Stavební úřad Jesenice

Obecní úřad Jesenice je pověřeným stavebním úřadem.

Městský úřad Černošice

Evidence řidičů, motorových vozidel, přestupků apod.

Finanční úřad pro Prahu-západ

Správa daní, odvodů a záloh na tyto příjmy, správních poplatků jimi vyměřovaných. Řízení o přestupcích v oboru své působnosti. Ukládání pokut účetním jednotkám podle zvláštního právního předpisu. Rozhodování o pravosti a výši pohledávek na daních, odvodech a dalších jimi spravovaných příjmech.

Matriční úřad OÚ Jesenice

Obecní úřad Jesenice je pověřeným úřadem matrik - Matrika a ověřování, pronájem hrobových míst, občanské průkazy

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ

Česká správa sociálního zabezpečení - OSSZ

Okresní správa sociálního zabezpečení Praha - západ