Poplatky za komunální odpad

Svoz komunálního odpadu v obci se řídí dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2019. Prosíme neplaťte poplatky před 1. 1. 2020

Poplatky za komunální odpad 2020

Usnesením zastupitelstva obce Psáry č. 57/5-2019 konaného 11. 12. 2019 se mění výše cen za svoz komunálního odpadu v obci dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2019

Popelnice 120 litrů /jedna známka/ 2 600,-Kč
Popelnice 240 litrů /dvě známky/  4 560,-Kč
Odpady rekreační objekt (pouze trvale neobydlené)* 1 450,-Kč
Pes 200,-Kč
Druhý a další pes  400,-Kč

*Za trvale obydlené rekreační objekty se platí stejná částka jako za popelnice.

Poplatek je splatný do 28. 2. 2020. - Prosím neplaťte poplatky před 1. 1. 2020
Číslo účtu 23734349/0800 Česká spořitelna a.s. jako variabiklní symbol uveďte číslo domu a do poznámky vaše jméno a účel platvy
Známka bude zaslána na základě písemné žádosti nebo telefonické dohody.
Odpadové pytle nejsou posílány.