8. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2015

Podklady pro jednání: 
8. rozpočtové opatření na rok 2015
Číslo jednací: 
45/6-2015
Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. s c h v a l u j e
8. rozpočtové opatření obce Psáry na rok 2015 – bez navýšení.

Hlasování
ZastupitelHlas
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
pro
Zastupitel: 
Hlas: 
pro
Hlas: 
zdrzel se
Hlas: 
neucast
Hlas: 
zdrzel se
Hlas: 
pro
Výsledek: 
schváleno