Obecně závazná vyhláška č. 2/2018

Obecně závazná vyhláška
2/2018
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Stručný popis: 

OZV vymezuje plochy veřejného prostranství, na kterých je zákaz požívání alkoholických nápojů.