7 statečných na startu

Ve čtvrtek 13. 10. 2011 na tiskové konferenci v Americkém centru byl zahájen protikorupční projekt občanského sdružení Oživení nazvaný „7 statečných“ zaměřený na prevenci korupce a zavedení standardů, které jí mají zabránit.

Sedm měst a obcí, které se účastní protikorupčního auditu, se dobrovolně dalo na cestu boje proti korupci a v následujících 12 měsících odkryje pracovníkům sdružení Oživení pozadí výběru veřejných zakázek v jejich samosprávách, poskytne vyhlášky, nařízení a směrnice používané při správě veřejného majetku a umožní nahlédnout pod pokličku chodu úřadů.

Protikorupční audit se zaměří zejména na rizikové oblasti jako je zadávání veřejných zakázek, hospodaření s veřejným majetkem, veřejná podpora a dotace, informační politika a transparentní rozhodování orgánů samospráv, fungování společností ovládanými samosprávou, nastavení kontrolních mechanismů a vyřizování stížností úřadem samosprávy.

Rizikovými oblastmi však nejsou jen veřejné zakázky nebo mechanismy veřejné podpory, ať už se jedná o čerpání prostředků ze zdrojů Evropské unie nebo národních finančních zdrojů. Obdobně vysoce rizikovou oblastí je i nakládání s veřejným majetkem, se kterým samosprávní územní celky hospodaří. U větších samospráv pak nemalou část tohoto majetku tvoří majetek finanční, což může představovat relativně velký potenciál prostředků, které lze „úspěšně“ znehodnocovat nebo nehospodárně utratit.

Na rozdíl od klasického auditu není v tomto případě cílem odhalování starých křivd či jiný hon na čarodějnice, ale zejména odhalení slabých míst, která mohou vést ke korupčnímu prostředí, a naopak nalezení příkladů řešení. Výstupem pak bude vznik nových standardů opatření a pravidel pro ostatní samosprávy a jejich zavedení do praxe.

Sdružení Oživení pro tento projekt sestavilo auditorský tým, jehož někteří členové jsou dlouholetí spolupracovníci a věnují se prosazování principů transparentnosti, objektivního informování veřejnosti a hospodárnému nakládání s veřejným majetkem již řadu let. Protikorupčního auditu se za realizační tým zúčastní: Mgr. Oldřich Kužílek (Otevřená společnost, o. p. s.), Mgr. Libor Michálek, MPA (finanční poradce a analytik), Mgr. Ing. Petr Prchal (advokát), Mgr. Martin Kameník (Oživení) a Ing. Štěpán Rattay (Oživení).

Sedm statečných neboli obce Karlovy Vary, Hodonín, Lanškroun, Černošice, Psáry, Srch a Tisá představují průřez samospráv od statutárního města až po malou obec. Všechny obce se přihlásily do programu dobrovolně a musely s občanským sdružením Oživení uzavřít smlouvu v rámci, v němž se zavazují nejen spolupracovat při analýze rizik, ale rovněž k zavedení výsledných změn do praxe.

Protikorupční audit je hrazen zahraniční nadací a jednotlivé obce musely pouze zaplatit vstupní poplatek dle počtu obyvatel v rozsahu 10 000–50 000 Kč. V naší obci byla částka hrazena sponzorským darem.

Statečnost se v tomto případě měří ochotou boje proti zaběhnutým způsobům, což často budí nelibost jak u politiků, tak úředníků a bude zajímavé sledovat, jak se s tím jednotlivé samosprávy poperou, případně jaké nedostatky budou odhaleny i v naší obci. O průběhu vás budeme informovat na obecních stránkách http://psary.cz nebo na http://www.bezkorupce.cz/audity-samosprav.

Děkujeme panu Davidu Grundelovi za částku 20 000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zapojením obce do protikorupčního auditu.

 

Komentáře

7 statečných na startu

U výčtu korupčních rizik tu chybí Územní plán.

Zřejmě se to tam někomu

Zřejmě se to tam někomu nehodilo :D

Re: Zřejmě se to

 

To spadá do bodu „ informační politika a transparentní rozhodování orgánů samospráv“, ale máte pravdu, že je ÚP jedno z nejkritičtějších míst sad.

S pozdravem

Milan Vácha