Neposekaná tráva

Dobrý den, paní Jašková,

včera proběhlo sekání trávy kolem ulic Hlavní a Ke Kukaláku v Dolních Jirčanech. Opětovně ale nebyla posekána příjezdová cesta kolmá k ulici Hlavní, parc. č. 148/4 v k.ú. Dolní Jirčany, která je ve vlastnictví Obce Psáry. V letošním roce nebyla ze strany obce tato cesta posekána ještě ani jednou!

Prosím o sdělení, kdy bude zjednána náprava.

Děkuji a jsem s pozdravem,

Jiří Schneller

sekání trávy a bioodpad

Dobrý den pane Schnellere,
tráva je posekaná. Ráda bych Vás informovala o možnosti uzavřít smlouvu na svoz a likvidaci bioodpadu. Svozy probíhají 1 x za 14 dní v období od dubna do listopadu a služba za nádobu stojí 1 250,- Kč v případě, že je Vaše vlastní nebo si ji můžete pronajmout a potom bude služba stát 1 500,- Kč. V letošním roce to patrně již nevyužijete, ale příští rok o tom můžete uvažovat. Modré pytle jsou určené výhradně na komunální směsný odpad a bioodpad do nich nepatří. Mohlo by se stát, že modré pytle obsahující bioodpad nebudou vyvezené.
S pozdravem