Kupní smlouvy s notářkou Mgr. Červovou – obec odkupuje nemovitost č. e. 63 na pozemku p. č. st. 318v k. ú. Dolní Jirčany za 330.000,- Kč

Číslo jednací: 
18/2-2016
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

l.  s c h v a l u j e
Uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (kupující) a Mgr. Alexandrou Červovou – notářkou (prodávající). Předmětem smlouvy je podíl ve výši ½ na budově č. e. 63 v části obce Dolní Jirčany za cenu 162.970,- Kč dle dědického řízení sp. zn. 26 D 130/2006.

Il.  s c h v a l u j e
Uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Psáry (kupující) a Mgr. Alexandrou Červovou – notářkou (prodávající). Předmětem smlouvy je podíl ve výši ½ na budově č. e. 63 v části obce Dolní Jirčany za cenu 167.030,- Kč dle dědického řízení sp. zn. 26 D 142/2008.

IIl. p o v ě ř u j e
Starostu Milana Váchu podpisem těchto smluv.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
neucast
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno