Poplatky za komunální odpad

Svoz komunálního odpadu v obci se řídí dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2014

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2018

USNESENÍM ZASTUPITELSTVA OBCE PSÁRY č. 64/6-2017 KONANÉHO 13. 12. 2017 SE VÝŠE CEN ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OBCI DLE OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č.3/2014 NEMĚNÍ

Popelnice 120 litrů /jedna známka/ 2.145,-Kč
Popelnice 240 litrů /dvě známky/  3.795,-Kč
Odpady rekreační objekt (pouze trvale neobydlené)* 1.210,-Kč
Pes 100,-Kč
Druhý a další pes  200,-Kč

*Za trvale obydlené rekreační objekty se platí stejná částka jako za popelnice.

Poplatek je splatný do 29. 2. 2018.
Číslo účtu 23734349/0800 Česká spořitelna a.s.
Známka bude zaslána na základě písemné žádosti nebo telefonické dohody.
Odpadové pytle nejsou posílány.