Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

Nahrazeno
Obecně závazná vyhláška
1/2011
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Předpis ke stažení: