MAS Dolnobřežansko připravuje Integrovanou strategii rozvoje území, připojte se!

MAS Dolnobřežansko v současné době obsluhuje území 10 obcí (Březová-Oleško, Dolní Břežany, Jesenice, Okrouhlo, Ohrobec, Libeř, Vestec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky-Hodkovice, Zvole a od ledna 2014 i Psáry). Kam bude směřovat rozvoj obsluhovaného území v letech 2014 - 2020, do jakých oblastí by měly směřovat dotace ze státních i evropských fondů, jaké bude mít území priority – to jsou otázky, kterými se MAS v současné době zabývá.

Na tyto otázky, by měla odpovědět Integrovaná strategie rozvoje území. Půjde o dokument, který bude vycházet z Vašich přání a názorů. Hlavně na Vás záleží, zda se budou stavět nová hřiště, pořádat vzdělávací kurzy, otevírat nové naučné stezky či ubytovací zařízení, zkrášlovat veřejná prostranství, opravovat školky pro děti, rekonstruovat spolkové prostory nebo se bude pořádat více sportovních a společenských akcí. Stačí odpovědět na otázku: „Co byste ve svém bydlišti rádi zachovali, změnili, rozvíjeli, podpořili, vybudovali, opravili…?“ Lístek s písemnou odpovědí vhoďte do některé z krabiček, které jsou na veřejně přístupných místech, například obecních úřadech, mateřských centrech, nebo pošlete anketní lístek na adresu MonikaNeuzilovaatseznam [dot] cz. Svá přání můžete vyjádřit do 15. července 2013.

Informace o výsledcích ankety budou zveřejněny na webových stránkách obcí a na webu MAS Dolnobřežansko www.mas-dolnobrezansko.cz

Mgr. Monika Neužilová
e-mail: MonikaNeuzilovaatseznam [dot] cz
Tel: 724 685 248

Komentáře

Pište své náměty

Vážení občané,

V rámci ankety MAS (místních akčních skupin) se zasílají přání a názory obyvatel regionu. Odpověď na to, co naši občané považují za důležité a co by se mělo podpořit. Po vyhodnocení ankety budou závěry zapracovány do strategie a následně mohou ovlivnit směřování prostředků (část dotací) EU. Pište proto své náměty a priority! Je to opravdu důležité.

S pozdravem

Milan Vácha