Prevence zabránění poškozování telekomunikačních sítí - Informace pro stavebníky

Podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. Týká se též provádění hluboké orby, zemních prací, terénních úprav.

Před začátkem prací je třeba vyžádat „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“.

Spol. CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout zdarma na internetové adrese: http://cetin.cz v sekci „Naše síť“.

Více informací v příloze.

Přiložené soubory: 

Komentáře

skoda

podivejte se na radove garaze sidliste stedrik