Obecně závazná vyhláška č. 4/2022 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška
4/2022
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství