Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2016

Číslo jednací: 
64/7-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Psáry.

Il. schvaluje
Výši poplatků na rok 2016 za svoz komunálního odpadu v obci dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad v nezměněné výši jako v r. 2015.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno