Obecně závazná vyhláška obce Psáry č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Nahrazeno
Obecně závazná vyhláška
4/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Stručný popis: 

Obecně závazná vyhláška zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství.