Předhled dotací pro zájmová sdružení a spolky

Dne 5.2.2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Nové § 10a až § 10c upravují proces poskytování dotacía nově jsou stanoveny minimální náležitosti žádostí o poskytnutí dotace a veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací. Nově je též stanovena povinnost veřejnoprávní smlouvy s účinností od 1.7.2015 zveřejňovat a to ty smlouvy, kterými dochází k poskytnutí dotací nad 50 000 Kč. Z tohoto důvodu pozbyla platnost naše stávající směrnice o poskytování dotací a nově se obec řídí jen příslušným zákonem. K dispozici jsou formuláře žádostí, vyučtování i vzor veřejnoprávní smlouvy.

Žádost o přidělení finančního příspěvku

Požadavek Žadatel Stav Požadovaná částka Přidělená částka Datum
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 TEAMGYM Dolní Jirčany z.s. Schváleno 50470.00 20000.00 29.11.2016
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 Centrum Mozaika, o.p.s. Schváleno 320000.00 300000.00 29.11.2016
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 MS Borovina Schváleno 50000.00 25000.00 11.01.2017
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 SDH Psáry Schváleno 163000.00 100000.00 11.01.2017
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 SDH Dolní Jirčany Schváleno 70000.00 55000.00 30.11.2016
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 SK Rapid Psáry Schváleno 350000.00 350000.00 15.11.2016
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 SK Čechoslovan Dolní Jirčany Schváleno 380000.00 380000.00 30.11.2016
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 SK Čechoslovan Dolní Jirčany Schváleno 120000.00 120000.00 05.10.2016
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 Nízkoprahový klub Mozaika Schváleno 300000.00 300000.00 17.02.2016
Žádost o dotaci na rok 2016 Domov Laguna Psáry Schváleno 250000.00 250000.00 16.12.2015
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 SDH Psáry Schváleno 160000.00 80000.00 30.11.2015
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 SK Rapid Psáry Schváleno 600000.00 350000.00 30.11.2015
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 SDH Dolní Jirčany Schváleno 70000.00 65000.00 30.11.2015
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 SK Čechoslovan Dolní Jirčany Schváleno 690000.00 400000.00 30.11.2015
Žádost o fin. příspěvek MS Borovina na r. 2015 MS Borovina Schváleno 30000.00 20000.00 08.12.2014
Žádost o fin. příspěvek Centra Mozaika na r. 2015 Centrum Mozaika, o.p.s. Schváleno 400000.00 400000.00 08.12.2014
Žádost o fin. příspěvek SDH Dolní Jirčany na r. 2015 SDH Dolní Jirčany Schváleno 55000.00 55000.00 08.12.2014
Žádost o fin. příspěvek SDH Psáry na r. 2015 SDH Psáry Schváleno 190000.00 50000.00 08.12.2014
Žádost o fin. příspěvek SK Rapid na r. 2015 SK Rapid Psáry Schváleno 480000.00 300000.00 08.12.2014
Žádost o fin. příspěvek SK Čechoslovan na r. 2015 SK Čechoslovan Dolní Jirčany Schváleno 583500.00 300000.00 07.12.2014
Žádosti o dotace na r. 2014 Schváleno 1185000.00 1185000.00 23.04.2014