Dodržování klidu dle vyhlasky 6/2008

Dobry den, rad bych se zeptal ostatnich spoluobcanu na jejich nazor ohledne dodrzovani teto vyhlasky, ktera mimo jine nedovoluje pouzivani hlucnych stroju ve dnech statniho svatku a ve dnech pracovniho klidu, tj. nedele...
napr. dnes, tj. nedele 17.7. p. Mgr. Petr Dohnal, mimochodem vedouci obecni policie Jesenice, ktery by mel jit prikladem v dodrzovani zakonu a vyhlasek, se rozhodl ze bude cele odpoledne pouzivat motorovou pilu.
Chapu, ze je nekdy potreba napr. neco dodelat i v nedeli ale toto se jiz stava bahuzel tradici.
Dekuji Jiri Benes

Dodržování klidu

Vážený pane Beneši, přečetl jsem si Váš článek a chtěl bych s Vámi kompletně souhlasit. Ale nemohu. Váš pohled na dodržování povinností daných obecně závaznou vyhláškou obce Psáry č. 6/2008, o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci (dále jen OZV) může být, zřejmě nepřesnou formulací textu, nepřesný, i když z obecného pohledu celkem jasný. Abych tedy správně pochopil Vaši otázku, či argumentaci, předpokládám, že Vaše úvaha se zaměřuje k tomu, že vyhláška jednoznačně stanovuje, že „používání hlučných strojů je zakázáno ve dnech státních svátků v sobotu a neděli. Termín, státní svátek a jeho definice je stanovena v ustanoveních §1 a ostatních svátků podle §2 zák. č. 245/2000 Sb., o státních svátcích v platném znění a dále. Tyto svátky jsou potom podle §3 zahrnuty pod termín dny pracovního klidu. Dalším termínem dny pracovního klidu je uveden v § 91 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP). ZP upravuje pracovně právní vztahy, a proto jej nelze použít jako odkazu k výkladu OZV obce Psáry č. 6/2008, kterou ve svém příspěvku citujete. OZV sice stanoví ve svém ustanovení čl. 2 výkladová pravidla, ne však všechna a tím potom může vznikat diskrepance ve smyslu chápání této OZV. Domnívám se, že chybí výklad např.: „zastavěné území“, případně zda lze hledat rozdíl mezi územím, sloužící k trvalému bydlení či k rekreaci. Samozřejmě, že by mohlo zde být i přesně stanoveno, že používání hlučných strojů se nesmí ve dnech státních svátků a nedělích. V chatových regionech by bylo potom dodržování velice problematické. Vezměte příklad, kdy chatař nejezdí každý týden a v sobotu bude celý den, nebo převážnou část pršet. On ví, že přijede zase třeba až za měsíc, a kdy potom má posekat zahradu? Na základě shora uvedeného se domnívám, že lze vztahovat zákaz používání hlučných strojů pouze v denní době – tedy vyjma doby nočního klidu pouze o státních svátcích. Je na každém z obyvatel, zda si bude svoje práce organizovat převážně na sobotu, aby byl v neděli, a to i v chatových oblastech, klid. Další vážnou trhlinou směřující k vymahatelnosti práva či trestání porušení zákazu se zdá skutečnost, že by přestupek musela dokumentovat Policie ČR nebo městská policie. Zřejmě není dostatek prostředků, aby se tak činilo. Zvažovat zveřejňování narušitelů na úřední desce obce je problematické. Pane Beneši, pokuste se v další diskusi dokončit svoji myšlenku. Není vždy pozitivním krokem pouhé poukázáním na nedostatky, je vhodné i nastínit možnosti řešení. Na samotný závěr jednu poznámku k problému. Na obecní úřad jsem podal podnět k řešení jako správního deliktu, kterého se dopustil pracovník či pracovníci svozové firmy na odpady, které jednu konkrétní sobotu před šestou hodinou ranní prováděli svoz s „KUKA“ vozem a zapnutým majákem.(Když už to by nebylo považováno za porušení OZV tak co potom?) Bylo to ještě v době starostování paní Valáškové. Samozřejmě se paní starostka nenamáhala na můj podnět ani odpovědět. Fascinující byla její ústní odpověď, která obsahovala následující výplod. Na firmu Rumpold telefonovala, a zde jí odpověděli, že svozovým dnem je pátek a proto se nic takového nestalo. Žádné šetření, zajištění důkazů pro zahálení správního řízení, nic. Proč by to taky dělala? Jejích téměř 50.000,- Kč měsíčně jí to zřejmě nedovolovalo. Dr. Peroutka

Váženy pane doktore, skutečně

Váženy pane doktore, skutečně jsem přesvědčen, že vyhláška hovoří jasně. den pracovního klidu je neděle a tudíž by to takto mělo být dodržováno. Samozřejmě by mě nevadilo pokud celý týden vč. soboty proprší, že spoluobčané potřebují například posekat v neděli. Jde mi o to, že prostě někteří nereflektují na tuto vyhlášku a na sousedské vztahy. Mě by to prostě ani nenapadlo.
PS: mluvil jsem o tom s obecní policií v Jesenice, kde mi bylo sděleno, že samozřejmě není problém kdykoliv zavolat a ať jsme rádi, že takovouto vyhlášku máme.
Beneš

Sousedská dohoda jako první krok, vyhlášky a paragrafy až poté .

Dobrý den pane Beneši,

sdílím s Vámi názor, že všichni máme nárok na klid, kterého bychom si rádi na svých zahradách užívali alespoň v neděli. U nás Na Vápence jsme to před několika lety vyřešili vzájemnou sousedskou dohodou a kupodivu to funguje a v nejbližším okolí v neděli zpravidla už nikdo hluk nedělá a všichni se snaží si hlučné práce organizovat na ostatní dny.

Pravda je, že člověk musí mít kuráž osobně obejít všechny sousedy současně a v klidu s nimi uzavřít sousedskou dohodu, což není vždy příjemné, ale je to asi jediné rozumné řešení situace. Vždyť klid a relax na svých zahradách chceme všichni bez výjimky a když se vzájemně nedohodneme, tak se sám nezařídí a nebude !  Vyhrožování vyhláškami, volání obecní policie .... situaci neuklidní, ale spíše vyhrotí a dostane do stavu, kdy si lidé nechtějí vyjít vstříc, ale naopak si začnou dělat naschvály. Doporučuji Vám toto vyzkoušet jako první možnost, protože z vlastní zkušenosti vím, že i 2 sousedé, ze kterých jsem měl velkou obavu a nebylo mě vůbec příjemné za nimi jít, jelikož pravidelně sekali v neděli, po této dohodě již tak nečiní a v neděli si všichni společně užíváme zaslouženého klidu, za což bych jim všem chtěl poděkovat !

Osobně bych v této záležitosti ocenil větší a hlavně pravidelnou aktivitu obce (články ve Zpravodaji na začátku sezóny, umožnění svozu trávy do sběrného dvora i v sobotu navečer...), která by měla na tuto problematiku průběžně upozorňovat a pomáhat tak nastavit v obci všem známou a následně i akceptovanou normu, že neděle je den klidu. Vše klidnou, nenásilnou formou a hlavně apelovat na zdravý rozum místo paragrafů. Pokud nebude obec tuto problematiku aktivně prosazovat, těžko se jednotlivcům podaří dohodnout klid v celé obci a budou to jen malé ostrůvky klidu zahrad sousedů, kteří se uměli dohodnout. A po čase by obec u těch nepřízpůsobivých, dohodě nepřístupných, občanů měla zajistit nápravu prostřednictvím obecní policie, která by při svých kontrolních projížďkách obcí, měla nedodržování vyhlášky sledovat a tyto občany na to upozorňovat a při opakovaném porušování i sankcionovat, ale tak daleko to zajít nemusí, pokud bude jednání probíhat v klidu a v duchu snahy o dohodu, což uznávám, že je bohužel v dnešní době dost problém. 

Snad Vám tato zkušenost pomůže i u Vás zajistit klidné neděle.

Pěkný den.

Milan Rožek 

Pane Rožku, věřte že pokusy

Pane Rožku, věřte že pokusy byly :-(

dodržování klidu

Vážení, po vyjádřeních na těchto stránkách uveřejněných, jsem dospěl k závěru, že můj příspěvek nebyl správně pochopen. Tak předně v nadpisu prvotního příspěvku pana Beneše je uvedeno „Dodržování klidu dle vyhlášky 6/2008“. V duchu tohoto nadpisu jsem i já vyjádřil svůj názor. Ne tedy na řešení hluku a používání hlučných strojů v sobotu či neděli. V tomto případě souhlasím s názorem, že je pouze na nás občanech, jak si budeme vytvářet prostředí kolem sebe ve volných víkendových dnech. Samozřejmě, pokud budou všichni respektovat druhé, kteří si chtějí užít v klidu tyto dny, zejména potom neděli, pak ani nebude třeba vydávat obecní vyhlášku, která ze zmocnění zákona může ukládat občanům povinnosti. V závěru jsem uvedl jeden konkrétní případ, jak bylo řešeno obcí – bývalým vedením, způsob porušení této vyhlášky. To však není jistě pouze tento případ. Pro názornost uvedu ještě jeden. V období výstavby přečerpávací stanice vodovodu v lokalitě pod Vysokou, celé soboty a neděle zde bylo slyšet bagry nakladače a další stroje. Co k tomu dodat? Nevzpomínám si, ale je to možné, že na výstavbu byli občané upozorněni s tím, že se po dobu výstavby bude beztrestně porušovat zmíněná vyhláška. Konečně tento způsob přístupu k problematice by odpovídal vizi bývalého managementu obce. Firma, která stavbu prováděla, přece patřila panu ing. Novákovi. Jaký by mohl být zájem obce a jejich funkcionářů bránit hluku o víkendech a narušovat tak tvorby zisku zmíněné firmě? Proč tedy existuje ona vyhláška? Když není možná kontrola její dodržování, respektování a samozřejmě okamžitého uložení sankce za její porušení je takový předpis k ničemu. Chápu, že je to celkem složitý a náročný proces. Proč tedy nevyužít možnosti otevřené diskuze na stránkách obce, hledání možných řešení a především informační kampaň směřující k tomu, aby si sami občané řešili případy, kdy některý z nás nezodpovědný bude celou neděli používat hlučné stroje. Jaká bude existovat tolerance, když skutečně někdo bude potřebovat něco udělat dokončit? Jednou to bude ten, podruhé zase jiný a tím vznikne nekončitý kruh, kdy se bude muset dojít k tomu, že nelze tolerovat žádné výjimky, ale nastavit a sankcionovat každé porušení předmětné vyhlášky. Jistě by bylo možno napsat daleko více, ale závěr dokumentuje to, co již zde na těchto stránkách zaznělo. Mějme k sobě dostatek respektu a s určitou mírou pokory dodržujme to, aby o nedělích byl klid, kterého si chceme všichni užít. Přesuňme tedy práce, které nestačíme dokončit v sobotu na další pracovní den či další sobotu. K tomuto rozhodnutí tímto vyzývám všechny občany a současně jim přeji, aby v sobě našli dostatek dobré vůle a dobrovolně plnili to, aby byl v neděli klid a pohoda. Dr. Peroutka

Nazor dalsiho obcana

Muj nazor je takovy, ze pokud nebudou pravidla dodrzovat ani ti, kteri je vytvareji a maji dohlizet na jejich dodrzovani, bude u nas stale bordel a bude se porad krast. Jakou ma obcan motivaci dodrzovat jakakoli pravidla, kdyz sef mistni policie na ne kasle?

Nesmime to tolerovat ani vrcholnym ani lokalnim politikum a urednikum!

Dobrý den vážený pane Beneši,

Dobrý den vážený pane Beneši, jestli se tak skutečně jmenujete. Já jsem opravdu Mgr. Petr Dohnal, velitel Obecní policie Jesenice, a rád bych se s Vámi osobně setkal, abyste si mě prohlédl, jak skutečně vypadám. K Vašemu příspěvku chci uvést pouze to, že v Psárech jsem nikdy v minulosti nemovitost, ani dřevo, nevlastnil, a tudíž jsem neměl ani důvod používat ve dni pracovního klidu, tedy 17. 7. 2011, motorovou pilu a nepoužil jsem ji ani z jiného důvodu. V současné době, a to již 26 let, spokojeně bydlím v Praze 8, Tróji, v panelákovém bytě a chalupu mám v jižních Čechách. Motorovou pilu jsem měl v ruce naposledy asi před 10 lety a rozhodně nepatří mezi mé kamarády. Nevím, z jakého důvodu nebo na čí popud šíříte takovéto nesmysly. S pozdravem a přáním nedělního a svátečního klidu Petr Dohnal.

Omluva

Pane Dohnale, skutecne se omlouvam. Toto nebyl zamer, ale byla mi podana mylna ifnormace o vlastnikovi objektu. Jeste jednou se omlouvam za pripadne komplikace. Jiri Benes

Dobrý den, omluvu přijímám a

Dobrý den, omluvu přijímám a jsem rád, že se věc vysvětlila. Vidíte, že v dnešní době je nutné pracovat s informacemi daleko důkladněji. Na každý takovýto příspěvek čeká v záloze mnoho kritiků a škarohlídů, kteří dokáží pěkně znepříjemnit život. S pozdravem a přáním pěkného dne Petr Dohnal

hehe

hehe

Kecáte tu fakt blbosti. Když

Kecáte tu fakt blbosti. Když má někdo volno jen v neděli nebude přes den nic dělat na zahradě se sekačkou pilou atd, aby sousedovi líp chutnalo??? Proboha nechcete sousedovi určovat kdy má chodit i na záchod?

odpověď

Tipické pro blbé čechy. Zkuste se podívat třeba do Bavorska. Nikdo by si tam nedovolil dělat v neděli kraval. Jde to a není s tím žádný problém. Marek

Srovnání s Bavorskem

Do Bavorska jezdím velmi často. Až bude v Dolních Jirčanech a Psárech takový pořádek na ulicích, taková ohleduplnost k ostatním a taková úcta k pravidlům jako v Bavorsku, bude to tady jako ráj na zemi. Zejména vezmeme-li kvalitu okolní krajiny a blízkost Prahy.
Pojďme třeba začít úklidem ulic po zimní sezóně, obecní komunikace jsou zdrojem prachu. Pojďme třeba začít postihováním parkování na chodníku, které je u nás naprosto běžné.

David Grundel

Zvykněte si to je vesnice a

Zvykněte si to je vesnice a jestli se Vám to nelíbí táhněte zpátky do města.

Dobrý den pane, paní.

Dobrý den pane, paní. komentář opravdu hodný někoho kdo se neumí ani podepsat.

Přesně tak!!!! Když někdo

Přesně tak!!!!
Když někdo chce dělat peklo...Tak ho bude dělat... Jedno jak
.. ;-) co je doma to se počítá... :-D bartackovi a spol... Nakonec dobrá komedie... ;-)

Ty jsi ale debil

Ty jsi ale debil