Mgr. Daniel Kohout, ředitel ZŠ Amos

Pokud jste neměli možnost zúčastnit se pondělního setkání s novým ředitelem, níže naleznete jeho profesní představení. Děkujeme všem, kteří se debaty zúčastnili, za příjemnou atmosféru a konstruktivní přístup!

Mgr. Daniel Kohout

Vysokoškolské vzdělání jsem získal na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity pro učitelství fyziky, technické výchovy a informatiky. V průběhu svých zaměstnání jsem absolvoval řadu dalších různých vzdělávacích programů, kurzů, školení a seminářů. Mimo hlavní zaměstnání jsem si vyzkoušel práci i v jiných subjektech (např. jako lektor IT seminářů pro dospělé, správce počítačové sítě, webový administrátor či spolupracovník pro výzkum trhu a veřejného mínění). 

Již během studia jsem působil na základní škole v Sušici jako učitel informatiky a tělesné výchovy. Po těchto úvodních zkušenostech jsem nastoupil na velkou sídlištní školu v Praze, kde jsem pracoval jako učitel fyziky, informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností a třídní učitel. Mimo vzdělávání žáků jsem získal zkušenosti s pořádáním a vedením mimoškolních akcí, přípravou sportovních kurzů a škol v přírodě. V následujícím období jsem se stal zástupcem ředitele školy, což poněkud změnilo těžiště mé práce (řízení a koordinace spolupracovníků, zpracování plánů, koncepcí, výkazů a další dokumentace, komunikace a externí vztahy školy atd.). 

V roce 2009 jsem začal pracovat jako koordinátor na stavbě nové základní školy v Říčanech. Zpracoval jsem koncepci základního školství ve městě, připravoval logistické, administrativní a personální zázemí, podílel se na nastavování provozních procesů nově vznikající organizace. V roce 2010 jsem se stal ředitelem Základní školy u Říčanského lesa a odpovídal za chod školy ve všech oblastech. V nově vzniklé organizaci jsem zabezpečil personální obsazení školy a řídil pracovníky, dohlížel na plnění koncepce, odpovídal za odbornou úroveň a rozvoj výchovně-vzdělávací práce, zajišťoval materiálně-technické podmínky školy a efektivnost využívání finančních prostředků. Počet žáků rostl skokově každým rokem a během mého působení tak vyrostla jedna z největších škol v okrese Praha - východ.

V posledních třech letech jsem přenesl zodpovědnost na sebe a vybudoval vlastní malou společnost. Těžiště její činnosti spočívá v poskytování spedice, účetních služeb a konzultačním servisu se specializací na příspěvkové organizace. Doplňující aktivitou je pak koučink a komplexní poradenství ředitelům školských zařízení pro výkon jejich funkce.

Od 1. 8. 2017 jsem jmenován ředitelem Základní školy Amos, kde bych chtěl zúročit svých 13 let zkušeností z vykonávání učitelské profese a směřovat školu k poskytování kvalitního vzdělávání v přátelské a nekonfliktní pracovní atmosféře, kde se žáci a vyučující vzájemně respektují, škola je baví a rádi do ní chodí, rodiče mají vždy dostatek informací a možnost podílet se na dění ve škole. Nejsem vyhraněným zastáncem určitého pedagogického směru, důraz kladu na to, aby se vyučovalo zajímavě, pro žáky přitažlivěji, s využitím vhodných metod a učebních stylů. Podporuji komplexní vzdělávání, které má být nadřazeno encyklopedickému pojetí učení a bezmyšlenkovému memorování. Je pro mne navíc důležité, aby škola byla pro žáky nejen vzdělávací institucí, ale i místem, kde se dá podnikat spousta zajímavých věcí. Jedinečnou příležitost pro rozvoj školy spatřuji v plánovaném rozšíření kapacity o druhý stupeň a přesunu do nové školní budovy.

Kontaktovat mě je možné na e-mailové adrese kohoutatpsary [dot] cz nebo telefonním čísle 725 850 911. V průběhu letních prázdnin bude také zprovozněn nový školní web www.zsamos.cz, kde bude postupně zveřejňováno maximum informací.

S přáním pohodových prázdnin Mgr. Daniel Kohout

Komentáře

Věk?

V článku mi chybí jedna základní informace a to věk pana ředitele.

Životně důležitá informace!

Životně důležitá informace!

Prosíme věk pana ředitele !!!

Prosíme věk pana ředitele !!! Děkujeme

google

Věk

Myslím si, že na věku nezáleží, pokud je člověk šikovný :-) Ať se daří...