Ukončení soudního sporu s Mgr. M. Trůblovou

Na zasedání zastupitelstva 25. 11. byl schválen návrh dohody o narovnání a o ukončení pracovního poměru s paní Mgr. M. Trůblovou. Obě dohody nabyly platnosti a účinnosti v úterý 1. 12. 2015, kdy je Mgr. M. Trůblová podepsala. Z dohod vyplývá, že od 1. 12. má ZŠ a MŠ opět jen jednu ředitelku, a to Mgr. Irenu Vejsadovou. Bývalé paní ředitelce bude vyplacena náhrada ušlého výdělku včetně úroků v celkové výši 2.857.356,- Kč. Zároveň budou uhrazeny všechny zákonné odvody zaměstnavatele.

Soudní spor byl ukončen rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky. Z jeho odůvodnění vyplývá, že odvolání Mgr. Mileny Trůblové z funkce ředitelky ZŠ ze dne 30. 5. 2011, je neplatné proto, že odvolací listina neobsahuje popis konkrétních závažných porušení povinností, které byly příčinou odvolání. Protože tuto listinu formuloval JUDr. Pavel Musil jako advokát, doporučuje právní zástupce obce, JUDr. Richard Sysel, požadovat uhrazení škody po JUDr. Pavlu Musilovi. Každý advokát má uzavřeno povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu. Pojišťovna posoudí, zda je odpovědnost JUDr. Pavla Musila za škodu dána a pokud ano, pak v jaké výši. Uzná-li pojišťovna odpovědnost advokáta za škodu, uhradí obci Psáry tuto škodu sníženou o spoluúčast pojištěného. Zastupitelstvo obce Psáry svým usnesením pověřilo starostu požadovat uhrazení škody vzniklé obci v souvislosti s neplatným odvoláním Mgr. Trůblové z funkce ředitelky po JUDr. Pavlu Musilovi.

Komentáře

fuj

stydim se za vas

teda, teda

Vypadá to, že jste si z JUDr. Musila udělali obětního beránka. Někdo tu horkou kaši sníst musí. Ale pan Musil danou odvolací listinu zhotovil na něčí objednávku, na něčí vyžádání. Tudíž, uvedené finance by měl zaplatit onen nebo oni objednávající. Ale ti se k tomu pochopitelně znát nebudou, že? Ono fuj výše je zřejmě zasloužené.

Takže někdo dal pravníkovi

Takže někdo dal pravníkovi pokyn "odvolej ředitelku a udělej to blbě"? Koukám židobolševické spiknutí.

Samozřejmě se to na někoho

Samozřejmě se to na někoho hodit musí. Ale jen tak na oko. Je zajímavé, že paní ředitelka byla odvolána jen tak "přes noc". Až teď jsme si o tom přečetli, a tak nějak nám ty všechny /ne/aktivity naší obce do sebe zapadají. Paní Mgr. Trůblová bude mít pěkné Vánoce, ikdyž ta léta nervů za to nestojí. A my to zaplatíme. A my nebudeme mít školu, protože bude dům svatého Jakuba, který je jistě výhodnější investicí než škola. Přece ty děti někam nastrkáme a až povyrostou, můžou přece do školy dojíždět, protože tu máme krásnou autobusovou zastávku!!!

RE: Samozřejmě se to na někoho

Dobrý den, nebudu vám vyvracet Vaše pocity ohledně dostupnosti informací (všechny jsou na tomto webu již od roku 2011), ale zaujala mne Vaše poznámka k domu sv. Václava (kterého jste měl nejspíš na mysli). Nevím, jak tato stavba souvisí s výstavbou školy. Je to soukromá investice na soukromém pozemku. Obec bude pouze podepisovat smlouvu a umožní dům připojit na obecní infrastrukturu dle usnesení ZO z roku 2013. Takže spojení mezi školou a touto stavbou je snad ta, že se dá předpokládat, že přijaté peníze by měly být odloženy především na výstavbu nové školy. Informace, které vídáte v Psárském zpravodaji jsou placená inzerce. Stejně tak to bude i u výstavby na návsi v Psárech (na místě dnešního vrakoviště). S pozdravem Milan Vácha

Dobrý den, nevýhoda

Dobrý den, nevýhoda anonymních diskuzí. Ona je totiž podstata spíše v tom, kdo jaký měl názor na Mgr. Trůblovou, než se věcně argumentuje k samotnému problému a výroku soudu. Měl jsem radost, jak to srozumitelně a věcně popsali právníci na zasedání zastupitelstva a doufal, že to pochopí občan i bez čtení rozsudků a stanovisek (které byly přílohou). Bohužel se tak nestalo (pokud jste to tedy viděl/a). K té Vaší poznámce o „něčí objednávce“ je dobré zmínit, že JUDr. Musil byl přímo členem kontrolní skupiny, takže informací měl sám více než členové rady. Soudní spor byl o tom, jestli ten samotný dokument „papír“ - odvolání byl právně- formálně v pořádku. Z toho důvodu soud nezkoumal zjištění v samotné auditní kontrole. Chápal bych věcnou diskuzi nad rozdílnými stanovisky senátu Krajského soudu a Nejvyššího soudu. Za sebe mohu říct, že je to u mne spíše o pocitech práva než odborném posouzení formální náležitosti dle pracovního práva. Z tohoto důvodu to nechci komentovat a ani jsem to nekomentoval v minulosti. Jinak mohu říct, že se mi s JUDr. Musilem spolupracovalo dobře a i dnes je jeho přístup k problému korektní a profesionální.

S pozdravem

Milan Vácha

 

Odpovědnost

Odpovědnost za odvolání i vzniklou škodu nepochybně nese starosta Vácha a ostatní zastupitelé, kteří hlasovali shodně s ním. Diskuse o advokátu, který věc zpracovával, je zcela mimo realitu. Advokát se přece řídí pokyny klienta - tedy obce! Jinak ani nemůže. Jediný, kdo to pochopil, je pan Kuka, který nehlasoval. Výsledkem tohoto manévru pana Váchy bude pouze další škoda, vzniklá obci za náklady řízení soudního sporu s advokátem, jeden úkon advokáta před soudem bude stát 23.400 Kč! a že jich bude....Až to obec prohraje, to bude žalovat zase nového advokáta obce, který jí to poradil? A co pan starosta? Ten za nic nedpovídá? Ani za nesprávné a zjevně chybné provedení kontroly, které bylo (vadným) důvodem odvolání paní ředitelky?

RE: Odpovědnost

Jestli tomu dobře rozumím, tak nesouhlasíte s právním stanoviskem k posouzení odpovědnosti, kterou vyhotovil JUDr. Sysel. Prosím tedy o uvedení konkrétního porušení zákona s popisem tohoto skutku. Ještě jednou zopakuji, že kvůli formální chybě nebyly závěry kontroly provedeny. Nebyly tedy vůbec posuzovány. Rozsudek, který vše popisuje, je napsán velmi srozumitelně, takže se nemohu zbavit dojmu, že schválně děláte hloupého. S pozdravem Milan Vácha

Starosta opět perlí

Po prohraném sporu s nedůvodně odvolanou ředitelkou bude další prohraný, s advokátem. Už se těším na další výmluvy. To neumite přiznat, že jste to udělali špatně? Jaké jste si za letošní úspěšný rok vyplatili odměny? To také zveřejníte?

RE: Starosta opět

Takže konkrétního argumentu se prostě nedočkám. To se pak vážně špatně diskutuje. Ono je to ale spíš trollování, že? Jinak za tento úspěšný rok nemáme na odměnách ani korunu navíc. Takže jestli Vám stačí toto zveřejnění?

Milan Vácha

Další škoda obci !

Pane Vácho, vaší odpovědi jsem se nedočkal. Máte pocit, že za nic neodpovídáte? Co nezákonné odvolání ředitelky! Zaplatíte škodu obci vzniklou? Nebo jen vytvoříte novou škodu a to nesmyslnou žalobou na právníka?

RE: Další škoda

Dobrý den,

právní zástupce formuloval textaci odvolání, kterou soud shledal jako špatnou. Takto vypracované právní dokumenty už následně nikdo neupravuje a je to tak dle všech doporučení správně.  Právní zástupce již předal náš požadavek a podklady své pojišťovně, u které je (ze zákona) pojištěn. Vše je v duchu několikrát zmiňovaného stanoviska JUDr. Sysla. Opravdu nevím, jak jinak bych měl odpovědět.

S pozdravem

Milan Vácha 

Jaká další škoda?

Vážený pane, pletete se v tom, že odvolání paní ředitelky nebylo nezákonné, protože důvody k jejímu odvolání zřejmě dány byly, jak vyplývá ze zveřejněných dokladů v této kauze (viz např. stanovisko JUDr. Sysla), ale nebyla naplněna formální stránka, tzn. ty důvody nebyly dle názoru okresního a nejvyššího soudu uvedeny dostatečně zřetelně přímo ve výpovědi, ale částečně bylo odkázáno na výsledky provedené kontroly, resp. na dokumentaci o ní. Vzhledem tomu, že advokát najatý obcí, vzhledem ke svému vzdělání a praxi advokáta, měl vědět, že je třeba důvody odvolání ředitelky formulovat konkrétněji (což je, i s ohledem na opačné stanovisko krajského soudu, věcí výkladu), JUDr. Sysel navrhnul obci, aby se škoda, nebo její část hradila ze zákonné pojistky advokáta.
Pan starosta Vácha není právník, takže nemohl vědět, že že odvolání připravené advokátem není formálně dostatečně odůvodněno, takže nemohl škodu zavinit.

To už nemám slov!

Opět se potvrdilo, jak je špatné vědomí si odpovědnosti pana starosty. Podle této logiky by starosta neodpovídal za žádné právní úkony obce (prodej majetku, uzavírání smluv), protože není právník! To nemůžete myslet vážně! Za každý úkon snad odpovídá ten, kdo ho učinil, ne ten kdo mu to poradil! Nebo si myslíte, ze vám by to v práci prošlo, pokud by jste řekl, že vám to někdo poradil....Pokud obec nebude škodu vymáhat, vznikne odpovědnost osoby za to odpovědné i v rovině trestněprávní, jelikož nepůjde o jen o nedbalost, ale úmysl.

RE: To už nemám slov

Dobrý den,

Vy jste možná přesvědčen, že jste lepší právník než JUDr. Sysel a máte jistě na svůj názor právo. Já se lepší necítím, proto se odkazuji na jeho názor. Jinak právní zástupce tehdy neradil, ale dokument vyhotovil.

Zajímal by mne Váš názor na celkem otřepaný příklad. Představte si, že si obec objedná projekt opravy starého mostu. Statik (autorizovaný a pojištěný) vyhotoví dokumentaci. Po nějakém čase most spadne. Následně se zjistí, že statik udělal špatný výpočet. Na smlouvě na vybudování opravy mostu je pochopitelně uveden starosta. Je odpovědný starosta za škody způsobené spadlým mostem?

S pozdravem

Milan Vácha

Hezký příklad pane

Hezký příklad pane starosto,
mám také jeden - případ Altner a ČSSD.
Takže paní ředitelku jste vyhazoval Vy s Nezmarem. Nezmar tehdy toužil pomstít zhrzené učitelky a tak se hledal důvod. Vnitřní audit tehdy nezjistil žádná fatální pochybení paní ředitelky, pouze formální nesrovnalosti, které uložil dát dodatečně do pořádku.
A tak se hledal další právní názor, zda lze na základě zjištěných nesrovnalostí dát ředitelce padáka. A protože jste potřeboval utvořit koalici a vládnout, vyhověl jste Nezmarovi.
Kupodivu toto nezpochybňujete ani Vy sám. Jak dlouho Vám kamarádství vydrželo, všichni víme. Co se týká vedenéhu sporu, který se táhnul roky. Právníka jste si vybral Vy nebo rada obce. A teď použiju také příklad. Nejste náhodou zodpovědni za to, jaké spolupracovníky si vybíráte, podobně jako každý nadřízený kdekoliv v práci, pokud to tedy může ovlivnit ? To by pak mohla starostu dělat cvičená opice a nebo jak Vy sám rád říkáte: "... že jste jen tužka, která podepisuje to, co mu připraví jiní". Tudíž občanům vysvětlete, jakou zodpovědnost z toho vyvodíte a jakou finanční náhradu společně s ostatními uhradíte.

A co???

Hlavně když je ta krá.. v prdeli...... Nasadit ji do školy byla ta největší zločinnost co tu předchozí vedení obce udělalo.....

Škola

Děte už do háje, de přece o naše děti.

Souhlasim, jde o deti a ty

Souhlasim,
jde o deti a ty dospele deti at jdo zpet na piskoviste a ne do debat. Hlavne kdyz bude skola