníze stejně nestačínyní budujeme nový vodovodní přivaděč z Posázavského přivaděče, budujeme novou cestu této vody až nahoru k vodojemům a současně posilujeme kanalizační řad v Psárech a zvyšujeme kapacitu čistírny odpadních vod, která je díky balastním nátokům rovněž vyčerpána. Toto jsou investuice v řádech desítek milionů korun a platí je obec. Současně přijdeme o zdroje "levné" vody v Tondachu a obecní vrty v současném počasí také nemají požadovanou vydatnost. Prosím berte slovou "levné" s jistou nadsázkou, každopádně je voda z vrtů a Tondachu levnější než ze Želivky.

  Snad se mi podařilo Vám zodpovědět všechny vaše otázky.

  S pozdravem
  Vít Olmr

 • Změna provozovatele vodovodu a kanalizace   před 1 týden 2 dny

  Sice nevím komu odpovídám, ale přesto vysvětlím.. O změně provozovatele jsme informovali na webových stránkách obce, v dubnovém zpravodaji na str.17 a v červnovém na str.19.

  „Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací“ s Vodohospodářskou společností Benešov byla uzavřena na 5 let a skončila k 30. 6. 2019. Novým provozovatelem jsou od 1. 7. 2019 Technické služby Dolnobřežanska s. r. o. (TSDB) částečně vlastněné obcí.

  Nevím, kde jste přišli na navýšení vody o 20 Kč, to není pravda, ale k navýšení vodného a stočného dojít musí.
  Obec je povinna zpracovávat plán financování obnovy a vytvářet prostředky na obnovu vodovodu a kanalizace (VaK). To sleduje každoročně Ministerstvo zemědělství, jako příslušný orgán veřejné správy VaK. Záměrem regulátora oboru vodovodů a kanalizací je dosažení co nejvyššího stupně samofinancování vodohospodářské infrastruktury. Vzhledem k tomuto záměru  má obec  povinnost dorovnávat ztráty a vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu VaK a dokládat jejich použití pro tyto účely. To se projeví v cenové kalkulaci a dojde tak ke každoročnímu zvýšení ceny vodného a stočného. Tedy ke zvýšení ceny by došlo i bez změny provozovatele.

  V letošním roce dochází ke zvýšení ceny v obci Psáry vodného ze 48,51 Kč/m3 na 54,70 tedy o 6,19 Kč a stočného z 41,55  Kč/m3 na 43,76 tedy o 2,21Kč. Celková částka za vodné a stočné od 1. 7. 2019 činí 98,46 Kč s DPH (Informace na str. 19 červnového zpravodaje)

  Na webu technických služeb najdete záložku VaK Psáry, kde se dozvíte všechny potřebné informace www.tsvestec.cz/category/vodovody-a-kanalizace/vak-psary/

  Užitečné kontakty:
  Dispečink vodovody a kanalizace: tel. 725 888 732, 605 255 145

  Zákaznické centrum: tel. 734 485 495

  Adresa: Technické služby Dolnobřežanska,s. r. o., Na Průhoně 159, budova A, 252 50 Vestec

  Úřední hodiny: Po, St – 8.00–16.00 hod. (po

  tel. domluvě možno i mimo uvedenou dobu)

  E-mail: vakattsdb [dot] cz

  Odpovědná osoba: Milan Petrus, vedoucí divize voda a kanalizace, tel. 734 755 512

  Vlasta Málková

 • Dobrý den, ještě bych trochu   před 1 týden 2 dny

  Dobrý den,

  ještě bych trochu doplnil kolegyni. Rekonstrukce Pražské / Psárské je dílem středočeského kraje a jemu také náleží zajištění dopravní obslužnosti, resp. objízdných tras. Jedná se o rozsáhlé dílo, zahrnující především rekonstrukci mostu u Rubínu pro zvýšení průtočnosti potoka, celého úseku vozovky od obecního úřadu až po psárskou náves včetně úpravy křižovatky Kutná / Jílovská / Psárská, která je rovněž součástí projektu a nemá smysl ji odkládat, jen by se tím rozkopanost Psár více protáhla.

  Cesta přes Libeř jako objízdná trasa je v plánu od začátku, proto byl most v Kutné rekonstruován "již loni" (ano, víme jak to dopadlo a můžeme jen doufat, že tentokrát to dopadne lépe). 

  Jen pro doplnění - opět došlo na posun termínu otevření obálek.

  S pozdravem
  Vít Olmr

 • stavební povolení   před 1 týden 4 dny

  Dobrý den pane Staňku,

  kruhový objezd na návsi v Psárech je součástí společného stavebního povolení a jeho stavbě se nelze vyhnout.

  S pozdravem

  R. Jašková