Dětské hřiště Štědřík - petice

Aniž bych se příliš angažoval, v diskusním fóru již padly mnohé argumenty k dětskému hřišti. Ve středu jsem oficiálně obdržel petici pro zachování dětského hřiště se 156 podpisy, což je jistě úctyhodné číslo. Pokud bych neznal fakta, tak bych sám tuto petici podepsal.

Zásadní problém je, že v textu (hlavní argumentační část) petice je  nepravda.

Cit. „Jsme však silně znepokojeni informacemi, že obec tuto louku hodlá zrušit z důvodu nadměrného hluku a demontovat herní prvky, které tvoří zařízení dětského hřiště.“

Toto je jednoznačná lež a ani jedno vyjádření vedení obce dokonce ani žádný zápis z komisí nikdy neobsahovala návrhy na zrušení louky!!!

Terénní úpravy pozemku proběhly na základě vydaného územního souhlasu (SÚ Jesenice)

Problém tedy stojí a padá s protizákonnou instalací 4 ks herních prvků. Situace je o to složitější, že starostka obce 3.9.2010 podepsala předávací protokol a následně byla uhrazena i faktura. Tímto došlo k naplnění smlouvy o dílo a obec nabyla do svého majetku herní prvky, které nelze ani po 6 měsících na veřejném hřišti provozovat.

Skutečné důvody zahájení řízení o odstranění stavby Stavebním úřadem Jesenice (č.j. 412/11) jsou:

  • Prvky byly na pozemku umístěny bez povolení SÚ.
  • Vlastník pozemku s umístěním herních prvků nesouhlasí.
  • Vlastník prvků – obec Psáry nepředložila certifikáty a prohlášení o shodě na osazené prvky.
  • Lesy České republiky, s.p. – upozorňují, že k umístění herních prvků nevydaly žádné stanovisko.

Dále stávající stav posuzovala Česká obchodní inspekce (ČOI). Závěry návštěvy ČOI ze dne 25. 2. 2011 jsou jednoznačné. Hřiště bylo označeno jako nebezpečné a bylo upozorněno na nedostatečné opatření proti vstupu dětí na herní prvky. Toto je chápáno právním zástupcem zhotovitele zcela jinak a problém tedy řeší i právní zástupce obce.

Zhotovitel dokonce ve svém vyjádření ze dne 1. 3. 2011 uvádí, že se na základě smlouvy s obcí domnívá, že se nejedná o dětské hřiště, ale pouze o „mobiliář“ v odpočinkové zóně. I tato skutečnost je v zásadním rozporu s vyjádření ČOI.

Jak z této situace?

Je nezpochybnitelné, že došlo k mnoha fatálním pochybením jak zhotovitele, tak zástupců obce. Každé další náklady s tím spojené tedy ponese jak obec, tak zhotovitel. Zástupci sportovní komise se sešli se zástupci majitelů okolních pozemků, jejíž práva obec porušila a po schůzce se zhotovitelem se budou snažit s oběma stranami dojít ke vzájemné shodě. Cílem tedy je zachování a následný rozvoj pobytové louky. Pokud budou v této lokalitě instalovány herní prvky, tak pouze na základě zákonného postupu, tedy po schválení patřičnými úřady, majitelem pozemku i certifikačními autoritami. Vše s přihlédnutím k stanoviskům majitelů okolních pozemků.

S ohledem na protiprávní stav bude další vývoj silně ovlivněn doporučením právního zástupce obce. O tomto vývoji vás budeme informovat.

S pozdravem
Milan Vácha

Komentáře

Dětské hřiště

A když přišel pan Ing. Kubricht, šef pozemkového fondu z Berouna, že stáhne žádost o odstranění stavby na SU Jesenice, pročpak jste ho pane Vácha vyhodil???

A vy se anonyme s p.

A vy se anonyme s p. Kubrichtou nějak lépe znáte, že to víte ? :-) 

Reakce

Ing. Kubrichta nikdo nevyhodil, což mohou potvrdit další dva zástupci obce. Zajímalo by mne, z jakého zdroje tento "dobře informovaný" anonym čerpá. Mimochodem ke stažení žádosti o odstranění stavby přece nepotřebuje můj souhlas. Na další podobné anonymní hlouposti již nebudu odpovídat.

řešení

Jak ukázala petice, tak většina obyvatel Štědříku je pro zachování hřiště. Nebylo by možné herní prvky, ke kterým jistě p.Vanková brzy doloží i certifikáty, přestěhovat na obecní, stromy zastíněnou louku u sídliště, naproti stávajícímu dětskému hřišti ? Děti i maminky budou spokojené, že to mají hned u domu a myslím, že to uvítají i místní senioři, kteří budou moci ve stínu stromů usednout na lavičky, které zde dlouho chybí.

Blahopřeji,konečně rozumný

Blahopřeji,konečně rozumný názor,se kterým se nedá nesouhlasit!Ale z toho plyne otázka-kdo to zaplatí?Pokuď  to půjde na vrub předešlého vedení společně s dodavatelem,(což je asi nemožné)tak nezbývá než nesouhlasit.Už vidím ty chudáky jak vracejí lehce nabité peníze.Ti pouze tlačí  veškerými způsoby starostu,aby uklidil jejich špinavé prádlo.A navíc se tomu vysmívají,což je o to horší!!!

Zasedání

Zřejmě jste nebyla na posledním zasedání zastupitelstva, že?  
Tam by jste se dozvěděla několik důležitých faktů.
  Například, že ty herní prvky, o kterých se tady bavíme, stály 37000Kč, což je méně než jeden herní prvek od zavedené firmy !!!
Ti "chudáci" to vážně asi udělali za výrobní náklady.  
Drtivou většinu nákladů tvoří zemní práce, které nikdo nezpochybnil !! Bylo nutné udělat drenáže, odvodnit tu bažinu, vyčistit to smetiště, co tam bylo, atd. 
Jestli se ptáte, proč se to teda stavělo tam, tak se zeptejte pana Váchy, ten to měl tenkrát na starosti, ale ono moc jiných možností asi nebylo. (Zpravodaj prosinec 2007)

 

Pokuď vím,tak zemní práce

Pokuď vím,tak zemní práce dělal Staving Olomouc grátis!!!!!

V každém případě pan Vácha píše ,,místo pro odpočinek''a ne dětské hřiště,které pan Maxa najednou přejmenoval.Též píše,že je potřeba ty pozemky získat od církve a to se bohužel doposud nestalo!Místo toho se udělalo všechno na černo a rychle před volbami,aby se s tím p.Maxa a jeho strana mohla prezentovat.

 

řešení

Dobrý den,

z toho co jsem pochopila, byly herní prvky označeny za nebezpečné, čili bez dalších úprav je není možné použít kdekoliv jinde. Rozhodně nevěřím, že by bylo možné k nim získat v tomto stavu certifikaci a případné úpravy by musela zaplatit obec ze svého a vzhledem k tomu, že peněz není nazbyt, budeme muset toto rozhodnutí přijmout. Věřím, že nové vedení obce nebude takové chyby dělat a my občané nebudeme muset již takováto zklamání prožívat.

Dětské hřiště nebo odpočinková zóna???

Ani nevím jak došlo k tomu, že jsem informačně rozpolcená. Někdo nazývá hřiště "odpočinkovou zónou", jiný zase odpočinkovou zónu "hřištěm". Tím se naskýtá základní otázka: O co se vlastně jedná? Pokud se tedy jedná o hřiště, proč nedošlo ke kompletnímu oplocení z důvodu zajištění bezpečnosti dětí? Proč nebylo zamezeno přístupu psům a bylo dovoleno, aby si pejskaři z tohoto prostranství dělali "venčící zónu"? Pokud je mi známo, v případě, že se jedná o dětské hřiště, nesmí mít na toto prostranství volný vstup zvířata....... Bude toto řešeno do budoucna??? Nebo stav zůstane takový, jaký je nyní - průvody pejskařů a nehorázný nepořádek na pozemku...............