Obecně závazná vyhláška č. 26/2004 - 3. změna územního plánu

Upraveno
Obecně závazná vyhláška
26/2004
kterou se vyhlašuje závazná část 3. změny úz. plánu sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany
Předpis ke stažení: