Aktuality

Zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry

Dobrý den,
oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Ke Kukaláku, Na Vysoké dne 18.04.2019 od 13:30. Předpokládané trvání odstávky: 2 hodiny.

S pozdravem

Eva Petráková, Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
 

uzavírka ulice Vysoká

Ve dnech 17.4. 2019 - 18.4.2019 bude uzavřena ulice Vysoká před domem č. evidenční 53. Místo je možné objet po účelové komunikaci Na Vysoké.

sběrný dvůr o svátcích

V sobotu 20.4.2019 bude sběrný dvůr v Psárech běžně otevřený.

Ve středu 1.5.2019 a ve středu 8.5.2019 bude ve sběrném dvoře zavřeno.

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24.-25. 5. 2019

Aktuální informace pro voliče najdete v tomto článku.

Plán sociálních služeb Středočeského kraje

V letošním roce čeká Středočeský kraj příprava nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022. Do tvorby plánu bychom rádi zapojili také osoby z řad veřejnosti  a subjekty, které mohou prostřednictvím svých odborníků přinést poznatky z praxe a návrhy na změny problematických oblastí. Pokud máte zájem zapojit se do procesu tvorby nového plánu, který by měl zlepšit dostupnost sociálních služeb, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře na tomto odkaze https://goo.gl/forms/sd2OpEEe2qdli9Zi2. Na základě Vašich návrhů některé z Vás případně oslovíme s žádostí o zapojení se do pracovní skupiny. Účast ve skupině není honorována, předpokládáme, že dle tematického zaměření se skupina sejde v tomto roce 1-3x v Praze. 

Jakub Šlajs, DiS. vedoucí oddělení koncepce a metodiky sociálních služeb, Krajský úřad Středočeského kraje

„Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. 5. 2019“ - Informace pro občany jiného členského státu EU

Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, musí osobně požádat obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tedy v neděli 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

Z tohoto důvodu bude zajištěna služba v neděli 14. dubna 2019 od 8 do 16 h na Obecním úřadě Psáry

 

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů + Aktuální informace z oblasti evidence obyvatel

Zde naleznete informace o vydávání občanských průkazů, cestovních pasů: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

Informace z oblasti evidence obyvatel, jak se zachovat v různých životních situacích - manželství, registrované partnerství, matriky, rodná čísla, evidence obyvatel, trvalý pobyt, státní občanství ČR, zbraně a střelivo, lustrace, zprostředkování kontaktu: https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Dne 29.4.2019 od 8:30 hod. do 15:30 hod. bude v Psárech přerušena dodávka elektřiny. Lokalitu upřesní ČEZ.

Zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry

Dobrý den,
oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Ve Stráži dne 25.03.2019 od 10:00. Předpokládané trvání odstávky: 4 hodiny.

S pozdravem
Eva Petráková, Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

Zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry

Dobrý den,
oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita U Potoka, u mostu - přetržení vod. řadu fy Valen s.r.o. dne 23.03.2019 od 15:00. Předpokládané trvání odstávky: 5 hodin.

S pozdravem
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

úklid komunikací

V sobotu 16.3.2019 zahájíme jarní úklid komunikací. Vůz TS Vestec bude postupovat od kruhového objezdu u nové školy směrem do ulic Na Lukách, V Domkách, Polní, K Lůžku, K halám a U sv. Jána. Prosím obyvatele této lokality, aby  si přeparkovali svá vozidla tak, aby nebránila v průjezdu zametacího vozu.

Rekonstrukce mostku v Kutné

Včera se opět uskutečnil na stavbě mostu v Kutné ulici v Psárech kontrolní den, ze kterého vyplynulo, že projekt rekonstrukce má nedostatky, na které jsme již dříve investora a stavbu upozorňovali, ale díky kterým bude třeba provést dodatečné práce. Z toho důvodu je ještě minulý týden avizované zprovoznění mostu opět odloženo. Dle našeho názoru tak nedojde ke zprovoznění mostu dříve než koncem dubna.

Současně bude pro automobily od středy 20. 3. 2019 zcela uzavřena část psárské návsi od pekárny až k mostu, tj. včetně přístupu do ulice U Potoka (k čistírně odpadních vod). V tomto úseku bude pokládána přeložka dešťové kanalizace a plynu navazující na rekonstruovaný most. Po dohodě s obcí se bude dodavatelská firma snažit maximálně zkrátit celý proces včetně příslibu víkendových prací, aby omezení bylo opravdu co nejkratší.

Omlouváme se občanům za tato omezení, ale opravdu není v naší moci je ovlivnit. Pokud se dozvíme nějaké další informace, budeme Vás obratem informovat.

Informace o výskytu kůrovce

Dobrý den,

v případě zjištění výskytu kůrovce prosím o nahlášení místa výskytu na OÚ Psáry na tel. 606 060 737 nebo email jaskovaatpsary [dot] cz

Skončila platnost loňských známek pro svoz komunálního odpadu

Připomínáme, že platnost známek pro rok 2018 na svoz komunálního odpadu již skončila a kdo si nevylepí novou známku, tomu již v pondělí 11. 3. nebude vyvezena popelnice. Kdo ještě nemá odpady zaplaceny může tak učinit na obecním úřadě v úředních hodinách. Nově lze platbu za komunální odpad provádět i pomocí platebních karet.

Od pondělí 18. 3. 2019 si mohou občané Psár a Dolních Jirčan opět objednat svoz bioodpadu . ten od letošního roku organizuje obevní úrad a smlouvu lze uzavřít přímo na obecním úřadě v Psárech, kde si rovněž vyzvednete známku, kterou je třeba vylepit na popelnici. Nově lze platbu za komunální odpad provádět i pomocí platebních karet.  Více ZDE

Rekonstrukce mostku na psárské návsi

Po dnešním kontrolním dni na stavbě mostu v Kutné ulici v Psárech se nám dostalo ujištění, že mostek bude zprůjezdněn k 1. 4. 2019. Některé práce budou sice pokračovat i po tomto datu, ale provoz bude obnoven. Pokud se dozvíme nějaké další informace, budeme Vás obratem informovat.

Svoz domovního odpadu 4.2. a 5.2. 2019

S ohledem na velké množství sněhu se dnes v Dolních Jirčanech nepodařilo svézt odpad  ve všechny ulicích (viz přiložený plánek). Svoz se npodařil zejména na Vysoké a v oblasti Javorové, Průjezdné, K Junčáku a Na Výsluní. Kde se svoz nepovedl, nechte prosím opytle a budou vyvezeny příští týden. Pokud by byl problém i zítra v Psárech, bude postupováno stějně.

nalezený pejsek

Včera v odpoledních hodinách se tento pejsek pohyboval sám v okolí Kukaláku. Má čip a je očkovaý. Čip jsme bohužel v databázi nenašli. V současné době je umístěný v obecním kotci ve sběrném dvoře  Štědřík. 

Výpadek elektriky

V současné době jsou celé Psáry a velká část Dolních Jirčan postižena výpadkem dodávek elektrické energie , která se dotýká i některých okolních obcí. Porucha je nahlášena ČEZu, který pracuje na nápravě. Dozvíme-li se nějaké nové informace, budeme Vás informovat.

Dotační výzva Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolnobřežansko

MAS Dolnobřežansko o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolnobřežansko. Termín příjmu žádostí je od 11. února 2019 do 25. března 2019. K uvedené výzvě se v úterý 19. února 2019 od 9:00 uskuteční v kanceláři MAS Dolnobřežansko v Dolních Břežanech rovněž seminář pro žadatele o dotace. Více informací v příložených PDF

Odečty vodoměrů Psáry - Dolní Jirčany

Dovolujeme si Vás upozornit, že od středy 23.1.2019 začínají probíhat odečty vodoměrů v obci Psáry – Dolní Jirčany.  Odečty provádí ze společnosti VHS Benešov s.r.o. nová odečítačka paní Hasmanová, tel. 724 876 098. Může se Vám prokázat platným služebním průkazem. V případě, že nebudete zastiženi, můžete  též nahlásit stav vodoměru paní Hasmanové SMS zprávou nebo emailem: hasmanovaatvhs-sro [dot] cz . Současně též probíhají v obci Dolní Jirčany i výměny vodoměrů. U těch odběratelů vody, kde byla provedena výměna vodoměru a na základě této výměny i vystavena faktura, již odečet proveden nebude.

Rekonstrukce mostku v Kutné

Dnes opět proběhl pravidelný kontrolní den na stavbě rekonstrukce mostu v Kutné ulici v Psárech, kde se řešil termín dokončení a zprůjezdnění mostu. Vzhledem k tomu, že investorem stavby je Středočeský kraj nenáme moc možnost průběh stavby ovlivnit, nicméně z úst stavbyvedoucího se nám dostalo ujištění, že ve druhé polovině února bude most provizorně zprovozněn pro osobní automobily v jednom pruhu. Celá stavba bude dokončena do dubna. Středočeský kraj se dále snaží celou stavbu urychlit.

Požehnání nového kolumbária v DJ

Kolumbárium v Dolních Jirčanech požehná farář Mgr.Kryštof Henriko ve čtvrtek 10.1. 2019  v 17 hodin.

Zájemci o slavnostní akt se mohou dostavit na hřbitov do  Dolních Jirčan před 17 hodinou. Budeme se těšit.

Mezinárodní šetření Politické postoje v obci

Vážení občané,

infromujeme Vás, že v průběhu ledna a února 2019 proběhne v obci u náhodně vybraných domů/bytů dotazování v oblasti politického postoje. Šetření bude provádět spol. Median s.r.o., v případě dotazů se obracejte přímo na spol. Median tlf. 225 301 639 nebo politicke [dot] postojeatmedian [dot] cz. Více informací v přiloženém dopisu.

OÚ Psáry

Svoz odpadu v době svátků

Svoz odpadu o vánočních svátcích, na Silvestra a na Nový rok zůstává beze změn a bude řádně proveden. Nezapoměňte tedy včas připravit své popelnice.Sběrný dvůr bude ve středu 26. 12. uzavřen, ale sobotní provoz 29. 12. zůstává beze změn.

Sirény k uctění památky obětí v dole ČSM

V sobotu 22. 12. 2018 ve 12 hodin se rozezní sirény k uctění památky horníků, kteří zahynuli ve čtvrtek 20. prosince 2018 při výbuchu v Dole ČSM. Sirény se rozezvučí signálem "Pieta". Bude se jednat o souvislý nepřerušovaný tón v délce 140 sekund. V Praze bude zvuku předcházet upozornění. Hasičský záchranný sbor ČR

Krásné vánoce

 Krásné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku vše nejlepší Vám přeje vedení obce a zaměstnanci obecního úřadu.

Uzavření obecního úřadu a sběrného dvora

Vážení,

informujeme Vás, že ve dnech 21. a 31. 12. 2018 bude obecní úřad uzavřen. Ve středu 26. 12. 2018 bude uzavřen sběrný dvůr. 

Obecní úřad

Staročeský advent na návsi v Dolních Jirčanech

Komunikace Hlavní od křižovatky se sil. II/105 Pražská v délce cca 100m (ulice podél hřbitovní zdi od křižovatky s ul. Hlavní po křižovatku se sil. II/105 Pražská)  bude v sobotu dne 8.12.2018 v době od 9 - 19 hod. uzavřena pro účely pořádání společenské akce – Staročeský advent. 

 

Dočasná uzavírka komunikace K Lesu

Ve dnech 19.11.-23.11.2018 budou probíhat výkopové práce pro uložení kabelu NN ve slepé části ulice K Lesu, Dolní Jirčany. V těchto dnerch bude místo průjezdné pouze se zvýšenou opatrností pro osobní automobily.

Porucha na kanalizaci - OPRAVENO

Dobrý den,
oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení odvádění odpadních vod v obci Psáry, lokalita Psárská, u restaurace Rubín dne 11.11.2018 od 09:00. Předpokládané trvání opravy 4 hodiny.

Dispečink VHS

Výpadek elektřiny

Výpadek elektrického proudu v Dolnich Jirčanech je způsoben poruchou trafostanice a na opravě se pracuje. Opětovné zprovoznění se očekává do 12 hod dnešního dne.

Dočasná uzavírka komunikace Pod Vysokou

Dne 8.11.2018 v období mezi 12:00 hod. až 15:00 hod. bude dočasně uzavřena komunikace Pod Vysokou, před pozemkem č. 352/32. Důvodem je skládání materiálu. Místo lze objet po místních komunikacích.

 

Údržba zeleně - výzva majitelům nemovitostí

Před blížící se zimou jsme provedli obhlídku stavu zeleně v naší lokalitě. Jedná se o keře, dřeviny i plazivé porosty před našimi ploty, ale i za našimi ploty (to v případech, kdy dřeviny prorůstají plotem a nebo přes něj přerůstají). Bylo by potřeba, abychom v nadcházejícím období vegetačního klidu provedli takovou úpravu zeleně v okolí svých domů, která zaručí bezproblémový přístup pro odklízecí stroje na sníh, ale i průjezd pro vozidla záchranného systému.

Rekonstrukce ulice Na Vápence – projektová dokumentace

Na základě několika jednání s občany byla doplněna projektová dokumentace, která bude předložena Stavebnímu úřadu v Jesenici. Obec nechala zadat studii, která by vyšla vstříc části obyvatel, žijících v této i navazujících ulicích, kteří se obávali budoucího zhoršení bezpečnosti. Projekční firmou byla navržena změna přednosti v celé lokalitě. Nově návrh zavádí přednost zprava. Křižovatky budou plnit zpomalovací funkci. Dále je navrženo v celé lokalitě snížení rychlosti (Zóna 30 km/hod.) a doplněno upozornění na přednost zprava. Jako poslední doplňkové opatření jsou navrženy tři zpomalovací prahy.

V tomto duchu bude podána žádost o stavební povolení. Námitky občanů budou posuzovány stejně, jako dotčených orgánů (zejména Policie ČR). Až následně Stavební úřad Jesenice rozhodne. Nechápejte tedy přiložené soubory jako dokumentaci ke skutečnému provedení stavby.

 

 

Havárie na vodovodním řadu

Dobrý den, oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Ve Stráži dne 22.10.2018 od 10:15. Předpokládané trvání odstávky: 2 hodiny.

Eva Petráková
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Černoleská 1600
256 13 Benešov
tlf. 840 205 206

 

 

Dočasné uzavření ul. K Lůžku

Obecní úřad informuje, že dne 17.10.2018 odpoledne nebo  18.10.2018 dopoledne  bude přibližně na 3 hodiny z důvodu vykládky kamionu dočasně uzavřena ulice K Lůžku od křižovatky ulice Na Lukách směrem ke křižovatce s ulicí U Sv. Jána. Ing. Jašková, OÚ Psáry

 

Havárie na vodovodním řadu

Oznamujeme vám zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Pražská, Jižní, Nad Školkou, sídliště Štědřík, V Třešnovce dne 05.10.2018 od 15:20. Předpokládané trvání odstávky: 6 hodin. Cisterny budou projíždět ulicemi.
VHS Benešov

Havarijního přerušení dodávky pitné vody lokalita Lesní dne 03.10.2018

Oznamujeme  zahájení havarijního přerušení dodávky pitné vody v obci Psáry, lokalita Lesní dne 03.10.2018 od 11:15. Předpokládané trvání odstávky: 1 hodina.

 

Stavba nové školy pro Psáry a Dolní Jičany z ptačí perspektivy

Většina našich obyvatel ví, že se u kruhového objezdu v Dolních Jirčanech staví nová škola pro naše děti. A řada z nich kolem ní často jezdí autem nebo autobusem. Co se však nachází ua plotem je mnoha lidem skryto, proto Vám nyní nabízíme možnost podívat se na videu, jaký je stav nové školy k 29. 8. 2018.

Večerní bojovka - Registrace

Obec Psáry spolu se školou a školkou Vás srdečně zve na 13. 10. od 18.30 hodin na večermí bojovku pro děti kde Vás čekácesta k převozníku Cháronovi provázená řeckými bohy a Titány,od kterých musíte získat dostatek mincí k tomu, abyste mohli opustit podsvětí, které hlídá temný Hádes. Registrujte se již nyní!!

Vydávání občanských průkazů v době voleb - Tj. ve dnech 5. 10. 2018 – 6. 10. 2018

Zjistíte-li ve dnech voleb, že nemáte platný občanský průkaz, je možné si na správním odboru MěÚ Černošice v Podskalské 19, Praha 2 nechat udělat zdarma na počkání občanský průkaz s platností na 1 měsíc.

Svoz domovního odpadu v ulici Kutná a návazných komunikacích

V souvislosti s rekonstrukcí mostu v ulici Kutná dochází ke změně pořadí svozu jednotlivých ulic. Svoz domovního odpadu části Psár za mostem směrem na Libeř (ulice Kutná, U nádržky, V zahradách a další) je nyní svážena jako první od 6.00hodin. Prosíme proto občany, aby své popelnice vystavili před zahájením svozu, ideálně večer před. Děkujeme za pochopení.

Úpravy tras a autobusových zastávek při opravě silnice II/603 v Jesenici

Z důvodu opravy povrchů na silnici II/603 v Jesenici dochází od zahájení provozu dne 15. 10. 2018 (pondělí) do ukončení provozu dne 28. 10. 2018 (neděle) k úpravě tras a zastávek autobusů 341, 334, 327 a 348 na zastávce Jesenice a současně ke zrušení zastávky Jesenice, Bytovky. Více naleznete na přiloženém PDF a obrázku. V případě nejasností kontaktujte http://www.pid.cz

Od 29. 10. bude následovat další etapa úpravy provozu.

Zvláštní užívání místní komunikace Horní v Dolních Jirčanech

Dne 22. 9. 2018 bude uzavřena část komunikace v ul. Horní mezi ul. Sportovců a K Ořechovce v době od 9 do 14 hod. Uzavřený úsek komunikace je možné objet po místních komunikacích. 

Přerušení dodávky elektřiny a dodávky vody dne 11. 9. 2018

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny (seznam nemovitostí na webu obce) dne 11. 9. 2018 v době od 8 do 15 hod. dojde zároveň k přerušení dodávky vody (nepůjde ATS na VDJ Vápenka). Cisterny s pitnou vodou budou přistaveny v ul. Na Vápence a v ul. Pod Vápenkou. Kontakt VHS Benešov s.r.o. - Karel Houda tlf. 724 431 994

Přerušení dodávky elektřiny a dodávky vody dne 11. 9. 2018

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny (seznam nemovitostí v příloze)
dne 11. 9. 2018 v době od 8 do 15 hod. dojde zároveň k přerušení dodávky vody
(nepůjde ATS na VDJ Vápenka). Cisterny s pitnou vodou budou přistaveny v ul. Na Vápence a v ul. Pod Vápenkou.
Kontakt VHS Benešov s.r.o. - Karel Houda tlf. 724 431 994

 

 

Uzavírka ul. Kutná

Upozorňujeme na uzavírku ul. Kutná v Psárech do 12. 9. 2018 do 13. 1. 2019. více informací na webu obce Psáry

Upozornění na uzavírku ul. Kutná

Z důvodu opravy mostu ev. č. 1051-1 na silnici III/1051 v ul. Kutná bude v termínu
od 12. 9. 2018 do 13. 1. 2019 úplně uzavřena ul. Kutná v úseku mezi ul. U Potoka a ul. U Nádržky. Objízdná trasa, přechodné dopravní značení a další informace jsou uvedeny v přílohách.
Investorem stavby je Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje.
Zhotovitelem stavby je spo. MaGe Construction s.r.o., Ing. Martin Průša tlf. 602 428 945

ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví

Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu - viz příloha.

Nové informace ke spuštění regionálního dopravního systému PID Lítačka

Informace pro obyvatele Středočeského kraje, jak cestovat pohodlně po Praze a Středočeském kraji – nově Vám k tomu stačí pouze jedna karta! Díky regionálním dopravního systému PID Lítačka si můžete vybrat, zda si jízdné nahrajete na kartu Lítačka, In Kartu Českých drah nebo na platební kartu Mastercard nebo Visa. Více informací na www.pid.litacka.cz