Rekultivace pobytových luk na Štědříku a u hřiště v D. Jirčanech.

V předchozích dnech byla vypsána veřejná zakázka na úpravu pobytové louky podél sídliště Štědřík a stejně tak zeleného pásu podél fotbalového hřiště v Dolních Jirčanech. Postupně dojde k rekultivaci území, redukci nezdravé vegetace a výsadbě nových stromů a osetí trávou, tak aby pobytové louky mohly plnit svojí rekreační funkci. Součástí projektu je i výsadba okrasné zeleně na veřejných prostranstvích u autobusových zastávek.

Projekt je podpořen z fondů Evropské unie a předpokládaná realizační částka je 5,6 mil. Kč. Předpokládáme dokončení do 31.5.2015

Pokud víte o vhodné společnosti, která by mohla zakázku realizovat, tak je prosím informujte s odkazem na náš profil veřejného zadavatele - https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-psary_1435/projekt-revitalizace-sidelni-zelene-v-obci-psary_7015/

V návaznosti na projekt se plánují mlatové cestičky na pobytové louce Štědřík a asfaltové cesty na pobytové louce u hřiště v Dolních Jirčanech. Asfaltové cesty si již vyžadují stavební povolení, od kterého se bude odvíjet termín výstavby.

Vizualizace pobytové louky Štědřík

Vizualizace pobytové louky u hřiště v Dolních Jirčanech

Komentáře

Štědřík

Vážení spoluobčané,
Úplně jsem se zapotil, když jsem četl informaci obce, která je posvěcena rozhodnutím Rady obce o revitalizaci pobytové louky „Stědřík.“ Co k tomu dodat? Začněme nevyvratitelnými fakty:
1) V roce 2008 investovala obec na základě „Smlouvy o dílo“ č. 109/2008 uzavřenou s neidentifikovaným subjektem do zkultivování „odpočinkové zóny v Psárech“ o výměře cca 800m2 opět jinak neidentifikované teritorium, částku 98.800,- Kč a to za následující činnosti: a) výsadba rostlin 44.000,-Kč, b) mulčování výsadeb 29.000,-Kč, c) zatravnění plochy 18.000,-Kč, a drobný mobiliář (2 lavičky a odpadkový koš) 7.800,-Kč. K bodu b) se mělo jednat o rozvoz mulče o objemu 20 m3. Nejdříve doplňme, že činnost pod bodem a) je definována jako „osázení záhonů rostlinami.“
Aby bylo možno pokračovat, musím uznat, že skutečně pouze předpokládám, že se jedná o lokalitu „Štědřík“. Pokud tomu tak není prosím, aby byla v diskuzi tato lokalita upřesněna. A abych dokončil svoji úvahu. Kdyby na výsadbu a dopravu zeminy bylo odečteno z uvedené sumy 14.000,-Kč, což považuji za seriózní odhad, potom by mělo být vysazeno na „Štědříku“ ze zbylé částky 30.000,- Kč celkem 80-100 ks dřevin. Jsem samozřejmě ochoten připustit i menší počet, pokud by bylo doloženo, že byly vysázeny zvlášť ušlechtilé dřeviny. Kdo to zná, ví, že na pozemku je jeden podivně rostoucí smrk a asi 5ks dřevin. To je vše. Kdo tuto lokalitu nezná, může si ji prohlédnout a sdělit svůj názor na rozvoz 20 kubíků mulče a počet vysazených „rostlin“.
2) V roce 2010 s neidentifikovaným subjektem „Akirfas“ nikým nezastoupeným, uzavřela obec „Smlouvu o dílo“ č. 62/2010 opět do zkultivování osetí a osázení „odpočinkové zóny v Psárech -2. etapa“ celkovou částku 306.750,-Kč. Tato částka bylo rozdělena do následujících položek uvedených včetně DPH: a) výsadba rostlin 24.000,-Kč, b) mulčování výsadeb 96.000,-Kč, c) zatravnění plochy 53.000,-Kč, a drobný mobiliář 48.000,- Kč, (2 zabudované lavice + stůl do původní části, vytvoření altánu v původní části, 2 dřevěná mola u suchého jezírka, 2 odpadkové koše, 2 lavičky v nové části a konečně herní prvky pro děti v původní i nové části). Několik postřehů. Celkově se na tomto prostoru uložilo celkem 85 kubíků mulče. Kdyby se na Tatru vešlo 8 m3, potom by na cestičkách a ostatních nezatravněných plochách leželo cca 85 kubíků mulče. Kde asi takové množství skutečně je? Asi v jiné zahradě. I další údaj je úsměvný. Jednoduchým součtem dvou položek – výsadby rostlin dojdeme k celkové investované sumě představující nákup rostlin, dopravu zeminy a výsadbu a to je 68.000,-Kč. Je dále možné, že jsem si dobře nevšiml, potom se omlouvám a beru následující připomínku zpět. Kde je „zahradní domek včetně dlažby pod ním“? Za tuto investici do odpočinkové zóny obec investovala 43.943,10 Kč včetně DPH.
To je v krátkosti můj příspěvek k nově začínající akci rekultivace lokality Štědřík. Myslím, že by bylo třeba nejprve seznámit občany, s analýzou dosud investovanými prostředky a jejich využívání a teprve potom se opět pustit do realizace investice, která se již jednou uskutečnila. Očekávám debatu, zejména, těch, kteří mohou podrobněji doplnit či upřesnit poskytnuté údaje. S pozdravem a přáním příjemného prožití posvícení Dr. Peroutka

re: Štědřík

Vážený pane doktore, za sebe mohu k Vašemu příspěvku napsat následující: koncem roku 2010 jsme zdědili to, co jsme zdědili, a nikdo z nás z toho tehdy nebyl nadšený. Způsobilo to víc starostí než užitku. Vyjádření tehdejších členů rady k této akci jste již obdržel. Celá kauza nás stala již dost času i peněz a nemám už chuť se k tomu opět vracet. Naším cílem je věnovat energii, čas i prostředky tam, kde to má smysl. Pobytová louka na Štědříku je pro nás velmi důležitá lokalita s nejhustším osídlením v obci. Proto jsme zahájili nový projekt komplexní revitalizace. Vznikl se souhlasem majitele pozemku, tj. Pražského arcibiskupství, a abychom předešli nesouhlasným (a vzájemně protichůdným) peticím jako v roce 2011, vše jsme projednávali veřejně i s majiteli sousedních nemovitostí. Veřejnost byla o všem průběžně informována v Psárském zpravodaji i na zasedáních zastupitelstva. Administrativní příprava a žádost o dotaci byla mnohem náročnější, než jsme předpokládali, ale podařilo se. Věřím, že po dokončení plánovaném na jaro 2015 bude lidem oddechová zóna na Štědříku dobře sloužit.

S pozdravem

Milan Vácha