Příspěvky pro spolky a nízkoprahové centrum Mozaika na rok 2016

Číslo jednací: 
8/1-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

l.  s c h v a l u j e
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Dolní Jirčany (příjemce) ve výši  65.000,- Kč, z toho 10.000,- Kč je určeno na oslavy výročí sboru. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností SDH.

Il. s c h v a l u j e
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a SDH Psáry (příjemce) ve výši 80.000,- Kč, z toho 30.000,- Kč je určeno na dětské družstvo. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností SDH.

lll. s c h v a l u j e
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a  SK Rapid Psáry (příjemce)   ve výši  350.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností SK.

IV. s c h v a l u j e
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a SK Čechoslovan Dolní Jirčany (příjemce) ve výši  400.000,- Kč, z toho 70.000,- Kč je určeno pro volejbalový oddíl, 20.000,- Kč pro oddíl gymnastiky a 10.000,- Kč pro nohejbalový oddíl. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností SK.

V. s c h v a l u j e
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a MS Borovina (příjemce) ve výši  30.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností MS.

Vl. s c h v a l u j e
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Psáry (poskytovatel) a Centrem Mozaika (příjemce) ve výši  300.000,- Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí nákladů spojených s činností centra.

VIl. p o v ě ř u j e
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
neucast
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno