Aktuality

Omezení provozu v Libři

Upozorňujeme, že provoz v Libři je díky stavebním pracem při výstavbě chodníků v úseku mezi křižovatkou na Psáry a obcí Dolní Břežany omezen a řízen semafory.

Ve čtvrtek 6.8.2020 - Přerušení dodávky pitné vody

Z důvodů práce na hlavním vodovodním řadu dojde k přerušení dodávky vody v ulicích viz přiložený dokument.

Nakládka a svoz dřeva v Houbové a Akátové - Změna termínu

Vážení občané, upozorňujeme že ve dnech 23. a 24. 7. 2020 bude na objízdné trase vedené mezi ulicemi Akátová a Houbová, majitel lesa Arcibiskupství pražské, provádět nakládku a svoz dřeva. Z tohoto důvodu může být trasa několikrát za den na cca 30-40 minut uzavřena. O aktuálním stavu budou informovat pracovníci Arcibiskupství pražského přímo na místě. Děkujeme za trpělivost.

Odstávka dodávky vody v Dolních Jirčanech a na sídlišti Štědřík

Upozorňujeme na přerušení dodávky vody ve čtvrtek 23. 7. 2020 viz příloha. Cisterna bude přistavena na návsi v Dolních Jirčanech.

Děkujeme za pochopení

Uzavírka ul. Na Lukách a V Domkách

Z důvodu pokládky asfaltových povrchů bude ve dnech 14. a 15. 7. pro veškerou dopravu uzavřen opravovany úsek uvedených ulic. Prosím respektujte toto opatření. Děkujeme za pochopení.

Sedlakova

 

Porucha na vodovodním řadu Sídliště Štědřík před budovou č.p. 153

Dnes byla nahlášena porucha na vodovodním řadu na Sídlišti Štědřík před budovou č.p.153, Technické služby Dolnobřežansko budou dnes na poruše pracovat (bude odstávky vody).

Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060724053 dne 28.7.2020 od 8:00 - 13:00hod

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060724053 v obci Psáry: dne 28.07.2020 od 08:00 do 13:00hod  Podrobná místa naleznete po rozkliknutí.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Výměna vodoměrů

V průběhu příštího týdne bude zahájena I. etapa výměny mechanických VDM za dálkově odečítané.Technici budou kontaktovat jednotlivé odběratele a domluví se s nimi na termínu výměny.

Seznam ulic v I. etapě - DOLNÍ JIRČANY

Ulice: Pod Skalkou, Roklinka, Gen. Peřiny, Zátopkova, Lipová, U Studny, Heyrovského, Duhová, Horní (pouze část)

Oznámení o uzávěře rozestavěných úseků komunikací V Domkách a Na Lukách, Dolní Jirčany

Oznamujeme, že v době od 29.06.2020 do 15.07.2020 bude neprůjezdný rozestavěný úsek komunikací Na Lukách a V Domkách, a to z důvodu realizace finálních povrchů.V této době bude s opatrností povolen vjezd rezidentům této lokality.V době pokládky finálního povrchu v trvání cca 2 dnů (přesné datum bude upřesněno) nebude možný vjezd žádných vozidel na nově položený povrch.Staveniště je možné objet po místních komunikacích – K Lůžku, Horní příp. po účelové komunikaci K Halám.

Sedláková

 

Jízdní řády - letní provoz

Informace Ropidu o letním provozu autobusů od 27. 6. :  Od tohoto termínu bude zoptimalizována jízdní doba linky 332 a k tomu budou upraveny návaznosti kyvadla a 341. Zavedeny budou domluvené změny ohledně spojů pro Lagunu a upraveny časové polohy. Návaznosti na "Pražskou" 332 bude zabezpečovat kyvadlo linky 332, které bude v pracovních dnech posilněno o kyvadlo na lince 334 (viz JŘ). Prázdninové omezení na lince 332 začíná od pondělí 29.6.

hledá se želva

Dne 21.6. se ze zahrady Na Lukách 624, Dolní Jirčany, ztratila suchozemská želva, velikost cca 20cm. Pomozte nám ji najít. Děkuji moc.

mobil: 731 633 631, 778 498 918 p. Pavelková

 

Našli se klíče od auta

V parku na Štědříku se našel svazek klíčů od auta. Majitel může kontaktovat pracovníky obecního úřadu na tel. 241 940 454

Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060717402 dne 22.06.2020 od 11:00 do 14:30hod

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060717402 v obci Psáry: dne 22.06.2020 od 11:00 do 14:30hod  Podrobná místa naleznete po rozkliknutí.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

 

Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060713029 3.6.2020,č. 110060713039 3.6.2020

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060713029 v obci Psáry: dne 03.06.2020 od 8:00 do 15:00hod a č. 110060713039 v obci Psáry dne 03.06.2020 od 8:00 do 15:00hod Podrobná místa naleznete po rozkliknutí

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Porucha na kanalizačním řadu ul. Na Lukách, Dolní Jirčany

V souvislosti s poruchou na kanalizačním řadu na křižovatce ul. Na Lukách a V Domkách je tento úsek pro veškerou dopravu uzavřen. Na odstranění poruchy se intenzivně pracuje, předpoklad ukončení uzavírky je 5.6.2020.

Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - odpovědi na otázky

V průběhu víkendu a dnešního dne se nahromadila řada dotazů k plánované uzávěře. Dotazy jsme sepsali a odpovědi si můžete přečíst v příloze. V případě nejasností jsem zítra k dispozici a ráda zodpovím nejasnosti nebo dotazy.

Vlasta Málková

Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - nové informace

Dne 25.5.2020 došlo k předání staveniště a zahájení stavebních prací v rámci akce „II/105 Psáry-průtah, rekonstrukce“, na kterých se Obec Psáry podílí spolu se Středočeským krajem a KSÚS. Z jednání vyplynuly následující skutečnosti:

  1. Od 1.6.2020 do 13.6.2020 bude úsek komunikace od mostu u Rubínu k obecnímu úřadu průjezdný na semafory jedním jízdním pruhem.
  2. Od 15.6.2020 dojde k úplnému uzavření tohoto úseku.
  3. Objízdná trasa pro automobily povede přes Dolní Jirčany po komunikaci II/105 Pražská, Psárská. Na kruhovém objezdu pojedete prvním výjezdem směr Kamenice přes Horní Jirčany (silnicí 603 Budějovická- Hlavní), na křižovatce  u Mandavy odbočíte doprava směr  Nechánice – Sulice po komunikaci II/603 (Jílovská, Sulická) okolo „Zdenky“ a následně na křižovatku silnic II/603 a III/00315 směrem na Jílové u Prahy (U ručiček) na Radlíku po silnici Pražská  až do Psár.

prodej palivového dřeva

V případě zájmu o palivové dříví kontaktujte hajného pana Ostádala na tel. čísle  736501492.

Edit: Pes je již u majitele! Nalezený pejsek v dopoledních hodinách v ul. Javorová - Dolní Jirčany

Dnes v dopoledních hodinách byl v ul. Javorová v Dolních Jirčanech nalezen pejsek (kříženec).Bohužel byl bez identifikační známky. Zatím je umístěn v odchytovém kotci ve Psárech. Kontaktní telefon: 606 060 737

DĚKUJEME, PEJSEK JE JIŽ  V POŘÁDKU U SVÉHO MAJITELE.

Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - uzávěra komunikace

Dne 25. 5. 2020 dojde k předání staveniště v důsledku stavby „II/105 Psáry, průtah“. Zadavatelem akce je Středočeský kraj, KSÚS a obec Psáry. V průběhu stavby proběhne zkapacitnění kanalizace, výstavba vodovodního přivaděče, nového mostu u Rubínu a rekonstrukce komunikace. Dojde k částečné uzávěře komunikace Pražská, Psárská, která bude v první fázi průjezdná jedním jízdním pruhem na semafory.  V těchto dnech probíhá jednání o úplné uzávěře komunikace, objízdných trasách a autobusové dopravě. O jeho výsledku vás budeme informovat.

V souvislosti s tím nebude možné používat hnízdo na tříděný odpad v ulici Psárská (naproti Rubínu). Využijte prosím k ukládání tříděného odpadu  jiná  sběrná  místa rozmístěná po obci. Občané, kteří vlastní nemovitosti v úseku komunikace od mostu u Rubínu k Obecnímu úřadu obdrží pytle na směsný odpad . Poslední svoz popelnic proběhne 26. 5. 2020.

Znovuotevření rekonstruované pobočky České pošty

Zrekonstruované prostory České pošty v budově Obecního úřadu  se znovu otevřou v úterý 9. 6. 2020 ve standardních úředních hodinách.

Provoz obecního úřadu plně obnoven

Provoz obecního úřadu je po dočasném omezení obnoven v plném rozsahu služeb i úředních hodin. Zapotřebí je jen mít roušku a udržovat 2metrové rozestupy.  

opravy asfaltových povrchů v obci

Ve dnech 19.5.2020 a 20.5.2020 budou probíhat opravy asfaltových povrchů v ulicích Horní, K Hlásovu a K Lůžku v Dolních Jirčanech a v ulicích Sportovní a Na Stráni v Psárech. 

Obec Psáry příjme zaměstnance na pozici uklízečky

Obec Psáry příjme zaměstnance na pozici uklízečky - úklid budovy obecního úřadu. Jedná se o práci na poloviční úvazek (mimo otvírací dobu OU). Nástup možný od 1.7.2020. Zájemci se mohou hlásit do 29. 5. 2020 u místostarostky Vlasty Málkové, tel. 602 714 101,  malkovaatpsary [dot] cz.

Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060714295 08.06.2020

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060714295  v obci Psáry: dne 08.06.2020 od 8:00 do 15:00hod. Podrobná místa naleznete po rozkliknutí

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060709477 dne 21.05.2020 od 8:00 hod do 15:00 hod

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060709477 v obci Psáry: dne 21.05.2020 od 8:00 do 15:00hod. Podrobná místa naleznete po rozkliknutí

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060708530 dne 18.05. 2020

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060708530 v obci Psáry: dne 18.05.2020 od 8:30 do 14:30hod. Podrobná místa naleznete po rozkliknutí

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

 

individuální svoz odpadu

Individuální svoz odpadu obecní multikárou do sběrného dvora je obnoven. Svozy se objednávají na tel. č. 606060737, probíhají vždy ve čtvrtek a úhrada za svoz činí 500,- Kč. 

Sběrný dvůr po znovuotevření přetížen

Po znovuotevření sběrného dvora došlo velmi rychle k jeho zahlcení zájemci. Naléhavě Vás žádáme, abyste pokud je to jen trochu možné, cestu na sběrný dvůr odložili až na dobu po koronavirovou. Fronty čekajících vozidel jsou až k trafice a nezřídka dochází k zablokování hlavní silnice. V rámci urychlení provozu musí pracovníci sběrného dvora pomáhat s vykládáním odpadu, což jejich bezpečnosti nepřidává. Chápeme, že jaro a zákaz vycházení nutí lidi pracovat na zahradách a uklízet domy, ale kdo můžete, nechte si odpady na svých pozemcích alespoň do doby, kdy bude uvolněn režim a nebude třeba regulovat provoz na sběrném dvoře. Prvořadé je zdraví lidí a neradi bychom provoz sběrného dvora dále omezovali. Děkujeme za pochopení.

 

Sběrný dvůr znovu otevřen

Od soboty 4. dubna 2020 bude v regulovaném režimu znovu otevřen sběrný dvůr. S ohledem na vyhlášené nařízení o omezení pohybu osob Vás žádáme, pokud je to jen trochu možné, abyste návštěvu sběrného dvora odložili na dobu po pominutí koronavirové krize. V opačném případě je třeba dodržovat přísná hygienická opatření a bezvýhradně poslouchat pokyny obsluhy sběrného dvora.

Provoz bude řízen pracovníky sběrného dvora, kteří budou vybaveni potřebnou ochranou a do areálu vpustí vždy nejvýše 2 vozidla tak, aby se lidé nepotkávali. Lidé čekající na vpuštění do sběrného dvora zůstanou sedět venku ve svých vozech. Výjezd ze sběrného dvora bude zadním výjezdem. 
 

Souhrn vládní pomoci podnikatelům

V souvislosti s nouzovým stavem, uzavřením některých podniků a omezením pohybu osob vznikají podnikatelům značné ztráty. Vláda proto připravila řadu opatření pro podporu živnostníků a podniků a protože jejich prezentace byla v některých chvílích trochu nejasná, nabízíme jejich jednoduchý přehled.

Výskyt koronaviru v obci

Dle údajů Krajské hygienické stanice byl zaznamenán první případ Koronaviru i v naší obci.

Prázdninové programy pro děti - přihlašování od 4.5.2020

Prázdniny ve školách jsou dlouhé, dovolená rodičů krátká. Aby se děti v létě nenudily, připravili jsme na celý červenec  již tradiční prázdninové programy, a to jak prázdninové školky pro ty nejmenší, tak příměstské tábory pro děti školou povinné. Všechny programy budou mít základnu v budově ZŠ Amos, takže rodiče budou moci i různě staré sourozence vodit na jedno místo. O děti se budou starat paní učitelky z Klubíčka, ze základní školy a další ověřené lektorky. Vařit dětem bude skvělý tým kuchařů ZŠ Amos.

Přihlašování na všechny prázdninové programy bude spuštěno 4. 5. 2020 na webových stránkách obce. 

Více podrobností o programech v článku.

Dezinfence veřejných prostor

Jedním z účinných opatření v boji s koronavirem je dezinfence veřejných prostor. V naší obci ji provedli jirčanští hasiči. Jednalo se zejména o dezinfekci autobusových zastávek, laviček, zábradlí, tlačítek semaforu, prostoru před obchody, úřadem a kontejnerová stání. V tomto opatření budeme pokračovat i příštá týden.

Hasičům moc děkujeme. Společně to zvládneme!

Společně to zvládneme!

Vážení spoluobčané, dnes je tomu přesně dva týdny od doby, kdy byl v naší zemi vyhlášen nouzový stav v souvislosti s koronavirem Covid19. Za tuto dobu se nám všem zcela změnil život. Přicházejí další a další opatření, která mají zabránit šířeni viru. Jsem přesvědčený, že společně to zvládneme! Dovolte mi tedy pár slov...

Akce - odloženy

Vzhledem k vyhlášeným opatřením se ruší veškeré akce pořádané obcí. Ruší se i výlety a bohužel i zájezd do Anglie, který přeložíme na příští rok. Peníze za zaplacené výlety budeme z důvodu bezpečnosti vracet až po zrušení nouzového stavu a po otevření obecního úřadu. Děkujeme za shovívavost a pochopení.

Mimořádná opatření obce Psáry

Na základě vládou vyhlášeného nouzového stavu v ČR a aktuální pandemické situace COVID-19 informuje rada obce Psáry o následujících opatřeních pro ochranu obyvatel naší obce a omezení nutnosti cestovat a nakupovat:

Podrobné informace dále v článku!

Uzavření kontaktních míst TSDB.

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. – divize vodovody a kanalizace informují že v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a v souvislosti s nařízením vlády uzavírá až do odvolání všechna svá KONTAKTNÍ MÍSTA A ZÁKAZNICKÉ CENTRUM pro osobní kontakt se zákazníky.  Všechny své služby společnost poskytuje i nadále, ale pouze v bezkontaktním režimu.

Platby je nutné realizovat jen bezhotovostním platebním stykem. Nebude přijímána žádná hotovost!!

Nové smlouvy lze zaslat naskenované mailem, poštou nebo zanechat ve schránce před ZC. 

Žádosti o vyjádření mohou být zasílány elektronickou poštou na mail: vakattsdb [dot] cz , v tištěné formě lze dokumenty vhodit do připravené schránky v místě Zákaznického centra (ZC).

Sběrný dvůr uzavřen

Od dnešního dne tj. od 16.3.2020 do odvolání je pro veřejnost uzavřen Sběrný dvůr.

Omezení úředních hodin obecního úřadu pro veřejnost

S ohledem na pandemickou situaci v České republice a vyhlášený nouzový stav rada obce rozhodla o omezení úředních hodin. Aby občané měli k dispozici v nutných případech základní služby úřadu, jako je ověřování listin, podpisů, výpisy z rejstříků, přihlašování osob k pobytu a podobně, jsou pracovníci obecního úřadu připraveni pracovat s občany individuálně ve zvláštním režimu při zachování přísných hygienických opatření.

Tyto úkony se budou provádět pouze po předchozí telefonické dohodě s pracovníky OÚ a občané nebudou vpuštěni do prostor úřadu v 1. patře. Jednání bude probíhat v přízemí u vchodu do budovy, a proto je možné obsloužit vždy jen jednoho občana. Ti budou muset být vybaveni vlastní rouškou či jiným zakrytím úst a nosu (např. šátek, ručník apod.) pro zamezení šíření kapánek a musí mít s sebou vlastní propisku. Zaměstnanci OÚ budou s občany jednat vždy v bezpečné vzdálenosti. Rovněž se s okamžitou platností ruší možnost platby platební kartou. Platba za správní úkony bude probíhat v hotovosti, ideálně se s pracovníkem domluvit předem, kolik kč si máte připravit a mít peníze připraveny přesně.

Platby za komunální odpad nebo za bioodpad  a podobně lze provádět pouze převodem. Známky na popelnice vám budou dodány do poštovních schránek.

Všechna výše uvedená opatření mají zajistit bezpečnost vaši i pracovníků úřadu. Věříme, že situaci chápete a budete dodržovat pokyny pracovníků úřadu. Sledujte prosím obecní web či facebook. V případě dotazů jsme připraveni vám odpovídat zde v komentářích, na facebooku nebo na e-mailu infoatpsary [dot] cz

Odvoz odpadů v době nouzového stavu

Vládou vyhlášený nouzový stav se nijak nedotkne pravidelného svozu komunálního odpadu, svozu tříděného odpadu a rovněž bude od 1. 4. zahájen svoz bioodpadu. Všechny tyto sužby budou prováděny bez omezení, jak jste zvyklí.

S ohledem na zrušení provozních hodin obecního úřadu však nebudou v prostorách OÚ přijímány žádné platby v hotovosti a ani nebude možné platit platební kartou. Veškeré platby musí být prováděny převodem na bankovní účet obecního úřadu 23734349/0800 (variabilní symbol je číslo popisné vašeho domu a do poznámky vepište jméno a účel platby). Známky na popelnice vám budou dodány do vašich poštovních schránek po přijetí platby na náš účet.

Bližší informace o platbách za odpady naleznete v článku na adrese http://psary.cz/rozcestnik/odpady-a-sberny-dvur

Děkujeme za pochopení
 

NOUZOVÝ STAV - krizové jednání rady obce

‼️Od dnešního rána Vláda ČR nařídila uzavření obchodů a restaurací, vyjma obchodu s potravinami, drogerií, lékáren několika dalších.
Starosta obce Psáry svolá na sobotu 14.3.2020 krizové jednání vedení obce a připraví opatření na podporu občanů, kteří potřebují pomoci.

NOUZOVÝ STAV

Vláda vyhlásila nouzový stav s platností od 12.3. 2020 od 14 hod. Konkrétní opatření bude Vláda ČR postupně zveřejňovat. Již nyní je stanoveno toto:

-Češi nesmějí cestovat do rizikových zemí

-Občané 13 zemí mají zakázaný vstup na území ČR

-Nouzový stav bude platit 30 dní

-Uzavřeny budou restaurace od 20,00 do 6,00 hod

-Zavřené budou bazény, posilovny, wellness atp.

Aktuální informace naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-nouzovy-stav.aspx

Slavnostní otevření Klubu seniorů "Třináctka" - ODLOŽENO

Vláda dnes vyhlásila kvůli šíření koronaviru nouzový stav a zákaz akcí nad 30 osob. Musíme tedy slavnostní otevření Klubu seniorů Třináctka odložit. Třináctka je zrekonstruovaná a pro seniory připravená. Až se situace uklidní, můžeme akce pro seniory zahájit. Informace sledujte na webu obce.

Svoz bioodpadu v roce 2020

Od pondělí 16. 3. 2020 si mohou občané Psár a Dolních Jirčan opět objednat svoz bioodpadu organizovaný přímo obcí.

Smlouvu mohou s ohledem na omezený provoz úřadu lze platit POUZE převodem a smlouvu poslat naskenovanou mailem. Známku je třeba vylepit na popelnici. Známka Vám bude dodána do poštovní schránky po přijetí platby.

Vzory smluv jsou v příloze tohoto článku a je možné si je vyplnit a poslat e-mailem na adresu podatelnaatpsary [dot] cz.

Plánovaná odstávka elektřiny v Dolních Jirčanech - parc. č. 465/479 dne 31. 3. 2020 od 8 - 14.30

Informujeme o plánované odstávce na výše uvedeném místě. Více informací naleznete na webu www.cezdistribuce.cz/odstavky  po zadání obce Psáry.

Dolní Břežany hledají zaměstnance pro pozici referenta stavebního úřadu

Obec Dolní Břežany přijme referenta oddělení životního prostředí a dopravy, stavebního úřadu Obecního úřadu Dolní Břežany. Více informací v příloze nebo na kancelaratdolnibrezany [dot] cz a tel.: 241 910 628.

Otázky a odpovědi ke koronaviru

V souvislosti s dnešním nařízením vlády o uzavření základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol stejně jako se zákazem pořádání akcí pro více než 100 lidí se vyrojila řada otázek. Na většinu z nich se Vám pokouší přehledně odpovědět dokument FAQ ke koronaviru.

Omezení úředních hodin úřadu

Vážení, informujeme Vás, že v souvislosti s aktuálním děním budou od 11. 3. 2020 úřední hodiny omezeny pouze na PONDĚLÍ a STŘEDU. Žádáme občany, aby omezili osobní návštěvu úřadu, pokud to není nezbytně nutné. Děkujeme OÚ Psáry

Odložení termínu konání plesu

Na základě dnešního rozhodnutí vlády, která s účinností od 10. 3. 2020 zakazuje akce přesahující účast 100 osob, musíme náš sobotní ples odložit. Věříme, že se situace brzy uklidní a vyhlásíme nový termín. Vstupenky zůstávají v platnosti. Děkujeme všem sponzorům za věnovanou tombolu, kterou na ples použijeme a všem, kteří se na přípravě plesu podíleli.
Vlasta Málková