Komunikace na Babu III

Typ příspěvku: 
Stížnost
Stížnost na : 
Ostatní
Stížnost s korupčním motivem: 
Stížnost s korupčním motivem - NE
Stav požadavku / stížnosti: 
Vyřešeno
Priorita požadavku: 
Normální

Dobrý den, opět se vracím k problematice opravy komunikace Na Stráni-Baba III. Bylo docela dobré, že byla provedena částečná oprava zminované komunikace. Co mě však zaráží, je provedení. V jedné odpovědi jste mě ujišťovali,že bude původní nános stržen a následně dosypán obrusem o síle 8 cm a závěrem toto bude zhutněno. Ptám se kdo kontroloval provedené práce? Já jsem dne 17.10. se byl podívat co se děje na zmiňované komunikaci. Výsledek tristní stržení původního podkladu žádné, zhutnění rovněž žádné. Co si o tomto jednání mám myslet? Je to jen další výsměch obecních úředníků, lidem, kteří musí minimálně dvakrát po této komunikaci jezdit a ničit si auta. Dále bych se chtěl zeptat co chce obec dělat s úsekem od Baba I - úsek na hranmice obce Sulice. Podle toho jak se obec k tomu staví to vypadá, jako by jí toto nenáleželo. Chci vás touto cestou vyburcovat k tomu, aby se již jednou někdo na OU zvedl a šel udělat kontrolu stavu této komunikace. Nebo chcete,aby to za vás udělal někdo jiný? Očekávám vaší odpověď S pozdravem J. Tupý

Výsledek šetření: 

viz komentáře

Komentáře

opravy komunikací

Dobrý den pane Tupý,

Předpokládám, že se Vám jedná o komunikaci na parc. č. 1061/1 v k.ú. Psáry označenou jako ulice Na Stráni. Oprava byla provedena od můstku přes potok po křižovatku s parcelou č. 1091/10 v k.ú. Psáry. Finální oprava povrchu bude provedena až po dokončení zemních prací na parcele č. 1023/33 v k.ú. Psáry panem Šimkem. O opravě úseku komunikace Baba I – hranice obce Sulice se v současné době vzhledem k malé četnosti využívání neuvažuje.

Dne 17.10.2019 v odpoledních hodinách byly práce na předmětné komunikaci hotovy. Tak jako všechny práce zadané Obecním úřadem Psáry, i tyto byly průběžně kontrolovány příslušným pracovníkem OÚ. Práce byly provedeny v předpokládaném rozsahu. V případě Vašeho zájmu je možné na OÚ nahlédnout do pořízené fotodokumentace a dokladů o likvidaci a odvozu strženého materiálu, včetně dokladů o zemních pracích.

V současné době došlo opět k poničení komunikace bagrem, který po komunikaci jezdil pro p. Šimka. P. Šimek přislíbil komunikaci opravit.

Pro informaci dodávám, že asfaltový povrch v délce 1 km stojí cca jeden milion korun. Obec bude provádět opravy nejprve komunikací, které jsou v horším stavu a nacházejí se v centru obce.

S pozdravem

R. Jašková