Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Nahrazeno
Obecně závazná vyhláška
2/2020
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Stručný popis: 
  1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.