4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014

Termín: 
17. Září 2014
Druh zastupitelstva: 
Řádné
Program zastupitelstva
Zasedání: 4. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2014
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
1 Úvod

Přivítání, seznámení s programem

2 Zpráva o činnosti obce

Starosta přednese zprávu o činnosti obce

3 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zprávy výborů.

4 Informace o dalším postupu v řešení problémové kanalizace v ul. Psárská

viz Důvodová zpráva.

5 Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Ing. Semerádem na poz. p.č. 465/520 o výměře 173 m² v k.ú. DJ za cenu celkem 207.600,- Kč

viz Důvodová zpráva

6 Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a J. Náprstkovou a J. Havránkovou na poz. p.č. 141/108 o výměře 93 m² v k.ú. DJ za cenu celkem 111.600,- Kč

viz Důvodová zpráva

7 10. rozpočtové opatření na rok 2014

viz Důvodová zpráva

8 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi Obcí Psáry a manž. Leštinovými

viz Důvodová zpráva

9 Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

viz Důvodová zpráva

10 VŘ „Rekonstrukce komunikace v části ul. K Lůžku vč. chodníku“ – výběr zhotovitele

viz Důvodová zpráva

11 Závěr

Ukončení zasedání