Aktuality

Havárie na vodovodním řadu

K havárii na vodovodním řadu došlo na sídlišti Štědřík, na opravě se pracuje. Voda nepoteče na sídlišti a v přilehlých ulicích. Oprava bude probíhat pravděpodobně celý den.

Očkování seniorů nad 80 let na očkování proti COVID-19

Dne 15. ledna 2021 bude spuštěn centrální registrační systém na očkování proti onemocnění COVID-19 pro seniory nad 80 let. Očkování je bezplatné a dobrovolné.
Pro informace klikněte zde

Registraci na očkování je možné provést:
• na webových stránkách: https://crs.uzis.cz/
• na bezplatné telefonní lince 1221
• v případě, že byste potřeboval pomoc s registrací, můžete se obrátit na obecní úřad na telefon 241 940 454

Co je potřeba pro registraci?

  • Vyplnit on-line registrační formulář na výše uvedeném odkazu nebo telefonu
  • Rodné číslo
  • Telefonní číslo
  • Jméno obvodního lékaře
  • Kartičku zdravotní pojišťovny

Havárie na vodovodním řadu

K havárii na vodovodním řadu došlo v Psárech v ulici Sportovní, na opravě se pracuje.Voda v ulici nepoteče, cisterna bude přistavena. Oprava bude probíhat pravděpodobně celý den.

Omezení úředních hodin po dobu nouzového stavu

Informujeme občany a návštěvníky obecního úřadu, že po dobu nouzového stavu jsou úřední hodiny pro veřejnost omezeny. 

Úřední hodiny pro veřejnost v omezeném rozsahu: 
Pondělí 8-13 h. (bez polední přestávky)
Středa 13-18 h.

31. 12. bude úřad uzavřen. 

Prosíme občany, aby upřednostnili písemnou, elektronickou či telefonickou formu kontaktu s úřadem. Kontakty: infoatpsary [dot] cz, tlf. 241940454. 

Přejeme všem pevné zdraví.

Obecní úřad Psáry 

 

Poplatky za komunální odpad 2021

Blíží se doba, kdy bude třeba uhradit platbu za odvoz směsného komunálního odpadu pro rok 2021. Jak bylo již loni i letos na jaře avizováno, letos již nebude nutné chodit na obecní úřad, ale bude stačit zaplatit příslušnou částku převodem na účet.

Informace Finančního úřadu k výběru daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

V měsíci lednu 2021 budou někteří občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Finanční úřad si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť. Vzhledem k současné epidemiologické situaci chce finanční úřad tomuto předcházet.

Likvidace vánočních stromků

Tak jako každý rok i po letošních vánocích je možné odkládat vánoční stromky vedle sběrných míst s kontejnery na tříděný odpad, odkud budou pracovní četou obce svezeny do sběrného dvora. Jinou možností je odvoz stromků přímo do sběrného dvora. Děkujeme.

Zavření sběrného dvora v sobotu 26. 12. 2020

Ve sobotu dne 26. 12. 2020 bude zavřený sběrný dvůr. Důvodem je státní svátek.

Štědrovečerní mše svatá a prohlídka vánoční výzdoby kostela sv. Václava

Koronavirová opatření nás budou provázet i na štědrý den a proto je štědrovečerní mše svatá v kostele svatého Václava v Dolních Jirčanech pro veřejnost zrušena. Místo toho bude 24. 12. 2020 od 22.00 k dispozici online přenost mše z kostela sv. Vojtěcha v Jílovém - https://youtu.be/_s24ISWzgeU

Občané Psár a Dolních Jirčan se alespoň budou moci pouze potěšit pohledem na vánočně vyzdobený interiér kostela sv. Václava a to v pátek 25. 12. a v sobotu 26. 12. vždy od 15.00 do 16.00.

Uzavření knihovny

Od 18. 12. 2020 je až do konce roku uzavřena obecní knihovna v ZŠ Amos. Provoz po novém roce se bude řídit aktuálním protiepidemiologickým opatřením o kterém Vás budeme informovat.

Vánoce 2020

Hezké a pohodové prožití svátků vánočních, všechno nejlepší do nového roku, hodně zdraví a spokojenosti vám přeje vedení obce se zaměstnanci obecního úřadu

Betlémské světlo si můžete vyzvednout 23. 12. 2020 mezi 16 a 18 hod na dolnojirčanské návsi u betlému.

Průtah Psáry

Od neděle 20. 12. 2020 bude Pražská, Psárská průjezdná pro dopravní obsluhu, pravidelné autobusové linky PID a rezidenty obce Psáry. Stále platí, že všichni projíždí stavbou s velkou opatrností. Školní autobus a pendl X332 od 20.12. nepojedou. Položený asfalt je z větší části průtahu pouze dočasný a není vhodný pro kamiony. Práce na finálním povrchu komunikace započnou na jaře 2021, až budou dodělané veškeré zemní práce. V tomto období bude průtah opět uzavřen.

Nepořádek na školním hřišti

V poslední době se na venkovním školním hřišti objevuje čím dál větší nepořádek po odpoledních a večerních návštěvnících. Nyní však nejen, že zaměstnanci školy ráno po "sportovcích" nachází PET lahve, plechovky, posmrkané kapesníky a další, ale jakýsi jedinec tam neváhal zanechat i svůj exkrement. Škola nechce nijak omezovat užívání hřiště v mimoškolních hodinách, ale rovněž nemůže platit za jeho úklid po podobných návštěvách. Pokud by se situace opakovala, začne být hřiště monitorováno bezpečnostní kamerou a podobné chování bude odměněno prostředky policie.

Porucha na veřejném osvětlení (VO)

Porucha na VO se podařila opravit jen v části obce. Ul. Kutná a U Nádržky stále nesvítí. Na opravě se pracuje.

Omezení dodávky pitné vody 18.11.2020

Odstávka vody z důvodu přeložky vodovodu v ulicích Psárská, Pod Vápenkou (spodní část), Za Vápenkou, Ve Višničkách, Na Stráni, Akátová, Za Můstkem, K Junčáku bude provedena ve středu 18.11.2020 v době od 9.00 - 16.00. Náhradní zásobování vody bude zajištěno přistavenou cisternou v okolí obecního úřadu.

Během této odstávky bude doplněno techniky TSDB šoupě na hlavní řad před obecním úřadem a zároveň proběhne výměna 2-3 přípojek pod novou komunikací.

Porucha na veřejném osvětlení (VO)

V pátek došlo k přerušení kabele VO, nesvítí lampy v Kutné, Psárské a Pražské ulici. V průběhu pondělí bude položen nový kabel. VO bude opraveno.

Nesvezený komunální odpad - parkování na ulicích

V poslední době opakovaně dochází k nesvezení domovního odpadu z důvodu neprůjezdnosti některých ulic parkujícím vozidlem (tento týden např. ul. Javorová a návazné). Pokud zahradník či návštěva zablokuje ulici ve svozový den, není možné, aby široký kuka vůz okolo něj projel a dojde k nesvezení celé ulice a a někdy i větší části obce. Připomínáme, že ulice můsí vždy zůstat průjezdná nejem pro svozové vozy, ale například i hasiče, sanitky a podobně a občané jsou povinni zajistit parkování svým návštěvám na svých pozemcích. Obec nemůže doplácet za náhradní svoz díky bezohlednosti občanů.

Průjezdná ulice Pod Vápenkou

Dnes po 14 hodině bude zprůjezdněna ulice Pod Vápenkou.

Přeložka vodovodu na psárské návsi dokončena

Přeložka vodovodu na psárské návsi byla dokončena. Práce byla komplikovaná a trvala delší dobu než se předpokládalo. V průběhu zítřka se bude usazovat ještě hydrant a voda nepoteče v průběhu dne cca 20 minut.

Omezení dodávky pitné vody již od 9 hod

 

Ve čtvrtek 5.11. v průběhu odpoledne od cca 9.00 do 17.00 bude omezena dodávka vody z důvodu vyvolaných probíhající stavbou na přeložce vodovodního řadu.

Zasažené lokality Na Návsi, Kutná, U Nádržky, Nad Nádržkou, U potoka, Psárská, Pod Vápenkou (spodní část), Za Vápenkou, Ve Višničkách, Na Stráni, Akátová, Za Můstkem, K Junčáku.

Náhradní zásobování bude zajištěno přistavenou cisternou na adrese Na Návsi 200 před prodejnou pekárny.

 

Úplné uzavření obecního úřadu

Informujeme Vás, že v souvislosti s aktuální COVID situací na Obecním úřadu Psáry bude v týdnu od 2. do 6. 11. 2020 úrad zcela uzavřen
Děkujeme za pochopení
Mgr. Milan Vácha, starosta

 

 

Porucha na vodovodu

V Psárech při výstavbě vodovodu došlo k jeho přerušení, oprava potrvá cca 2 hodiny.

Omezení dodávky pitné vody

Ve čtvrtek 29.10. od 9.00 do 15.00 bude omezena dodávka vody z důvodu vyvolaných probíhající stavbou na novém vodovodním řadu.

Zasažené lokality Na Návsi, Kutná, U Nádržky, Nad Nádržkou, U potoka, Psárská, Pod Vápenkou (spodní část), Za Vápenkou, Ve Višničkách, Na Stráni, Akátová, Za Můstkem, K Junčáku.

Náhradní zásobování bude zajištěno od 9.00 přistavenou cisternou na adrese Na Návsi 200 před prodejnou pekárny.

Zavřený sběrný dvůr

Ve středu dne 28.10.2020 bude zavřený sběrný dvůr. Důvodem je státní svátek.

Plánované přerušení dodávky elektřiny ve dnech 5. 11., 13.11. a 19. 11. 2020

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci ve dnech 5. 11., 13.11. a 19. 11. 2020 Podrobná místa níže nebo zde https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Uzavření obecní knihovny

Dle včerejšího rozhodnutí vlády je obecní knihovna v ZŠ Amos od 22. 10. 2020 uzavřena. Aby čtenáři netrpěli nouzí, připravujeme "výdejní okénko" pro rezervace přes internet. o této službě, jakožto i o opětovném otevření knihovny Vás budeme informovat.

Nefunkční semafor Na Vápence

Vzhledem ke krádeži baterií u semaforu na objízdné trase v ulici Na Vápence jsou semafory nefunkční.
Opraveny budou v průběhu zítřka. Žádáme občany o mimořádnou opatrnost v tomto úseku.

Nalezené klíče

V neděli byli nalezeny na cestě u mateřské školy klíče. K vyzvednutí jsou na adrese Nad školkou 607, Psáry. 

Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060736656 dne 05.11.2020 od 8:00 - 16:00hod

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060736656 v obci Psáry: dne 05.11.2020 od 08:00 do 16:00hod. Podrobná místa naleznete po rozkliknutí.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060739743 02.11.2020 od 7:30-15:30 hod

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060739743 v obci Psáry: dne 02.11.2020 od 7:30 do 15:30hod. Podrobná místa naleznete po rozkliknutí.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Knihovna ve čtvrtek 15.10. uzavřena

Obecní knihovna v ZŠ Amos bude ve čtvrtek 15. října z provozníhc důvodů uzavřena.

V koronavirovém období si může přijít vypůjčit knihy v nové otevírací době:

PO 13-15

ÚT 13-17

ST 13-15

ČT 16-20 (s výjimkou 15.10. - ZAVŘENO)

Uzavírka silnice mezi Dolními Břežany a Písnicí

Z důvodu opravy povrchu vozovky bude v termínu 16. – 22. 10. 2020 uzavřena křižovatka ulic Libušská a Podchýšská. Díky tomu bude neprůjezdná silnice vedoucí z Dolních Břežan do Písnice a to včetně křižovatky na Cholupice. Objízdné trasy budou vedeny přes Vestec a dále také přes Točnou

V knihovně máme více jak 170 nových knih!

V souvislosti s epidemií se omezují volnočasové aktivity, ale naše obecní knihovna funguje doslova na plné obrátky! Máme pro vás více jak 170 nádherných nových knih, které vám mohou zpříjemnit podzimní večery!

Katalog knih si mohou naši čtenáři prohlédnout a vypůjčené knihy rezervovat on-line! A pokud nejste ještě registrovaným čtenářem, stačí vyplnit interaktivní přihlášku v příloze a poslat ji na knihovnaatpsary [dot] cz! Lidem v karanténě či izolaci zajistíme dovoz knih až domů!

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky - II. kolo

Oznamujeme konání 2. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky ve dnech:

  • v pátek dne 9. října 2020 od 14 h do 22 h a
  • v sobotu dne 10. října od 8 h do 14 h.

Volič obdrží lístky až ve volební místnosti ve dnech voleb.

Místo konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě Psáry na adrese: Pražská 137, 252 44 PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY

 

dočasné uzavření objízdné trasy

Dne 7.10.2020 bude od 9:00 hod. probíhat úprava objízdné trasy za sběrným dvorem a cesta nebude průjezdná. Předpokládaný termín ukončení prací je ve 12:00 hod. téhož dne. Využijte prosím jiné objízdné trasy.

S pozdravem

Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060731226 23.10.2020 (08:00-15:00)

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060731226 v obci Psáry: dne 23.10.2020 od 08:00 do 15:00hod. Podrobná místa naleznete po rozkliknutí.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme našim obyvatelům za účast ve volbách!

Volební účast v naší obci byla 44,22% ve volbách do středočeského zastupitelstva a 43,65% do Senátu. Ve Středočeském kraji je vítězem hnutí STAN se ziskem více jak 22% a 18 zastupiteli. Našemu panu starostovi Milanu Váchovi gratulujeme ke zvolení do zastupitelstva Středočeského kraje. Děkujeme všem obyvatelům, kteří přišli k volbám!

lavička autobusová zastávka

Dne 30.9.2020 jsme umístili na provizorní autobusovou zastávku Štědřík lavičku, aby si lidé mohli při čekání na autobus odpočinout po úmorné cestě ze Psár, ale vzhledem k tomu, že během včerejšího dne tj. 1.10.2020 byla lavička dvakrát odcizena a následně vrácena na místo... jsme lavičku opět odstranili. Využijte při čekání prosím lavičku v čekárně vedle trafiky.

S pozdravem

Přijďte k volbám!

Dnes a zítra probíhají u nás v obci volby do středočeského zastupitelstva a Senátu. Letos je situace ztížena jak pandemií koronaviru, tak i nedostupností části obce kvůli nešťastné rekonstrukci krajské komunikace „Průtah Psáry“. Přijďte i přes tyto komplikace k volbám a podpořte své kandidáty, ať zastoupení v krajském zastupitelstvu i Senátu odpovídá tomu, jak to cítí lidé v našem regionu!

Volební místnost na OÚ Psáry je otevřena:

v pátek 2.10. od 14 do 22 hod.

v sobotu 3.10. od 8 do 14 hod.

Obecní knihovna v ZŠ Amos

On-line katalog s možností rezervace, desítky nových knih jsou na cestě do knihovny, čipy pro čtenáře, rozšířená pracovní doba, předplatné časopisů i společenské hry - knihovna obce Psáry se mění a zve Vás k návštěvě!

Krajské a senátní volby - kdy, kam a jak jít volit

Příští týden se uskuteční volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky. Letošní volby jsou však díky COVID-19 specifické a aby bylo umožněno volit i občanům v s nařízenou karanténou, nabízí jim ministerstvo vnitra i alternativní způsoby voleb.

Změna otvírací doby České pošty v naší obci od 1. 10. 2020

Od 1. 10. 2020 dochází ke změně provozní doby české pošty v naší obci. Nově jsou otevírací doby takto:

Otevírací doba

pondělí 10.00 - 12.00 13.00 - 18.00
úterý 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
středa 10.00 - 12.00 13.00 - 18.00
čtvrtek 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00
pátek 08.00 - 12.00 13.00 - 16.00

 

Nábor malých fotbalistů v Čechoslovanu

SK Čechoslovan Dolní Jirčany pořádá nábor malých fotbalistů ročníku 2016 a starších. Nábor se koná každé úterý od 17:00 na fotbalovém hřišti Čechoslovanu.

Porucha veřejného osvětlení Psáry

V minulém týdnu byla zjištěna závada na všech třech fázích veřejného osvětlení v Psárech. Závada byla v sobotu 12.9.2020 částečně odstraněna. Některé lampy však stále nesvítí zejména v úseku ulic Pražská a Psárská od Obecního úřadu až k návsi v Psárech. Tato porucha se stále ještě vyhledává. Žádám všechny o zvýšenou opatrnost při chůzi tímto úsekem zejména ve večerních hodinách.

Nábor dětí do atletické přípravky

SK Rapid Psáry pořádá nábor do atletická přípravky pro chlapce a dívky ve věku 5 – 10 let. Přípravka je vedena v projektu Atletika pro děti garantovaného Českým atletickým svazem. Tréninky: každé Úterý 16:00 – 17:00 na fotbalovém hřišti SK Rapid Psáry. více na https://www.rapid-psary.cz/atleticka-pripravka/

Jízdní řády, pozor změna od 19. 9. 2020

Od 19. 9. 2020 dojde ke změně trasy linky 332 přes Zlatníky, Libeř a Psáry a k přejmenování kyvadlového spoje z 332 na X332 (podmínkou je otevření nového obchvatu Jesenice). Linka 332 již nepojede přes Sulice a Horní Jirčany. Přestupní zastávka v Jesenici zůstane stejná. K tomuto termínu bude  zrušen provoz 341 přes Psáry a okružní spoje Jílové – Libeř – Psáry - Jílové. Linka 334 zůstane bez změny. V příloze jsou jízdní řády 332, X332 a 956 od 19. 9. 20.

Školní autobus bude odjíždět i nadále každý den v 7,15 od pekárny z psárské návsi do ZŠ Amos.

Výzva majitelů poškozených vozidel v Psárech

V jednom z letních víkendů z pátku na sobotu došlo v ulicích Ve Stráži, Na Vápence a na dvou soukromých pozemcích k poškození automobilů několika různých vlastníků (včetně auta jednoho invalidy s průkazem ZTP a jedné dobročinné organizace), čímž vznikla škoda nikoliv malého rozsahu. Ještě než majitelé aut předají kamerové záznamy z některých aut a pozemků Policii ČR k šetření, dávají majitelé po vzájemné dohodě autorům poškození touto cestou možnost se ozvat poškozeným a domluvit si s nimi formu a způsob odškodnění.

Kontakty na majitele jsou: Emaily: dustojneatgmail [dot] com nebo lagunafestatepoxy [dot] cz
Mobily: 736 251 988 nebo 724 596 438

Strojové čištění ulic

V pondělí 7.9.2020 a úterý 8.9.2020 bude probíhat strojové zametání ulic v Dolních Jirčanech (pondělí)  a na Sídlišti Štědřík (úterý). Žádám všechny majitele  vozidel zaparkovaných na veřejných komunikacích, aby v době od 8:00 hod. - 16:00 hod. přesunuli své automobily mimo tyto plochy.

Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - autobusová doprava, jízdní řády

Změna jízdního řádu autobus.u 332 proběhne od 30.8.2020 (rozsahu provozu jako v červnu). JŘ 341 zůstává beze změny a JŘ 334 se vrací do stavu jako v červnu. Trasy, zastávky, přestupy a tarify všech linek zůstávají do 18.9.2020 beze změny ve stávajícím stavu.

Od 19. 9. 2020 dojde ke změně trasy linky 332 přes Zlatníky, Libeř a Psáry + přejmenování kyvadlového spoje z 332 na X332 (podmínkou je otevření nového obchvatu Jesenice). Linka 332 již nepojede přes Sulice a Horní Jirčany. Přestupní zastávka v Jesenici zůstane stejná. K tomuto termínu bude  zrušen provoz 341 přes Psáry a okružní spoje Jílové – Libeř – Psáry - Jílové. 334 zůstane bez změny.

Školní autobus bude odjíždět každý den od 1. 9. 2020 v 7,15 od pekárny z psárské návsi zatím přes Sulice do ZŠ Amos. První školní den, tedy 1.9. na děti autobus počká a v 10,45 je odveze od školy zpět do Psár.

Uzavírka komunikace

Ve dnech 26.-28.8.2020 v rozmezí cca od 7:30 - 11:00 hod. a dále ve dnech 7.9. a 10.9.2020 v době od 7:30 do 15:00 hod. bude v souvislosti se skládáním materiálu pro stavbu rodinného domu neprůjezdná část komunikace od křižovatky ulic Houbová a Hlavní po křižovatku Hlavní a Na Vysoké v Dolních Jirčanech. Majitelé nemovitostí v tomto úseku nebudou v přístupu ke svým nemovitostem nijak omezeni. Pouze nebude možné místo projet. Lze jej však objet po místních komunikacích.