Kompostárna

Krátká aktuální informace k podané žádosti o stavební povolení kompostárny u Tondachu – petice občanů.

Ve věci plánované výstavby kompostárny jsme ve stavebním řízení podali mimo jiné námitku pro (podle našeho názoru) nesoulad s naším územním plánem. Stavební úřad Jesenice řízení pozastavil a vyžádal si vyjádření odboru územního plánování MÚ Černošice (Praha-západ). Dnes byla doručena na podatelnu Obecního úřadu Psáry petice občanů proti výstavbě kompostárny s cca 250 podpisy. Tuto petici jsme tedy přeposlali vedoucí odboru územního plánování MÚ Černošice. Po vydání závazného stanoviska budeme dále informovat. Dle informace předsedy petičního výboru se budou podpisy sbírat i nadále.

Komentáře

Kolik lidi

to zatim podepsalo?

Dvě pochybné investice

Kompostárna v Jirčanech a sjezd z dálnice ve Psárech. Jirčaňáci si možná myslí, že se jich sjezd z dálnice ve Psárech až tak netýká. Psárováci si možná totéž myslí o kompostárně v Jirčanech. Ovšem obojí by byl veliký omyl. Obě tyto stavby se týkají všech, na tom jestli tady budou bude hodně záležet, jestli naše společná obec Psáry-Dolní Jirčany bude pro nás i pro naše potomky dobré místo k životu.

kompostarna

nejvetsi problem jsou haciendaci

Informace petičního výboru proti KOMPOSTÁRNĚ

Kompostárna je soukromým projektem nově založené společnosti MIKRAVEL sídlící v Praze. Je vlastněna dvěma pány z Velkých Popovic a bude umístěna u brány TONDACHu cca 400m severozápadně od obce a 70m od „bezejmenného potoka“ ústícího do Záhořanského potoka, který protéká Psáry.

Od 8.1.2016 probíhá na stavebním úřadě v Jesenici stavební a územní řízení s poměrně krátkými lhůtami na odvolání. V současné době se schvaluje „minimalistická“ varianta kompostárny, která bude do budoucna zjevně rozšířená, neboť na ploše kompostárny lze zvýšit výrobu kompostu z bio-odpadu možná až na 10ti násobek. Ano, čtete dobře, jedná se o „výrobu“ na pozemku určeném územním plánem pouze a jenom pro funkci „sběrného dvora“. Obec o tomto záměru ví už téměř rok. Nespokojeným občanům obce se podařilo v minulých týdnech přesvědčit vedení obce, aby poslalo alespoň nějaké negativní námitky proti tomuto projektu. Otázkou je, bude-li to stačit. Proto jsme zorganizovali tuto petici, aby vedení obce znalo názor svých občanů a vědělo koho zastupuje v této věci tj. nás občany a ne soukromé subjekty.

Seznam zjištěných fakt a dopadů je poměrně dlouhý. Jenom pro zajímavost k tak zvanému bio-odpadu bude kompostárna přimíchávat kaly z ČOV (čističky odpadních vod), asi víte o čem mluvíme, a to kolem 5%, ale uvažují o navýšení až na desítky procent – bavíme se tedy ještě o kompostárně na bio-odpady nebo o zpracování nebezpečného odpadu typu fekálií, které obsahují antibiotika, bakterie, viry, salmonelu, …?

Kompostárny jsou celostátní problém a je snaha je budovat několik kilometrů od obcí. V našem nebližším okolí je jich několik a zeptejte se lidí z okolí, zápach se šíří několik kilometrů daleko a o hrozbě znečištění vod nemluvě. V civilizovaném světě jsou v této oblasti přísnější regule vyvolávající vysoké pořizovací a provozní náklady. U nás jsou naopak dotované evropskými fondy, aby si je mohl pořídit téměř kdokoliv.

Projekt kompostárny je vnímán některými občany obce jako izolovaný problém malé lokality, ale opak je pravdou. Potvrzují to podpisy občanů i z poměrně vzdálené oblasti od kompostárny v okolí Laguny, kteří se potýkají(li) se zápachem skládky v Radlíku. Není v tom zjevná podobnost? Navíc jsou obyvatelé obce konfrontováni s poměrně pravidelnými záplavami a jsou svědky čím dál tím častějších extrémů počasí. Co budeme dělat až vydatné deště spláchnou odpady do našich studní?

Ano, členové petičního výboru bydlí v Dolních Jirčanech, ale určitě nám není jedno, jestli se do obce bude nebo nebude napojovat sjezd z dálnice D3 a postavíme se za zájmy těch, kteří bydlí v dotčené lokalitě. Zabraňme se tomu, aby se z naší obce stala objížďka dálnic, tak jak je tomu jinde !!!

Dalším zajímavým tématem je snaha vybudovat novou ČOV pro Horní Jirčany na území naší obce, napojenou opět na Záhořanský potok.

Podpořte nás všechny svým podpisem na petici, která je do odvolání umístěna v běžných provozních hodinách na následujících místech:
- Trafika - Štědřík
- Pekárna - Laguna Psáry
- Restaurace Kratochvíle - Dolní Jirčany
- Potraviny u zahradnictví – Štědřík

Děkujeme
Petiční výbor

Hlavní body nesouhlasu (více v textu vlastní petice):
1. Kompostárna může ohrozit životní prostředí a zdroje pitné vody pro celé sídliště Štědřík!
2. Kompostárna může zásadním způsobem ohrozit obec zápachem!
3. Kompostárna má být postavena cca 430 m od místa plánované výstavby školy!
4. Výstavba kompostárny může způsobit snížení hodnoty nemovitostí v okolí!
5. Dojde ke zvýšení dopravního zatížení!
6. Kompostárna je v rozporu s územním plánem obce!

Triku opravil omyl

U laguně nemůže být cítit skládky z cílového, ale občas je cítit čistička.

RE: Informace

Dobrý den,

určitě není problém v petici. Petici jsme na MÚ Černošice odeslali.

Jen se pořád točíme dokola. Ve stavebním řízení úřady posoudí soulad s naším územním plánem. To musí udělat bez ohledu na naše stanovisko nebo petici. Pokud úřady rozhodnou, že záměr není v souladu s ÚP, tak je to jasné. Pokud napíší, že stavba je dle jejich názoru v souladu s ÚP a napíší zdůvodnění, tak je možné na to věcně reagovat (to už může posoudit právník, který se specializuje na stavební právo). Jen stále čekáme na to stanovisko. V minulosti jsme podali za Obec Psáry několikrát nesouhlas s vydáním stavebního povolení (do kterého jsme se odvolali) a šlo to na Středočeský kraj. Chápu určitou netrpělivost. Také bych byl rád, kdyby už nějaké stanovisko vydáno bylo.

S pozdravem

Milan Vácha

Mikravel již teď počítá s rozšířením kompostárny! A škola?

Nic proti kompostárnám, ale musí být stavěny s rozmyslem a ne s vidinou zisku na úkor lidí a životního prostředí. To zcela popírá jejich primární smysl. Navíc Mikravel již opakovaně oslovil vlastníky okolních pozemků se zájmem o koupi a budoucí rozšíření kompostárny. To co je dnes možná plánováno v malém a možná vadí jen malému procentu obyvatel, může být do budoucna velké a velmi problematické pro všechny. Navíc absolutně nechápu, jak někdo může plánovat a schválit kompostárnu kousek od místa, kde má být vystavěna škola!!! A také by mne zajímalo, zda obec plánuje čerpat na výstavbu školy jakékoliv dotace a zda kompostárna pode jejími okny nebude mít na udělovaní dotací negativní dopad. A jestli někomu nevadí ani toto, tak mně už děsí i jen představa, že první, co člověk uvidí a také ucítí při vjezdu do obce, bude zrovna kompostárna. Že si ji pánové nepostaví za svými domy v Popovicích.
Pane starosto, můžete nám sdělit svůj názor a názor zastupitelstva na problém blízkosti školy a kompostárny? A případný dopad na přidělování dotací, ochotu učitelů v takové škole učit a občanů obce své děti tam v budoucnu posílat? A ví vůbec někdo, jakou technologií má kompostárna odpady zpracovávat?

Plánované technologie

Budou využity standardní vyspělé východoevropské technologie nového tisíciletí - betonová deska, ruční nebo mechanizovaný překopávač kompostu a menší jímka na kaly. Na základě srážkových informací z lokality Praha-Libuš, která není až tak daleko, bude tato jímka několikrát do roka přetékat a to do Záhořanského potoka. Kompost se musí pravidelně mechanicky obracet a překopávat, aby probíhal žádoucí chemický proces. Při použití kalů z ČOV, bude muset být proces ještě více sledován. Kompostárna sama o sobě bude zapáchat i bez kalů z ČOV, ty to ještě zesílí.

ZASTUPITELÉ, prosím, ptejte

ZASTUPITELÉ, prosím, ptejte se. Zeptejte se ale hlavně starousedlíků, kteří neměli volbu. Jejich domy a domy, ve kterých bydlí zejména jejich potomci tu prostě jsou. Jádro původních obcí Dolní Jirčany a Psáry je stále nejzatíženější a nejohroženější.
Deptáni narůstající dopravou, ohrožováni hlukem a smradem. Když více zaprší, čekají s hrůzou kolik smradlavého bordelu se jim zase objeví na zahradách, dvorech nebo dokonce uvnitř v domech. Jakákoli další ekologická a dopravní zátěž ohrožuje hlavně je. Snad to chápou alespoň zastupitelé, kteří mají nějakou vazbu na starousedlíky a vysvětlí to svým kolegům. Zastupitelé, nedopopusťte, aby zde stála kompostárna, přivaděč z D3, popř. i v budoucnu budťe velice opatrní se schvalováním čehokoli, co by mohlo ekologickou zátěž ještě zvýšit. Nestaňme se ještě větším smetištěm a hlavním dopravním koridorem než jsme dosud! Nechci zde kompostárnu, ani přivaděč z D3!

V územním plánu obce, viz.

V územním plánu obce, viz. textová část, je napsáno:
-str.10 - Lokalita Z5-27. Hlavní využití: Sběrný dvůr tříděného odpadu.
Přípustné využití: Zařízení nutná pro provoz sběrného dvora.
(Moje poznámka: Pro tuto lokalitu není uvedeno nepřípustné využití.)
-str.9 - Pokud není uvedeno nepřípustné využití, platí, že nepřípustné využití je každé jiné, než je hlavní nebo přípustné!!
-str.23 - V lokalitě Z5-27 je navržen sběrný dvůr jako náhrada za areál bývalého zemědělského družstva. Sběrný dvůr bude sloužit k přechodnému uskladnění odpadů s následným odvozem k dalšímu zpracování mimo řešené území!!
Pro obce je ÚZEMNÍ PLÁN ZÁKONEM. Věřím, že obec bude bojovat za to, aby byl tento ZÁKON DODRŽOVÁN.

Psáry a Jirčany společně

Že chtějí lidé ze Psár i Jirčan totéž, to je aby obě vesnice zůstaly dobré místo k životu, můzete vyjádřit jak podpisem petice proti kompostárně (viz. titulek toho článku) tak i proti sjezdu z dálnice (viz. níže).

Máte možnost se vyjádřit v petici:
http://www.petice24.com/privadecnadalnicid3
Řekněte prosím svůj názor nahlas.
Děkujeme
Spolek Zelené Jirčany

ANO, chceme žít v čisté a

ANO, chceme žít v čisté a pěkné obci, jak ve Psárech, tak v Dolních Jirčanech. Tam kde je hnůj nebo kompostára se množí mouchy a jiný hmyz. Nechceme tu žádné takové podnikání. Obec se má vylepšovat např. stavbou - úpravou nové návsi v D. Jirčanech a NÉ kompostárny.

Podpis petice proti kompostárně

Dobrý den, prosím kde se dá petice podepsat?Ráda bych se přidala. Děkuji

Místa podpisu Petice proti Kompostárně

TRAFIKA - Štědřík
PEKÁRNA - Laguna Psáry
RESTAURACE KRATOCHVÍLE (dříve U Suchánků) - Dolní Jirčany
POTRAVINY u zahradnictví – Štědřík

(vždy v rámci provozní doby)

Nesouhlas se záměrem "kompostárny"

Dobrý den,

pokusil jsem se zorientovat v celé problematice poté, co jsem byl na setkání s občany Dolních Jirčan.Podle platného územního plánu se jedná o lokalitu Z5-27, kde je navržen sběrný dvůr jako náhrada za areál bývalého zemědělského družstva. Sběrný dvůr bude sloužit k přechodnému uskladnění odpadů s následným odvozem k dalšímu zpracování mimo řešené území. Jedná se o pozemky o celkové výměře 5328 m2 (část 491/2 a část 491/4, 2700+2628 m2). Cituji text z textové části ÚP.

Podle mého názoru zde může být pouze SBĚRNÝ DVŮR, nikoliv kompostárna ani cokoliv podobného a stavební úřad by měl s největší pravděpodobností podobné "podnikatelské záměry"  zamítnout. Starosta to ve svém dnešním komentáři v 11:12 napsal podle mého názoru zcela jasně.

Podle zákona o odpadech je sběrný dvůr zařízením ke sběru či výkupu odpadů, které lze provozovat pouze na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu, jehož součástí je souhlas s provozním řádem zařízení (§14, odst.1 zákona o odpadech). Účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a jeho provozním řádem je obec, na jejímž území má být zařízení provozováno. 

Zařízení pro nakládání s odpady za určitých okolností podléhají tzv. zjišťovacímu řízení nebo posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., v němž jsou zařízení pro nakládání s odpady vymezena do dvou kategorií. Do kategorie I. spadají zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů a zařízení k odstraňování odpadů s kapacitou nad 30 000t za rok. Tato zařízení podléhají posouzení záměru. Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů, zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů spadají do kategorie II. a vyžadují zjišťovací řízení (tzv. studie EIA). (zdroj: http://www.otevrenesestajovice.cz/sberny-dvuar-v-sestajovicich)

 

Vzhledem k tomu, že máme vyhovující sběrný dvůr na Štědříku, NEBUDU souhlasit s podobnými záměry, o jejichž skutečném pozadí můžeme jen spekulovat. 

Jan Čihák

 

ZASTUPITELÉ, prosím, ptejte

ZASTUPITELÉ, prosím, ptejte se. Zeptejte se ale hlavně starousedlíků, kteří neměli volbu. Jejich domy a domy, ve kterých bydlí zejména jejich potomci tu prostě jsou. Jádro původních obcí Dolní Jirčany a Psáry je stále nejzatíženější a nejohroženější.
Deptáni narůstající dopravou, ohrožováni hlukem a smradem. Když více zaprší, čekají s hrůzou kolik smradlavého bordelu se jim zase objeví na zahradách, dvorech nebo dokonce uvnitř v domech. Jakákoli další ekologická a dopravní zátěž ohrožuje hlavně je. Snad to chápou alespoň zastupitelé, kteří mají nějakou vazbu na starousedlíky a vysvětlí to svým kolegům. Zastupitelé, nedopopusťte, aby zde stála kompostárna, přivaděč z D3, popř. i v budoucnu budťe velice opatrní se schvalováním čehokoli, co by mohlo ekologickou zátěž ještě zvýšit. Nestaňme se ještě větším smetištěm a hlavním dopravním koridorem než jsme dosud! Nechci zde kompostárnu, ani přivaděč z D3!

Názor jsem zveřejnil

Dobrý den, svůj názor ke kompostárně i k přivaděči na D3 jsem zveřejnil. V obou případech s těmito záměry nesouhlasím, nicméně k přivaděči se mají na zastupitelstvu 17.2. vyjádřit projektanti. 

Jan Čihák, zastupitel a předseda kontrolního výboru

starousedlíci

Starousedlíci měli volbu. Rozhodli se prodat své pozemky, změnit svůj územní plán a tím změnit svou obec. Díky tomu se "deptají narůstající dopravou" a čmoudy z vlastních komínů (novousedlíci uhlím netopí). Novousedlíci se sem pak jen nastěhovali.

Kompostárna tu asi těžko bude, když je v rozporu s územním plánem, to je normální divadlo se stále stejnými hlavními herci. Sjezd tu s 99% pravděpodobností nebude, protože zastupitelé budou většinově až drtivou většinou proti.

Je to přece trochu jinak.

Je to přece trochu jinak. Posloupnost byla opačná. Starousedlíci sice volbu měli, a někteří ji také uplatnili, ale většinou až když jim zastupitelé (ne vždy to byli zastupitelé z řad starousedlíků, jak dokladují záznamy z jednání zastupitelsta - záznamy už ale obecně neinformují o motivacích) tuto volbu nabídli v územním plánu. Sám to dobře víte, protože jste později u některých rozhodování byl také. Nakonec i Vy byste se mohl trochu považovat za starousedlíka, máte přece v Jirčanech své kořeny (vše v dobrém, líbí se mi obecně jak věcně přistupujete k řešení problémů).

Kompostárna nebude

Tak jsem mluvil s jedním z majitelů a bez ohledu na to, jak dopadne stavební řízení, kompostárnu stavět nebudou.

FM