Aktuality

Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - nové informace

Dne 25.5.2020 došlo k předání staveniště a zahájení stavebních prací v rámci akce „II/105 Psáry-průtah, rekonstrukce“, na kterých se Obec Psáry podílí spolu se Středočeským krajem a KSÚS. Z jednání vyplynuly následující skutečnosti:

  1. Od 1.6.2020 do 13.6.2020 bude úsek komunikace od mostu u Rubínu k obecnímu úřadu průjezdný na semafory jedním jízdním pruhem.
  2. Od 15.6.2020 dojde k úplnému uzavření tohoto úseku.
  3. Objízdná trasa pro automobily povede přes Dolní Jirčany po komunikaci II/105 Pražská, Psárská. Na kruhovém objezdu pojedete prvním výjezdem směr Kamenice přes Horní Jirčany (silnicí 603 Budějovická- Hlavní), na křižovatce  u Mandavy odbočíte doprava směr  Nechánice – Sulice po komunikaci II/603 (Jílovská, Sulická) okolo „Zdenky“ a následně na křižovatku silnic II/603 a III/00315 směrem na Jílové u Prahy (U ručiček) na Radlíku po silnici Pražská  až do Psár.

prodej palivového dřeva

V případě zájmu o palivové dříví kontaktujte hajného pana Ostádala na tel. čísle  736501492.

Nalezený pejsek v dopoledních hodinách v ul. Javorová - Dolní Jirčany

Dnes v dopoledních hodinách byl v ul. Javorová v Dolních Jirčanech nalezen pejsek (kříženec).Bohužel byl bez identifikační známky. Zatím je umístěn v odchytovém kotci ve Psárech. Kontaktní telefon: 606 060 737

DĚKUJEME, PEJSEK JE JIŽ  V POŘÁDKU U SVÉHO MAJITELE.

Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - uzávěra komunikace

Dne 25. 5. 2020 dojde k předání staveniště v důsledku stavby „II/105 Psáry, průtah“. Zadavatelem akce je Středočeský kraj, KSÚS a obec Psáry. V průběhu stavby proběhne zkapacitnění kanalizace, výstavba vodovodního přivaděče, nového mostu u Rubínu a rekonstrukce komunikace. Dojde k částečné uzávěře komunikace Pražská, Psárská, která bude v první fázi průjezdná jedním jízdním pruhem na semafory.  V těchto dnech probíhá jednání o úplné uzávěře komunikace, objízdných trasách a autobusové dopravě. O jeho výsledku vás budeme informovat.

V souvislosti s tím nebude možné používat hnízdo na tříděný odpad v ulici Psárská (naproti Rubínu). Využijte prosím k ukládání tříděného odpadu  jiná  sběrná  místa rozmístěná po obci. Občané, kteří vlastní nemovitosti v úseku komunikace od mostu u Rubínu k Obecnímu úřadu obdrží pytle na směsný odpad . Poslední svoz popelnic proběhne 26. 5. 2020.

Znovuotevření rekonstruované pobočky České pošty

Zrekonstruované prostory České pošty v budově Obecního úřadu  se znovu otevřou v úterý 9. 6. 2020 ve standardních úředních hodinách.

Provoz obecního úřadu plně obnoven

Provoz obecního úřadu je po dočasném omezení obnoven v plném rozsahu služeb i úředních hodin. Zapotřebí je jen mít roušku a udržovat 2metrové rozestupy.  

Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060714295 08.06.2020

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060714295  v obci Psáry: dne 08.06.2020 od 8:00 do 15:00hod. Podrobná místa naleznete po rozkliknutí

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

opravy asfaltových povrchů v obci

Ve dnech 19.5.2020 a 20.5.2020 budou probíhat opravy asfaltových povrchů v ulicích Horní, K Hlásovu a K Lůžku v Dolních Jirčanech a v ulicích Sportovní a Na Stráni v Psárech. 

Obec Psáry příjme zaměstnance na pozici uklízečky

Obec Psáry příjme zaměstnance na pozici uklízečky - úklid budovy obecního úřadu. Jedná se o práci na poloviční úvazek (mimo otvírací dobu OU). Nástup možný od 1.7.2020. Zájemci se mohou hlásit do 29. 5. 2020 u místostarostky Vlasty Málkové, tel. 602 714 101,  malkovaatpsary [dot] cz.

Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060713029 3.6.2020,č. 110060713039 3.6.2020

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060713029 v obci Psáry: dne 03.06.2020 od 8:00 do 15:00hod a č. 110060713039 v obci Psáry dne 03.06.2020 od 8:00 do 15:00hod Podrobná místa naleznete po rozkliknutí

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060709477 dne 21.05.2020 od 8:00 hod do 15:00 hod

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060709477 v obci Psáry: dne 21.05.2020 od 8:00 do 15:00hod. Podrobná místa naleznete po rozkliknutí

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060708530 dne 18.05. 2020

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060708530 v obci Psáry: dne 18.05.2020 od 8:30 do 14:30hod. Podrobná místa naleznete po rozkliknutí

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

 

individuální svoz odpadu

Individuální svoz odpadu obecní multikárou do sběrného dvora je obnoven. Svozy se objednávají na tel. č. 606060737, probíhají vždy ve čtvrtek a úhrada za svoz činí 500,- Kč. 

Sběrný dvůr po znovuotevření přetížen

Po znovuotevření sběrného dvora došlo velmi rychle k jeho zahlcení zájemci. Naléhavě Vás žádáme, abyste pokud je to jen trochu možné, cestu na sběrný dvůr odložili až na dobu po koronavirovou. Fronty čekajících vozidel jsou až k trafice a nezřídka dochází k zablokování hlavní silnice. V rámci urychlení provozu musí pracovníci sběrného dvora pomáhat s vykládáním odpadu, což jejich bezpečnosti nepřidává. Chápeme, že jaro a zákaz vycházení nutí lidi pracovat na zahradách a uklízet domy, ale kdo můžete, nechte si odpady na svých pozemcích alespoň do doby, kdy bude uvolněn režim a nebude třeba regulovat provoz na sběrném dvoře. Prvořadé je zdraví lidí a neradi bychom provoz sběrného dvora dále omezovali. Děkujeme za pochopení.

 

Sběrný dvůr znovu otevřen

Od soboty 4. dubna 2020 bude v regulovaném režimu znovu otevřen sběrný dvůr. S ohledem na vyhlášené nařízení o omezení pohybu osob Vás žádáme, pokud je to jen trochu možné, abyste návštěvu sběrného dvora odložili na dobu po pominutí koronavirové krize. V opačném případě je třeba dodržovat přísná hygienická opatření a bezvýhradně poslouchat pokyny obsluhy sběrného dvora.

Provoz bude řízen pracovníky sběrného dvora, kteří budou vybaveni potřebnou ochranou a do areálu vpustí vždy nejvýše 2 vozidla tak, aby se lidé nepotkávali. Lidé čekající na vpuštění do sběrného dvora zůstanou sedět venku ve svých vozech. Výjezd ze sběrného dvora bude zadním výjezdem. 
 

Souhrn vládní pomoci podnikatelům

V souvislosti s nouzovým stavem, uzavřením některých podniků a omezením pohybu osob vznikají podnikatelům značné ztráty. Vláda proto připravila řadu opatření pro podporu živnostníků a podniků a protože jejich prezentace byla v některých chvílích trochu nejasná, nabízíme jejich jednoduchý přehled.

Výskyt koronaviru v obci

Dle údajů Krajské hygienické stanice byl zaznamenán první případ Koronaviru i v naší obci.

Prázdninové programy pro děti - přihlašování od 4.5.2020

Prázdniny ve školách jsou dlouhé, dovolená rodičů krátká. Aby se děti v létě nenudily, připravili jsme na celý červenec  již tradiční prázdninové programy, a to jak prázdninové školky pro ty nejmenší, tak příměstské tábory pro děti školou povinné. Všechny programy budou mít základnu v budově ZŠ Amos, takže rodiče budou moci i různě staré sourozence vodit na jedno místo. O děti se budou starat paní učitelky z Klubíčka, ze základní školy a další ověřené lektorky. Vařit dětem bude skvělý tým kuchařů ZŠ Amos.

Přihlašování na všechny prázdninové programy bude spuštěno 4. 5. 2020 na webových stránkách obce. 

Více podrobností o programech v článku.

Dezinfence veřejných prostor

Jedním z účinných opatření v boji s koronavirem je dezinfence veřejných prostor. V naší obci ji provedli jirčanští hasiči. Jednalo se zejména o dezinfekci autobusových zastávek, laviček, zábradlí, tlačítek semaforu, prostoru před obchody, úřadem a kontejnerová stání. V tomto opatření budeme pokračovat i příštá týden.

Hasičům moc děkujeme. Společně to zvládneme!

Společně to zvládneme!

Vážení spoluobčané, dnes je tomu přesně dva týdny od doby, kdy byl v naší zemi vyhlášen nouzový stav v souvislosti s koronavirem Covid19. Za tuto dobu se nám všem zcela změnil život. Přicházejí další a další opatření, která mají zabránit šířeni viru. Jsem přesvědčený, že společně to zvládneme! Dovolte mi tedy pár slov...

Akce - odloženy

Vzhledem k vyhlášeným opatřením se ruší veškeré akce pořádané obcí. Ruší se i výlety a bohužel i zájezd do Anglie, který přeložíme na příští rok. Peníze za zaplacené výlety budeme z důvodu bezpečnosti vracet až po zrušení nouzového stavu a po otevření obecního úřadu. Děkujeme za shovívavost a pochopení.

Mimořádná opatření obce Psáry

Na základě vládou vyhlášeného nouzového stavu v ČR a aktuální pandemické situace COVID-19 informuje rada obce Psáry o následujících opatřeních pro ochranu obyvatel naší obce a omezení nutnosti cestovat a nakupovat:

Podrobné informace dále v článku!

Uzavření kontaktních míst TSDB.

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. – divize vodovody a kanalizace informují že v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a v souvislosti s nařízením vlády uzavírá až do odvolání všechna svá KONTAKTNÍ MÍSTA A ZÁKAZNICKÉ CENTRUM pro osobní kontakt se zákazníky.  Všechny své služby společnost poskytuje i nadále, ale pouze v bezkontaktním režimu.

Platby je nutné realizovat jen bezhotovostním platebním stykem. Nebude přijímána žádná hotovost!!

Nové smlouvy lze zaslat naskenované mailem, poštou nebo zanechat ve schránce před ZC. 

Žádosti o vyjádření mohou být zasílány elektronickou poštou na mail: vakattsdb [dot] cz , v tištěné formě lze dokumenty vhodit do připravené schránky v místě Zákaznického centra (ZC).

Sběrný dvůr uzavřen

Od dnešního dne tj. od 16.3.2020 do odvolání je pro veřejnost uzavřen Sběrný dvůr.

Omezení úředních hodin obecního úřadu pro veřejnost

S ohledem na pandemickou situaci v České republice a vyhlášený nouzový stav rada obce rozhodla o omezení úředních hodin. Aby občané měli k dispozici v nutných případech základní služby úřadu, jako je ověřování listin, podpisů, výpisy z rejstříků, přihlašování osob k pobytu a podobně, jsou pracovníci obecního úřadu připraveni pracovat s občany individuálně ve zvláštním režimu při zachování přísných hygienických opatření.

Tyto úkony se budou provádět pouze po předchozí telefonické dohodě s pracovníky OÚ a občané nebudou vpuštěni do prostor úřadu v 1. patře. Jednání bude probíhat v přízemí u vchodu do budovy, a proto je možné obsloužit vždy jen jednoho občana. Ti budou muset být vybaveni vlastní rouškou či jiným zakrytím úst a nosu (např. šátek, ručník apod.) pro zamezení šíření kapánek a musí mít s sebou vlastní propisku. Zaměstnanci OÚ budou s občany jednat vždy v bezpečné vzdálenosti. Rovněž se s okamžitou platností ruší možnost platby platební kartou. Platba za správní úkony bude probíhat v hotovosti, ideálně se s pracovníkem domluvit předem, kolik kč si máte připravit a mít peníze připraveny přesně.

Platby za komunální odpad nebo za bioodpad  a podobně lze provádět pouze převodem. Známky na popelnice vám budou dodány do poštovních schránek.

Všechna výše uvedená opatření mají zajistit bezpečnost vaši i pracovníků úřadu. Věříme, že situaci chápete a budete dodržovat pokyny pracovníků úřadu. Sledujte prosím obecní web či facebook. V případě dotazů jsme připraveni vám odpovídat zde v komentářích, na facebooku nebo na e-mailu infoatpsary [dot] cz

Odvoz odpadů v době nouzového stavu

Vládou vyhlášený nouzový stav se nijak nedotkne pravidelného svozu komunálního odpadu, svozu tříděného odpadu a rovněž bude od 1. 4. zahájen svoz bioodpadu. Všechny tyto sužby budou prováděny bez omezení, jak jste zvyklí.

S ohledem na zrušení provozních hodin obecního úřadu však nebudou v prostorách OÚ přijímány žádné platby v hotovosti a ani nebude možné platit platební kartou. Veškeré platby musí být prováděny převodem na bankovní účet obecního úřadu 23734349/0800 (variabilní symbol je číslo popisné vašeho domu a do poznámky vepište jméno a účel platby). Známky na popelnice vám budou dodány do vašich poštovních schránek po přijetí platby na náš účet.

Bližší informace o platbách za odpady naleznete v článku na adrese http://psary.cz/rozcestnik/odpady-a-sberny-dvur

Děkujeme za pochopení
 

NOUZOVÝ STAV - krizové jednání rady obce

‼️Od dnešního rána Vláda ČR nařídila uzavření obchodů a restaurací, vyjma obchodu s potravinami, drogerií, lékáren několika dalších.
Starosta obce Psáry svolá na sobotu 14.3.2020 krizové jednání vedení obce a připraví opatření na podporu občanů, kteří potřebují pomoci.

NOUZOVÝ STAV

Vláda vyhlásila nouzový stav s platností od 12.3. 2020 od 14 hod. Konkrétní opatření bude Vláda ČR postupně zveřejňovat. Již nyní je stanoveno toto:

-Češi nesmějí cestovat do rizikových zemí

-Občané 13 zemí mají zakázaný vstup na území ČR

-Nouzový stav bude platit 30 dní

-Uzavřeny budou restaurace od 20,00 do 6,00 hod

-Zavřené budou bazény, posilovny, wellness atp.

Aktuální informace naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-nouzovy-stav.aspx

Slavnostní otevření Klubu seniorů "Třináctka" - ODLOŽENO

Vláda dnes vyhlásila kvůli šíření koronaviru nouzový stav a zákaz akcí nad 30 osob. Musíme tedy slavnostní otevření Klubu seniorů Třináctka odložit. Třináctka je zrekonstruovaná a pro seniory připravená. Až se situace uklidní, můžeme akce pro seniory zahájit. Informace sledujte na webu obce.

Svoz bioodpadu v roce 2020

Od pondělí 16. 3. 2020 si mohou občané Psár a Dolních Jirčan opět objednat svoz bioodpadu organizovaný přímo obcí.

Smlouvu mohou s ohledem na omezený provoz úřadu lze platit POUZE převodem a smlouvu poslat naskenovanou mailem. Známku je třeba vylepit na popelnici. Známka Vám bude dodána do poštovní schránky po přijetí platby.

Vzory smluv jsou v příloze tohoto článku a je možné si je vyplnit a poslat e-mailem na adresu podatelnaatpsary [dot] cz.

Plánovaná odstávka elektřiny v Dolních Jirčanech - parc. č. 465/479 dne 31. 3. 2020 od 8 - 14.30

Informujeme o plánované odstávce na výše uvedeném místě. Více informací naleznete na webu www.cezdistribuce.cz/odstavky  po zadání obce Psáry.

Dolní Břežany hledají zaměstnance pro pozici referenta stavebního úřadu

Obec Dolní Břežany přijme referenta oddělení životního prostředí a dopravy, stavebního úřadu Obecního úřadu Dolní Břežany. Více informací v příloze nebo na kancelaratdolnibrezany [dot] cz a tel.: 241 910 628.

Otázky a odpovědi ke koronaviru

V souvislosti s dnešním nařízením vlády o uzavření základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol stejně jako se zákazem pořádání akcí pro více než 100 lidí se vyrojila řada otázek. Na většinu z nich se Vám pokouší přehledně odpovědět dokument FAQ ke koronaviru.

Omezení úředních hodin úřadu

Vážení, informujeme Vás, že v souvislosti s aktuálním děním budou od 11. 3. 2020 úřední hodiny omezeny pouze na PONDĚLÍ a STŘEDU. Žádáme občany, aby omezili osobní návštěvu úřadu, pokud to není nezbytně nutné. Děkujeme OÚ Psáry

Odložení termínu konání plesu

Na základě dnešního rozhodnutí vlády, která s účinností od 10. 3. 2020 zakazuje akce přesahující účast 100 osob, musíme náš sobotní ples odložit. Věříme, že se situace brzy uklidní a vyhlásíme nový termín. Vstupenky zůstávají v platnosti. Děkujeme všem sponzorům za věnovanou tombolu, kterou na ples použijeme a všem, kteří se na přípravě plesu podíleli.
Vlasta Málková

Výzva participativního rozpočtu středočeského kraje pro rok 2020

Rada Středočeského kraje schválila Výzvu pro podávání návrhů projektů do participativního rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020. Jedná se o zapojení občanů do rozdělení části rozpočtu Středočeského kraje a pro letošní rok Zastupitelstvo kraje vyčlenilo částku 50 milionů Kč.

Skončila platnost loňských známek pro svoz komunálního odpadu

Připomínáme, že platnost známek pro rok 2019 na svoz komunálního odpadu již skončila a kdo si nevylepí novou známku, tomu již v pondělí 9. 3. nebude vyvezena popelnice. Kdo ještě nemá odpady zaplaceny, může tak učinit na obecním úřadě v úředních hodinách.

Rekonstrukce pošty - dočasné uzavření pobočky

Od 26. 2. 2020 bude z důvodu rekonstrukce prostor DOČASNĚ uzavřena pobočka České pošty 242 44 Psáry v budově obecního úřadu na adrese Pražská 137 - Dolní Jirčany.

Náhradní ukládací pošta pro ukládání listovních a balíkových zásilek, poštovních poukázek a důchodů je:
Pošta Jesenice u Prahy, Budějovická 130, 252 42 Jesenice, hodiny pro veřejnost po dobu rekonstrukce:
PO - PÁ 08:00 - 18:00 hodin, sobota 08:00 - 12:00 hodin.

Předpokládaná doba rekonstrukce je cca 12 týdnů, ale budeme pochopitelně usilovat o co nejrychlejší zprovoznění. 

Zaparkovaná auta brání popelářům

Prosím majitele aut zaparkovaných v ulicích Oblouková, Na Skalce a Roklinka, aby každé pondělní ráno cca okolo sedmé hodiny nebránili v průjezdu popelářského vozu. V ulici Oblouková není možné stát ani na chodníku (Zákon o provozu na pozemních komunikacích to zakazuje). Situaci budeme řešit v součinnosti s Městskou policií Jesenice. Neradi bychom byli nuceni přikročit k odtahování aut.

Zametání komunikací

Ve dnech 24.-28.2.2020 bude probíhat úklid komunikací zametacím strojem. Práce budou zahájeny v ulici Na Lukách v Dolních Jirčanech a budou ukončeny v Psárech. Na sídlišti Štědřík budou práce probíhat v úterý odpoledne a ve středu po celý den. Prosím nenechávejte svá auta zaparkovaná na ulicích. Výrazně nám tím usnadníte práci.

PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 28.02.2020 od 8:00-15:00hod

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060692728 ve Vaší obci / městě: Psáry/Dolní Jirčany dne 28.2.2020 od 8:00 do15:00 hod - PODROBNOSTI NALEZNETE PO ROZKLIKNUTÍ.

 

Výstraha před extrémně silným větrem

Český hydrometeorologický vítr vydal výstrahu před extrémně silným větrem přicházejícím k nám od západu s nárazy až 110 km/h. Jsou očekávána rozsáhlá poškození stromů a lesních porostů, vyvracení stromů, škody na majetku a některých budovách. Pravděpodobná přerušení elektrických vedení a komplikace v dopravě. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku a jízdy autem jen na nejnutnější potřebu. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V nutnosti případě jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné.

Výstraha platí do pondělí 10. 2. 2020 do 17:00

Odstávka dodávky vody na sídlišti Štědřík

Informujeme vás o odstávce vody dne 12.2.2020 z důvodu poruchy na  na vodovodním řadu na sídlišti Štědřík. Voda nepoteče od 12,30 do cca 15 hodin.
Cisterna bude přistavena na sídliště Štědřík.

Jesenická výzva za zajištění bezpečnosti v obcích Středočeského kraje

S ohledem na krádeže v naší oblasti vytvořil jesenický starosta Ing. Pavel Smutný za podpory starostů obcí v okolí, včetně našeho starosty Milana Váchy, petici - Jesenickou výzvu, která vyzývá vedení Středočeského kraje a Ministerstvo vnitra České republiky, aby neprodleně konalo ve věci potlačení výrazného nárůstu trestné činnosti v obcích v zázemí hlavního města Prahy. Výzvu máte možnost podpořit také Vy, občané. Text petice můžete podepsat elektronicky na odkazu https://www.petice.com/jesenicka_vyzva nebo jsou k dispozici podpisové archy i v tištěné formě na obecním úřadě, nebo v tomto článku ke staření. Děkujeme

Informace Policie ČR ke krádežím v naší oblasti

V pondělí 6. 1. 2020 se s ohledem na probíhající vlnu vloupání v naší oblasti uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu Jesenice setkání starostů jednotlivých obcí se zástupci Policie České republiky. Na adrese https://www.policie.cz/clanek/setkani-starostu-a-tiskovy-briefing.aspx je pro občany k dispozici tisková zpráva Policie ČR, která obsahuje nejen informace i vloupání, ale rovněž jsou tam ke stažení 2 videa podezřelých pachatelů a seznam evidovaných případů. Z tiskové zprávy vyjímáme praktické informace pro obyvatele. Rozsáhle o případu informovala i Česká televize ve včerejších Událostech

Vánoční stromky

Odzdobené vánoční stromky je možné odkládat v prostoru hnízd s kontejnery na tříděný odpad. Stromek odložte prosíme vedle barevných kontejnerů (nikoli do nich), a to tak, aby nebránil v cestě kolemjdoucím ani projíždějícím autům. Pracovníci rychlé roty budou stromky v povánočním období svážet.

Nové ceny a způsoby plateb za svoz domovního odpadu

Od příštího roku (2020) dochází ke změnám cen za svoz domovního odpadu a rovněž k procesním změnám ve vydávání známek na popelnice a k rozšíření možností plateb pro další roky, které mají lidem zjednodušit komunikaci s obecním úřadem.

Na Silvestra ohleduplně!

Zábavní pyrotechnika působí zranění, trauma, šok a smrt zvířatům, varuje Český svaz ochránců přírody ve své kampani. Přestože obecní vyhláška uděluje na Silvestra výjimku z nočního klidu, prosíme obyvatele a sousedy, aby k používání pyrotechniky přistupovali zodpovědně. Nejenom, že v naší obci žije se svými páníčky mnoho psů a koček, ale v těsné blízkosti máme les, který je (naštěstí dosud) domovem velkého množství divoké zvěře! DĚKUJEME ZA OHLEDUPLNOST!

Více informací nalezente na https://www.zvirevnouzi.cz/ohnostroje/

Provoz úřadu během vánočních svátků

Obecní úřad bude během svátků a v tyto dny: 23. 12. a 31. 12. 2019 uzavřen.

Sběrný dvůr bude na Boží hod vánoční a na Nový rok uzavřen (tj. 25. 12. 2019 a 1. 1. 2020)

Osvětlení v ul. Javorová - na odstranění závady se pracuje

Porucha osvětlení v ul. Javorová byla technikem vyhledána. Během víkendu dojde k odstranění závady.