Aktuality

Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060759422, č. 110060771338,č. 110060771339 6.5.2021,č.110060772341 12.5.2021

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., o plánovaném přerušení dodávvky elektřiny v obci Psáry č. 110060759422, č.110060771338 a č.110060771339 dne 6.5.2021,č.110060772341 dne 12.5.2021 Podrobná místa nově i včetně situace naleznete po rozkliknutí.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Odstávka vody

Vážení spoluobčané v těchto dnech dochází k postupné výměně vodovodních šoupatna stavbě průtahu. Bude docházet k odstávkám vody cca 2x v týdnu od 9:00 do 14:00 hodin. Vysvětlení je v příloze. Přesné termíny budeme uveřejňovat na webových stránkách obce.

Dodávka vody bude přerušená 22. 4. od 9:00 do 14:00. Týká se ulic Pražská, Psárská, U Potoka, Pod vápenkou, Za vápenkou, Ve Višničkách, Pod Strání, Na Stráni, Akátová, Slepá
a K Junčáku.

Odstávka vody ATS Štědřík

Dodávka vody bude přerušená 15. 5. od 13:00 do 15:00 hodin. Týká se Sídliště Štědřík a přilehlých ulic.

Odstávka vodovodu

Z důvodu práce na vodovodu nepoteče v ulicích Pražská, Psárská zítra od 9 do 13 hodin voda.

POZOR - OZNÁMENÍ O NEPLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY dne 14.04.2021

OZNÁMENÍ O NEPLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY dne 14.04.2021

Zasažená obec: Psáry 

Lokalita: ul. Psárská, Pražská, Pod Vábenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Na Stráni, Za Můstkem, Slepá , K Junčáku 

Po rozkliknutí naleznete podrobnější informace !!!

 

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Obec Psáry může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 28,14 t. Na každého obyvatele tak připadá 6,92 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Školní autobus od 12. 4. 2021

Vzhledem k uzávěře průtahu II/105  Pražská/Psárská jsme na pomoc rodičům opět zajistili školní autobus, který bude odjíždět z autobusové zastávky naproti psárské pekárně směr Libeř od pondělí 12. 4. v 7,15 hod. a doveze děti přímo do školy Amos. Čas odjezdu se může v průběhu dubna ještě změnit dle vývoje dopravy.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - prodloužená možnost sečíst se online až do 11. 5. 2021.

V přiloženém dokumentu jsou uvedeny informace ke sčítání lidu, domů a bytů vč. seznamu kontaktních míst České pošty, s.p. a Českého statistického úřadu. Více informací naleznete na webu ČSÚ 

Nalezeny klíče

Našly se klíče, visí na modré stužce s nápisem Ford. Jsou k dispozici na obecním úřadě.

Obecní úřad i Česká pošta v úterý 30. 3. 2021 ZAVŘENO!

Informujeme Vás, že v úterý 30. 3. 2021 budou obecní úřad i pobočka pošty z důvodu přerušení dodávky el. proudu UZAVŘENÉ. 

Svoz domovního a bioodpadu

Připomínáme, že kdo ještě nemá odpady zaplaceny, může tak učinit na obecním úřadě v úředních hodinách, případně převodem dle instrukcí na http://psary.cz/aktuality/poplatky-za-komunalni-odpad-2021 Kdo nebude mít k 1. 4. 2021 zaplaceno, tomu nebude popelnice vyvezena.

Rovněž dochází k posunutí začátku svozu biologicky rozložitelného odpadu (BRO) o týden. První svoz u smluv, které mají každotýcení svoz proběhne 7. 4. 2021

Konec zimní přestávky

Od 1.4.2021 budou práce na akci "II/105 Psáry-průtah" opět v plném proudu. Dojde k uzavření komunikace od obecního úřadu až na psárskou náves. Plán objízdných tras i náhradní autobusové dopravy  zpracovala pro zhotovitele stavby firma 3 K značky s.r.o.
Vzhledem k vyjádření Policie ČR k objízdným trasám, dojde k výstavbě vodovodu v ulici Kutné až po otevření komunikace II/105 (Průtah). Předpokládaný termín zprůjezdnění je 1.7.2021.

Svoz bioodpadu v roce 2021

Od pondělí 15. 3. 2021 si mohou občané Psár a Dolních Jirčan opět objednat svoz bioodpadu organizovaný přímo obcí.

Smlouvu mohou s ohledem na omezený provoz úřadu lze platit nejlépe převodem a smlouvu poslat naskenovanou mailem. Známku je třeba vylepit na popelnici. Známku si lze vyzvednout na Obecním úřadě.

Vzory smluv jsou v příloze tohoto článku a je možné si je vyplnit a poslat e-mailem na adresu podatelnaatpsary [dot] cz.

POZOR - OZNÁMENÍ O NEPLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY

POZOR - OZNÁMENÍ O NEPLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY

ve dnech 4.3. 2021 v hodinách 9-15h, bude přerušena dodávka vody  v ulicích:

Pražská, Na Návsi, U Nádržky, Nad Nádržkou, U Potoka, Pod Vápenkou, Za Vápenkou, Ve Višničkách, Pod Strání, Na Stráni, Akátová, Slepá

Podrobnosti naleznete po rozkliknutí v příloze

Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060757827, 22.03.2021 od 8:00-15:30 hod, č. 110060757571 30.03.2021 od 8:00 - 16:00hod

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Psáry č. 110060757827 dne: 22. 03. 2021 od 8:00 do 15:30hod a , č. 110060757571 dne: 30. 03. 2021 od 8:00 - 16:00hod   Podrobná místa naleznete po rozkliknutí.

 

Jarní úklid komunikací

Ve dnech 3.3.2021 a 4.3.2021 bude probíhat jarní úklid komunikací. Začínáme dne 3.3.2021 v ulici Na Lukách v Dolních Jirčanech a dne 4.3.2021 budeme začínat v 8:00 hod. na Sídlišti Štědřík. Žádám všechny automobilisty, aby v těchto dnech pokud možno neparkovali na ulicích.

Omezení autobusové dopravy

Informujeme Vás o plánovaných změnách v autobusové dopravě. 

V týdnu od 1.3. do 7.3 budou vlaky a autobusy jezdit jako obvykle.
Od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10% společně s vydáním nových jízdních řádů. V drtivé většině případů se jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena.

Nadále pak zůstávají omezeny večerní autobusové spoje, kdy poslední z nich zajišťují odvoz cestujících z výchozích zastávek do 23. hodiny a rovněž jsou zrušeny noční autobusové linky.

Výše uvedená omezení budou zanesena v celostátních vyhledávačích dopravního spojení (např. www.idos.cz<http://www.idos.cz/>). Ve fyzické podobě pak budou vyvěšena na zastávkách veřejné dopravy a dále v elektronické podobě na webových stránkách www.pid.cz<http://www.pid.cz/> nebo v aplikaci PID Lítačka.

 

 

 

 

Opatření spojená s nouzovým stavem

Aktuální krizová opatření naleznete srozumitelně zde!

Odpovědi na nejčastější otázky k omezení pohybu naleznete zde!

Od pondělí 1. 3. 2021 vycházky, venčení, běh atp. jsou v rámci území obce dovoleny od 5 do 21 hod. Mezi 21. hod. večerní a 5. hodinou ranní je povoleno venčení psů do 500 m od bydliště. Dětská hřiště budou uzavřena.

 

objízdná trasa lesem do Horních Jirčan

Upozorňuji všechny řidiče, kteří používají objízdnou trasu lesem z Akátové ulice do Horních Jirčan, že les je ve vlastnictví Arcibiskupství pražského, které nám vyšlo vstříc a dovolilo rezidentům Obce Psáry tuto cestu dočasně používat. V lese je nutné vytěžit a odvézt stromy napadené kůrovcem , aby se brouk dále nešířil, protože první rojení probíhá nejčastěji v druhé polovině dubna v závislosti na průběhu počasí. Množí se případy, kdy řidiči - rezidenti hrubě slovně napadají lesní dělníky při nakládce dřeva na soupravu. Z toho plyne, že my jsme v lese na návštěvě  a musíme počkat, až vlastník lesa provede nezbytně nutné práce.Je dobrou vůlí Arcibiskupství pražského, že nás do lesa pustí a v případě, že se nebudeme chovat k lesním dělníkům slušně nám průjezd lesem dále nepovolí.  

oprava cesty

V ulici Na Stráni bude probíhat do pátku 26.2.2021 oprava povrchu komunikace. Prosím řidiče o zvýšenou opatrnost při průjezdu  úsekem, na kterém práce probíhají.

Aktuality z knihovny

Od 15. února je v provozu výdejní okénko obecní knihovny v ZŠ Amos, a to dvakrát týdně: 

-úterky 18-19 hod. 

-středy 15-16 hod. 

Vaše objednávky posílejte na e-mail knihovnaatpsary [dot] cz.  

Vybírat můžete z online katalogu https://sck.tritius.cz/library/psary/, kde jsou rozlišené dva typy svazků - obecní (označené „knihovna“) a školní („Amos“). Pro žáky ZŠ Amos existuje možnost prezenčních výpůjček z celého katalogu, pro ostatní čtenáře pouze knih označených „knihovna“. 

ZŠ Amos hledá nové učitele do svého týmu!

Základní škola Amos přijme od školního roku 2021/2022 nového kolegu či kolegyni, učitele pro 1. nebo 2. stupeň, kteří by spolu s námi tvořili tým a využili možnost začít učit v nové a nadstandardně vybavené budově. Nabízíme přátelskou atmosféru menší školy, podporu moderních metod vzdělávání a dostupnost MHD Praha. Uvítáme i studenta posledního ročníku oboru učitelství pro 1. či 2. stupeň ZŠ.

Pro více informací kontaktujte ředitele školy na  dkohoutatzsamos [dot] cz nebo telefonicky 725 850 911.

 

Sčítání lidu

Jaro 2021 přinese sčítání lidu, domů a bytů

Sčítání lidu, domů a bytů je tradiční a nedílnou součástí systému úředních statistik v každé zemi. U nás má tradici již od roku 1869 a stejně jako ve většině zemí se koná každých 10 let. Díky tomu výsledky sčítání umožňují srovnání současného stavu naší země s minulostí i se zbytkem světa.

Změna úředních hodin od 3. 3.

S ohledem na situaci související s vývojem pandemie COVID-19 dochází od středy 3. 3. 2021 opět k úpravě úředních hodin.

Úřední hodiny jsou pro všechny agendy:
pondělí    8:00 – 13:00 hodin (bez polední přestávky)
středa    13:00 -  18:00 hodin

 

Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů zaměstnanců úřadu.

I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob komunikace s úřadem (písemnou, elektronickou či telefonickou formu). Kontakty: infoatpsary [dot] cz, tlf. 241940454. 

Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad Psáry 

 

Nalezený pes

Pejsek už je doma! Děkujeme všem, kteří pomohli!

Havárie na vodovodním řadu

K havárii na vodovodním řadu došlo na sídlišti Štědřík, na opravě se pracuje. Voda nepoteče na sídlišti a v přilehlých ulicích. Oprava bude probíhat pravděpodobně celý den.

Očkování seniorů nad 80 let na očkování proti COVID-19

Dne 15. ledna 2021 bude spuštěn centrální registrační systém na očkování proti onemocnění COVID-19 pro seniory nad 80 let. Očkování je bezplatné a dobrovolné.
Pro informace klikněte zde

Registraci na očkování je možné provést:
• na webových stránkách: https://crs.uzis.cz/
• na bezplatné telefonní lince 1221
• v případě, že byste potřeboval pomoc s registrací, můžete se obrátit na obecní úřad na telefon 241 940 454

Co je potřeba pro registraci?

  • Vyplnit on-line registrační formulář na výše uvedeném odkazu nebo telefonu
  • Rodné číslo
  • Telefonní číslo
  • Jméno obvodního lékaře
  • Kartičku zdravotní pojišťovny

Havárie na vodovodním řadu

K havárii na vodovodním řadu došlo v Psárech v ulici Sportovní, na opravě se pracuje.Voda v ulici nepoteče, cisterna bude přistavena. Oprava bude probíhat pravděpodobně celý den.

Poplatky za komunální odpad 2021

Blíží se doba, kdy bude třeba uhradit platbu za odvoz směsného komunálního odpadu pro rok 2021. Jak bylo již loni i letos na jaře avizováno, letos již nebude nutné chodit na obecní úřad, ale bude stačit zaplatit příslušnou částku převodem na účet.

Informace Finančního úřadu k výběru daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

V měsíci lednu 2021 budou někteří občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Finanční úřad si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť. Vzhledem k současné epidemiologické situaci chce finanční úřad tomuto předcházet.

Likvidace vánočních stromků

Tak jako každý rok i po letošních vánocích je možné odkládat vánoční stromky vedle sběrných míst s kontejnery na tříděný odpad, odkud budou pracovní četou obce svezeny do sběrného dvora. Jinou možností je odvoz stromků přímo do sběrného dvora. Děkujeme.

Zavření sběrného dvora v sobotu 26. 12. 2020

Ve sobotu dne 26. 12. 2020 bude zavřený sběrný dvůr. Důvodem je státní svátek.

Štědrovečerní mše svatá a prohlídka vánoční výzdoby kostela sv. Václava

Koronavirová opatření nás budou provázet i na štědrý den a proto je štědrovečerní mše svatá v kostele svatého Václava v Dolních Jirčanech pro veřejnost zrušena. Místo toho bude 24. 12. 2020 od 22.00 k dispozici online přenost mše z kostela sv. Vojtěcha v Jílovém - https://youtu.be/_s24ISWzgeU

Občané Psár a Dolních Jirčan se alespoň budou moci pouze potěšit pohledem na vánočně vyzdobený interiér kostela sv. Václava a to v pátek 25. 12. a v sobotu 26. 12. vždy od 15.00 do 16.00.

Uzavření knihovny

Od 18. 12. 2020 je až do konce roku uzavřena obecní knihovna v ZŠ Amos. Provoz po novém roce se bude řídit aktuálním protiepidemiologickým opatřením o kterém Vás budeme informovat.

Vánoce 2020

Hezké a pohodové prožití svátků vánočních, všechno nejlepší do nového roku, hodně zdraví a spokojenosti vám přeje vedení obce se zaměstnanci obecního úřadu

Betlémské světlo si můžete vyzvednout 23. 12. 2020 mezi 16 a 18 hod na dolnojirčanské návsi u betlému.

Průtah Psáry

Od neděle 20. 12. 2020 bude Pražská, Psárská průjezdná pro dopravní obsluhu, pravidelné autobusové linky PID a rezidenty obce Psáry. Stále platí, že všichni projíždí stavbou s velkou opatrností. Školní autobus a pendl X332 od 20.12. nepojedou. Položený asfalt je z větší části průtahu pouze dočasný a není vhodný pro kamiony. Práce na finálním povrchu komunikace započnou na jaře 2021, až budou dodělané veškeré zemní práce. V tomto období bude průtah opět uzavřen.

Nepořádek na školním hřišti

V poslední době se na venkovním školním hřišti objevuje čím dál větší nepořádek po odpoledních a večerních návštěvnících. Nyní však nejen, že zaměstnanci školy ráno po "sportovcích" nachází PET lahve, plechovky, posmrkané kapesníky a další, ale jakýsi jedinec tam neváhal zanechat i svůj exkrement. Škola nechce nijak omezovat užívání hřiště v mimoškolních hodinách, ale rovněž nemůže platit za jeho úklid po podobných návštěvách. Pokud by se situace opakovala, začne být hřiště monitorováno bezpečnostní kamerou a podobné chování bude odměněno prostředky policie.

Porucha na veřejném osvětlení (VO)

Porucha na VO se podařila opravit jen v části obce. Ul. Kutná a U Nádržky stále nesvítí. Na opravě se pracuje.

Omezení dodávky pitné vody 18.11.2020

Odstávka vody z důvodu přeložky vodovodu v ulicích Psárská, Pod Vápenkou (spodní část), Za Vápenkou, Ve Višničkách, Na Stráni, Akátová, Za Můstkem, K Junčáku bude provedena ve středu 18.11.2020 v době od 9.00 - 16.00. Náhradní zásobování vody bude zajištěno přistavenou cisternou v okolí obecního úřadu.

Během této odstávky bude doplněno techniky TSDB šoupě na hlavní řad před obecním úřadem a zároveň proběhne výměna 2-3 přípojek pod novou komunikací.

Porucha na veřejném osvětlení (VO)

V pátek došlo k přerušení kabele VO, nesvítí lampy v Kutné, Psárské a Pražské ulici. V průběhu pondělí bude položen nový kabel. VO bude opraveno.

Nesvezený komunální odpad - parkování na ulicích

V poslední době opakovaně dochází k nesvezení domovního odpadu z důvodu neprůjezdnosti některých ulic parkujícím vozidlem (tento týden např. ul. Javorová a návazné). Pokud zahradník či návštěva zablokuje ulici ve svozový den, není možné, aby široký kuka vůz okolo něj projel a dojde k nesvezení celé ulice a a někdy i větší části obce. Připomínáme, že ulice můsí vždy zůstat průjezdná nejem pro svozové vozy, ale například i hasiče, sanitky a podobně a občané jsou povinni zajistit parkování svým návštěvám na svých pozemcích. Obec nemůže doplácet za náhradní svoz díky bezohlednosti občanů.

Průjezdná ulice Pod Vápenkou

Dnes po 14 hodině bude zprůjezdněna ulice Pod Vápenkou.

Přeložka vodovodu na psárské návsi dokončena

Přeložka vodovodu na psárské návsi byla dokončena. Práce byla komplikovaná a trvala delší dobu než se předpokládalo. V průběhu zítřka se bude usazovat ještě hydrant a voda nepoteče v průběhu dne cca 20 minut.

Omezení dodávky pitné vody již od 9 hod

 

Ve čtvrtek 5.11. v průběhu odpoledne od cca 9.00 do 17.00 bude omezena dodávka vody z důvodu vyvolaných probíhající stavbou na přeložce vodovodního řadu.

Zasažené lokality Na Návsi, Kutná, U Nádržky, Nad Nádržkou, U potoka, Psárská, Pod Vápenkou (spodní část), Za Vápenkou, Ve Višničkách, Na Stráni, Akátová, Za Můstkem, K Junčáku.

Náhradní zásobování bude zajištěno přistavenou cisternou na adrese Na Návsi 200 před prodejnou pekárny.

 

Úplné uzavření obecního úřadu

Informujeme Vás, že v souvislosti s aktuální COVID situací na Obecním úřadu Psáry bude v týdnu od 2. do 6. 11. 2020 úrad zcela uzavřen
Děkujeme za pochopení
Mgr. Milan Vácha, starosta

 

 

Porucha na vodovodu

V Psárech při výstavbě vodovodu došlo k jeho přerušení, oprava potrvá cca 2 hodiny.

Omezení dodávky pitné vody

Ve čtvrtek 29.10. od 9.00 do 15.00 bude omezena dodávka vody z důvodu vyvolaných probíhající stavbou na novém vodovodním řadu.

Zasažené lokality Na Návsi, Kutná, U Nádržky, Nad Nádržkou, U potoka, Psárská, Pod Vápenkou (spodní část), Za Vápenkou, Ve Višničkách, Na Stráni, Akátová, Za Můstkem, K Junčáku.

Náhradní zásobování bude zajištěno od 9.00 přistavenou cisternou na adrese Na Návsi 200 před prodejnou pekárny.

Zavřený sběrný dvůr

Ve středu dne 28.10.2020 bude zavřený sběrný dvůr. Důvodem je státní svátek.

Plánované přerušení dodávky elektřiny ve dnech 5. 11., 13.11. a 19. 11. 2020

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci ve dnech 5. 11., 13.11. a 19. 11. 2020 Podrobná místa níže nebo zde https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Uzavření obecní knihovny

Dle včerejšího rozhodnutí vlády je obecní knihovna v ZŠ Amos od 22. 10. 2020 uzavřena. Aby čtenáři netrpěli nouzí, připravujeme "výdejní okénko" pro rezervace přes internet. o této službě, jakožto i o opětovném otevření knihovny Vás budeme informovat.