Zápis finančního výboru č. 4/2014, protokoly, zpráva o činnosti