Obecně závazná vyhláška č. 2/2005

Obecně závazná vyhláška
2/2005
kterou se mění OZV č. 26/2004 a OZV č. 3/1998 - územní plán
Předpis ke stažení: