Územní plán obce – rozhodnutí o návrzích na pořízení územního plánu

Číslo jednací: 
4/1-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

V souladu s §46, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon) rozhodlo celkem o 88 návrzích na pořízení územního plánu obce Psáry dle přílohy č. 1 takto:

  1. b u d e  p r o j e d n á v á n o
    28 návrhů v rámci pořizování Územního plánu Psáry podle zákona č. 183/2006 Sb. uvedených pod poř. č. 2, 3, 4, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 32, 34, 37, 44, 56, 58, 59, 62, 70, 72, 73, 84, 86, 87, 88 v příloze č. 1 tohoto usnesení;
  1. n e b u d e   p r o j e d n á v á n o
    56 návrhů v rámci pořizování Územního plánu Psáry podle zákona č. 183/2006 Sb. uvedených pod poř. č. 1, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85 v příloze č. 1 tohoto usnesení;
  1. b u d o u   č á s t e č n ě   p r o j e d n á v á n y
    4 návrhy v rámci pořizování Územního plánu Psáry podle zákona č. 183/2006 Sb. uvedené pod poř. č. 10, 57, 67, 82 v příloze č. 1 tohoto usnesení;
Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno