Nové smlouvy na vodu a kanalizaci

Občané, kteří dosud nemají uzavřenu smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod s novým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, tedy Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. by je v těchto dnech měli již mít ve svých schránkách. Technické služby prosí o jejich podpis a zaslání (v písemné či elektronické podobě) do Vestce na adresu Na Průhoně 159, Vestec či e-mailem na yvona [dot] keslovaattsdb [dot] cz Rovněž je možné podepsané papírové smlouvy nechat na našem obecním úřadě.

Komentáře

Nové smlouvy na vodu a kanalizaci

Dobrý den,

na budově obecního úřadu, vlevo od hlavního vchodu jsme zřídili poštovní schránku, do které je možné vhazovat korespondenci určenou pro Technické služby Dolnobřežanska (smlouvy, odečty vodoměrů a podobně).

Smlouva na vodu a kanalizaci - neformálko

Dobrý den, přeci jenom jsem se odhodlala, že se vyjádřím k požadovanému uzavření nové smlouvy na dodávku "vodného a stočného". Vyjádřit se jsem měla v úmyslu původně v měsíci červnu, ale po velmi těžkopádné registraci k diskuzi zde na webu jsem nakonec od psaní komentáře upustila. (pozn. dříve se na webu dalo diskutovat i bez registrace, nicméně chápu, že z důvodu některých komentářů je registrace nutná, ale věřím, že stávající způsob registrace mnoho obyvatel od registrace odradí...).

Nicméně k věci. Přechod na nového dodavatele mi byl telefonicky odůvodněn jednou z úřadujících místostarostek paní Málkovou tím, že stávajícímu dodavateli VHS Benešov vypršela koncese a nový dodavatel vyhrál výběrové řízení, a to přestože cena vodného a stočného bude vyšší, neboť jej z části vlastní obec (to k mému dotazu, kdy jedním z kritérií pro výběrové řízení je pochopitelně nejnižší cena). V minulých diskuzích se cena vodného a stočného zde na webu již probírala, tedy dovolím si i já komentář. Myslím si, že pokud je nový dodavatel vlastněn z části obcí, tak by služba měla být pro občany obce výhodnější, tedy logicky levnější, nikoliv dražší. Zdražení mi bylo odůvodněno tím, že je nutnost vytváření rezervy na opravy sítě a na budoucí vybudování nového přivaděče. Dobrá tedy, chápu, že je třeba zajistit tuto službu pro všechny obyvatele.

Nyní k výzvě obce ohledně uzavření smluv mezi odběrateli a dodavatelem. Vzhledem k tomu, že preferuji včasné platby, kdy jsem u VHS měla na tyto služby smluvené zálohové platby - faktury, tak abych kontinuálně mohla pokrýt veškeré platby, obrátila jsem se dle pokynů na webu na Technické služby Dolnobřežanska s. r. o. ihned na začátku měsíce července, kde mi bylo sděleno, že smlouvu se mnou momentálně uzavřít nemohou, neboť nemají podklady od minulého dodavatele, tedy VHS Benešov. Velmi nespokojena jsem ukončila telefonát a rozhodla se, že vyčkám, co se bude dít a jestli mě dodavatel vyzve sám, tak, jak bylo avizvováno obcí na webu, že nás bude kontaktovat. Protože se nic téměř 2 měsíce nikdo neozval, opět jsem telefonicky kontaktovala dodavatele. Nyní se podařlo smlouvu uzavřít. Dále jsem se z důvodu, aby na odběru nevznikl velký nedoplatek, dotazovala na odečet. Bylo mi sděleno, že tento proběhne v měsíci říjnu. A protože se v říjnu nikdo nedostavil, tak jsem se opět obrátila telefonicky na nového dodavatele. (Na webových stránkách dodavatel o plánovaných odečtech neměl ani řádku.) Bylo mi sděleno, že říjen byl nesprávný, a že odečty u nás v ulici proběhnou v měsíci listopadu. Je listopad, půjdu a odečet provedu sama, i když nyní jsou již na webu dodavatele termíny odečtů zveřejněny. Doufám, že vše proběnhe, tak jak má a obdržím fakturu za vodné a stočné. Ono totiž před Vánoci ta složenka bude opravu zásah do rozpočtu naší rodiny. Věřím, že ne jenom naší.....

Chápu, že VHS vypršela koncese, ale nebylo by bývalo praktičtější a pro obyvatele obce ohleduplnější uzavřít s minulým dodavatelem dodatek ke smlouvě na prodloužení koncese a v klidu vše vybavit, tak aby bylo možné v pohodě uzavřít nové smlouvy a kontinuálně navázat na odběr služeb u nového dodavatele? (Dle info VHS Benešov se výběrového řízení také zúčastnili a jistě by rádi ještě nějaký ten zisk rádi vytvořili.)

S pozdravem

J. Bínová

PS Udělejte prosím něco s aplikací pro psaní komentářů, nejde vůbec psát text, kurzor se zasekává a vynechává psaný text. Něco napsat chce opravdu odhodlání, neboť na klávesnici musím datlovat (tlačítkovat) hůře, než na psacím stroji. Tento text namísto běžných cca 10 min jsem psala 1 hodinu.

Hezký den paní Bínová, Váš

Hezký den paní Bínová,

Váš komentář k dodávkám vody, uzavírání nových smluv, a žalosnému stavu této sránky, doazil do mé privátí pošty. Mám obdobnou, možá horší zkušenost než Vy. Na této stránce musíte datlovat, nikoli psát. Mně se příspěvek nepodařilo odeslat, Vám ano. Poslal jsem jej tedy na info(zvináč)psáry. Dostal jsem odpovědi, ale v podstatě se neděje nic. Mrtvý brouk je rychlejší. A tyto stránky předloha na horor, pokud možno v angličtině.

M. Pek 

Dobrý večer, pane Peku, spolu

Dobrý večer,

pane Peku, spolu jsme telefonicky mluvili v pondělí 11. 11. poté, co jste na úřad poslal mail ve kterém jste si stěžoval na nemožnost přidat příspěvek typu Stížnosti a petice (tedy jiný druh příspěvku a jiná chyba). Na základě Vaší stížnosti jsme provedli kontrolu logů a cvičně si pod Vaším účtem zkusili přidat celkem 16 příspěvků z různých počítačů a z různých prohlížečů, abychom dokázali závadu nasimulovat a to se nepodařilo. Nyní podrobně sledujeme zda stránka nevykazuje v logu chyby, což se bohužel rovněž neděje a ukazuje to na problém na straně prohlížeče, což se s ohledem na množství komplikací hledá těžko. 

Znovu se omlouvám, ale jste první kdo podobnou závadu hlásil a s ohledem na to kolik příspěvků bylo v posledních týdnech přidáno se jedná o ojedinělý problém, čímž je to obtížnější.

S pozdravem
Vít Olmr

psaní komentářů

Dobrý den,

mrzí mne Vaše problémy s rychlostí psaní komentářů. Vzhledem k tomu, že nám se nic podobného neděje, nejsme schopni problém nasimulovat a tedy odstranit (a tedy o něm ani nevíme). Zkusím zítra dočasně zakázat použítí grafického editoru a následně Vás požádám o kontrolu abychpom určili příčinu.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Vít Olmr

Dobrý den pne Olmre,  o

Dobrý den pne Olmre,

 o stejném problému s psaním píše ve svém příspěvku i paní Bínova. Pokud jsem něco napsal ve wordu mimo, a pokusil zkopírovat, tak to také nešlo. Tudíž, asi jsem nebyl jediný, komu to řádně nepsalo.

M. Pek

Změna provozovatele Vhi

Dobrý den, patrně jsme si špatně rozumněly. Cena vodného a stočného se zvyšuje každý rok nezávisle na změně provozovatele, tedy pokud by pokračovala VHS, navýšení ceny by bylo stejné. Pravdou je, že je nutnost a povinnost obce ze zákona, vytvářet rezervu na opravy, údržbu a budování sítí.

Nyní k přechodu na nového provozovatele. Žádná změna není jednoduchá. Informace o přechodu k novému dodavateli jsme publikovali včas v Psárském zpravodaji, na sociálních sítích i na webu obce. Zálohové platby obec domluvila a jsou již možné. Podrobnější informace proběhne v prosincovém zpravodaji.

Postupně v následujících letech bude obec přecházet na nové vodoměry, umožňující dálkový odečet k usnadnění práce nás všech.

Vlasta Málková

Odpověď

Dobrý den paní Málková.

Myslím, že jsme si špatně nerozuměly. Ano, cena se kontinuálně zvyšuje u každého z dodavatelů. Nicméně, já hovořím (píši) o vyšší nabídkové ceně soutěžených služeb, kterou přeložily Technické služeby Dolnobřežanska, s. r. o., než další z uchazečů, kterým byla VHS Benešov s. r. o., jejíž nabídková cena byla dle jejich telefonického vyjádření nižší, než výherce výběrového řízení, tedy Technických služeb Dolnobřežanska, s. r. o. Nuže momentální cena vodného a stočného by dražší zřejmě nebyla.

Nabídková cena je přeci podle zákona o veřejných zakázkách jedním z kritérií pro výběr budoucího dodavatele, nicméně, jak píši je jedním z kritérií. Pokud bylo zvoleno při výběrovém řízení i jiné kritérium, v tomto případě dle Vaší info skutečnost, že Obec Psáry je spoluvlastníkem firmy, která výběrové řízení vyhrála, tak budiž nelze nic namítat.

Jak dále píši, chápu, že je třeba vytvářet rezervu na opravy a údržbu sítě a v tom případě tedy rozumím i momentálnímu zdražení služeb. Co se týká diskutovaného kontinuálního zdražení vodného a stočného, tak příští rok bude situace příznivější, neb DPH u této komodity bude pro příští rok od 1. 5. snížena, a to z 15 % na 10 %, což můžeme samozřejmě my, jako odběratelé jedině uvítat a doufat, že pro příští rok se nám zdražení služeb vyhne.

Co se týká změny dodavatele souhlasím s tím, že přechod na nové služby není nikdy jednoduchý. Tedy je nutné zvolit harmonogram takový, aby vše pokud možno proběhlo bez větších komplikací a zádrhelů. V tomto případě mám na mysli nepřipravenost nového dodavatele uzavřít s konečnými uživateli (tedy obyvateli obce) smlouvy a nejasnosti ohledně odečtů a fakturace, atp. (Přechodové období /harmonogram/ na nové služby by měla řešit nová smlouva mezi odběratelem a dodavatelem. Pokud toto nelze stihnout, tak lze uvažovat o mnou zmiňovaném dodatku ke smlouvě s předchozím dodavatelem.)

Rozumím, že obec považuje za dostatečné informování svých obyvatel s novými skutečnostmi prostřednictvím Psárského zpravodaje, webových stránek a Facebooku, lze tedy jenom předpokládat, že tato cesta je plně spolehlivá, a že již všichni mají nové smlouvy uzavřeny.

Co se uvažovaných nových vodoměrů s možností dálkového odečtu týče, tak za mě mohu říci, že toto považuji za velmi dobrý nápad na zlepšení poskytovaných služeb. (A to samozřejmě nebude zadarmo, zde tedy např. možno uvažovat o vynaložení prostředků z rezervy...)

Jinak pro info uvádím, že v polovině měsíce listopadu, sic ve večerních hodinách a za tmy o víkendu, k nám dorazil mladík se slečnou provést odečet vodoměru a dnes jsem k mé spokojenosti obdržela fakturu za vodné a stočné. A protože vodou šetříme, tak dokonce i na relativně malou spotřebu. Tedy v tuto chvíli již bez výhrad.

Jinak děkuji adminovi stránek, zřejmě panu Olmerovi, za zprovoznění psaní komentářů. Tento příspěvek jsem měla dnes za chvilku napsaný. Ještě jej poprosím, aby zvážil změnu registračního prostředí, ne všichni obyvatelé jsou v oblasti IT zdatní a ne všichni umí anglicky. Registrace na kde jakém e-shopu je mnohem jednodušší, než k diskuzi zde na webu.

Na závěr mohu z mé strany pouze dodat, že druhým se to vždy dobře radí, tedy chápu, že okolo změny dodavatele služeb takového rozsahu je třeba vyvinout maximální úsilí a ne vždy jde vše podle plánu, a to i s ohledem na personální kapacity Obecního úřadu.

Děkuji a přeji hezký den

Jiřina Bínová

Dobrý den, Dovolte mi prosím

Dobrý den,

Dovolte mi prosím pro jednou reagovat místo paní místostarotky Málkové. Myslím, že základní nepochopení situace je ve Vámi zmiňované údajné veřejné zakázce. Ta však nikdy nebyla vyhlášena a VHS Benešov do ní tedy nemohlo žádnou nabídku podat. Zkusím to vysvětlit co nejsrozumitelněji, ale pokud se mi to nepodaří, omlouvám se.

V první řadě holý fakt. O tom, že provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v naší obci bude "městská" společnost Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. rozhodlo zastupitelstvo obce Psáry na svém 5. zasedání v roce 2018 na základě tzv in-house výjimky (chcete-li dle §11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) bez toho, aby byla vyhlášena veřejná zakázka na provozovatele. Využití tého in-house výjimky nám umožňuje nám to náš podíl v TSDB a to, že společnost nesmí vytvářet zisk větší než tuším 7% a i ten je rozdělen mezi obce které mají v TSDB podíl. Videozáznam z tohoto zasedání zastupitelstva naleznete na adrese http://psary.cz/usneseni/usneseni-zastupitelstva-c-5-2018-zapis-video

Je pravda, že na tomto zastupitelstvu přednesla Ing. Zachová z VHS Benešov argumentaci pro setrvání u VHS Benešov včetně jakési rámcové cenové nabídky, která by odpovídala rozsahu prací dle původní koncesní smlouvy s tím, že takto nějak by vypadala nabídka v případě, že bychom vyhlásili veřejnou zakázku v rozsahu koncesní smlouvy z roku 2013. Nicméně znova opakuji, že protože žádná veřejná zakázka na koncesi vyhlášena nebyla a paní Zachová tedy ani nemohla vědět co od TSDB požadujeme, je jakákoliv diskuse o "nabídkové ceně" nesmyslná.

To, proč se zastupitelé rozhodli, že provozovatelem vodohospodářské infrastruktury budou Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. a ne VHS Benešov je z videa rovněž zřejmé. Počínaje tím, kam plyne zisk, přes možnost přímé kontroly činnosti a financí až po strategické potřeby obce. A z logiky věci (i zákona) platí, že se podniká za účelem zisku a VHS Benešov tedy nelze snahu o zisk jakkoliv vytýkat, na druhou stranu, má-li obec možnost a prostředky, jak tento zisk ušetřit, měla by to udělat.

Pokud jde o zdražování, myslím, že paní místostarostka už řekla vše. Nijak nesouvisí s přechodem k TSDB, jak koneckonců dokazuje i doplatek pro VHS schvalovaný letos a který jen dorovnal potřebné. Je to stejné jako když odepisujete majetek. Rovněž se obávám, že i přes snížení DPH se nám zdražení vody opět nevyhne, protože deficit v této oblasti máme stále veliký.

Stran webu jsem rád, že to pomohlo, byť je to v současné době jen mizerná obezlička, ale už alespoň víme kterým směrem hledat. Každopádně bych poprosil o bližší nasměrování k problémů se založením účtu. Chci-li si založit účet kliknu na "Vytvořit nový účet", vyplním jednoduchý formulář - http://psary.cz/sites/default/files/screen-psary.jpg a pak mi přijde potvrzovací mail. v mailu ani va screenshotu nic anglického nevidím, ale je možné, že něco dělám jinak (nemyslím to nijak zle, profesionální slepota je u mne dost běžná).

S pozdravem
Vít Olmr

Dotaz

Dobrý den pane Olmr.

V žádném případě nemám v úmyslu zpochybňovat veřejnou zakázku obce tedy dle Vaší info cestou jednacího řízení bez uveřejnění na výběr nového dodavatele vodného a stočného. Na to jsou jiné zákonné postupy, kterých tedy mohla využít i VHS Benešov a já pevně věřím, že nový dodavatel disponuje prostředky, kterými je schopen zkvalitnit poskytované služby. Ani nelobbuji za žádného z dodavatelů, ale jde mi pochopitelně o relevantní cenu poskytovaných služeb a její budoucí vývoj.

Tedy s ohledem k výše uvedenému a k Vašemu komentáři a dovysvětlení některých věcí si dovolím ještě pár otázek, a to přestože mohu vyžít z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale položím je zde na webu, neb odpovědi by mohly zajímat i ostatní obyvatele obce.

1) Na jakou výši a na jakém principu byla stanovena výše předběžné hodnoty zakázky (vč. DPH)?

2) Jaká je doba plnění nového smluvního vztahu?

3) V čem spatřujete deficit v oblasti vodného a stočného? (Dle mého jsme cca v průměru https://www.elektrina.cz/kubik-vody-kolik-stoji-vodne-stocne-2019)

4) Z jakých prostředků se počítá, že bude hrazena plánovaná výměna vodoměrů (služba)?

5) Pokud je v plánu, že výměna vodoměrů bude hrazena z rezervy tvořené na vodném a stočném a tato není dostačující, nebylo by lepší modernizaci prozatím odložit a prostředky rezervy investovat např. na zkvalitnění poskytovaných služeb viz příspěvek pana Peka výše? (Pro info u nás máme v letošním roce po 10ti letech vyměněný vodoměr, tedy nový.)

6) Jakou celkovou výší rezervy se počítá vytvořit (je v plánu, a to za celou dobu nového smluvního vztahu)?

Předem děkuji za Vaše odpovědi

Jiřina Bínová

PS Stran založení registrace na webu. Já sama jsem registraci provedla v červenci t. r., tedy s dost velkým časovým odstupem a nyní již nemohu přesně popsat prostředí registračních oken, nicméně zkuste si prostřednictvím testu založit registraci a prosím prozkoumejte celé prostředí registrace, jistě najdete zmiňované nástroje v Aj. O Aj v prostředí komentářů (za mě registraci) píše i pan Pek, tedy si nevymýšlím. Mj. ověřování registrovaných osob je ve většinou dnes již plně automatizované, u nás schvaluje admin obce. Při mé registraci bylo na schválení poněkud pozapomněno a musela jsem s připomínat tuším v mém případě e-mailem.... To je velmi zdržující, mnoho osob od registrace z uvedených důvodů nakonec upustí.

Dobrý den paní Bínová,

Dobrý den paní Bínová,

Klidně se ptejte to není problém, rádi Vám odpovíme. Nicméně opakovaně upozorňuji, že se žádná veřejná zakázka na provozovatele vodohospodářské infrastruktury nekonala a už vůbec jsem nikde nepsal, že by mělo jít o JŘBU. Naopak jsem psal, že smlouva s provozovatelem byla uzavřena na základě tzv. in-house výjimky, a to opravdu NENÍ veřejná zakázka, byť cestou jednacího řízení bez uveřejnění – viz můj odkaz na §11 zákona č. 134/2016 Sb. kde se výslovně píše, že uzavření smlouvy dle této výjimky není veřejnou zakázkou.

1) Znovu opakuji, že se nejednalo o veřejnou zakázku, a tedy se ani nestanovovala předpokládaná hodnota zakázky.

2) Smlouva je uzavřena do 31. 12. 2028 - viz http://psary.cz/zasedani-zastupitelstva/3-zasedani-zastupitelstva-obce-p... bod 5 kde je smlouva včetně příloh uvedena

3) Hovořím-li o deficitu, nehovořím o srovnání ceny s jinými městy, ale s náklady na budování a provoz a údržbu. Zkusím se trochu rozepsat, snad to bude pochopitelné, byť nejsem odborníkem na vodu a kanalizaci. Obec má ve vlastnictví 32,5 km vodovodního řadu a 27,7 km kanalizačních stok, přivaděče, vodojemy, úpravnu vody a čistírnu odpadních vod. Je třeba zbudovat nový vodovodní přivaděč, aby bylo možné nahradit vodu z Tondachu a plnit závazky obce vůči novým obyvatelům, je třeba posílit kanalizační řad, aby se zabránilo vyskakování kanálů v Psárech a je třeba zvětšit kapacitu ČOV, aby bylo možné plnit závazky obce vůči novým obyvatelům. Současně je třeba postupně rekonstruovat stávající kanalizační síť, aby velké nátoky dešťových vod nezpůsobovali přetěžování ČOV (bez ohledu na zvýšení její kapacity, dešťové vody do kanalizace nepatří a dostávají se tam zejména poškozeným potrubím). Zatímco zbudování nového přivaděče a zvýšení kapacity ČOV a zvýšení kapacity vodojemů jsou investiční akce (mimochodem se zatím pohybujeme v částkách okolo 80 milionů korun a to ještě není vše, ale to Vám lépe řekne paní místostarostka Málková) a možná se na ně získá nějaká dotace (možná ne a bude to celé hradit obec), opravy a rekonstrukce jsou hrazeny z nájemného, či chcete-li z plateb za vodné a stočné.

Ono je to stejné jako v domácnosti. Pořídíte si novou kuchyňskou linku za řekněme 200 000Kč. Linka má životnost třeba 15 let a tedy abyste si za těch 15 let mohli pořídit novou, je třeba si dát měsíčně stranou 1111Kč (a to nepočítám údržbu a inflaci).

Jistě, v obecním měřítku je možné zachovat vodné a stočné minimální a provoz a údržbu platit „z obecního“, ale je třeba si uvědomit, že ta obecní kasa je jen jedna a pokud občané budu chtít mít levnou vodu nebo třeba odpady pak se nezrekonstruuje silnice, školka nebo nezbuduje něco jiného.

4) Té otázce úplně nerozumím. Výměny vodoměrů jsou stejně jako všechno hrazeny peněz získaných provozováním vodohospodářské infrastruktury.

5) Jak jsem psal již v bodě 3 ona ta rezerva není rezervou, spíše fondem obnovy. My jsme ze zákona povinni vytvářet prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury tak, abychom zajistili co nejvyšší stupeň samofinancovatelnosti VaK – více viz 1 část videozáznamu http://psary.cz/usneseni/usneseni-zastupitelstva-c-3-2019-zapis-video a peníze získané z pronájmu VaK jsme povinni investovat zase do VaK a to také činíme. Výše jsem uváděl potřebu nového vodovodního přivaděče a plánované investice a to je něco co je v procesu, je naprojektována a chystá se realizace. Tím se také částečně vyřeší problém pana Peka, který je v současnosti připojen na zdroj v Tondachu a po zbudování nového přivaděče bude tento zdroj odpojen).

Hovoříte o zkvalitnění služeb, ale ono to s těmi vodoměry také souvisí. Obec má málo vody a pokud dokážeme lépe zmapovat odběry a tím i lépe predikovat nároky, celé síti se uleví. Navíc bude možné detekovat nežádoucí úniky vody v domácnostech (asi ne na úrovni protékajícího záchodu, ale na úrovni prasklé hadice či trubky ano) a věřte, že mít vytopenou domácnost a pak ještě dostat fakturu za tuto vodu bych nepřál nikomu.

6) Viz předchozí bod. My nevytváříme rezervu nebo nějaký zisk, ale snažíme se dosáhnout samofinancovatelnosti celého systému, a tedy není možné stanovovat cíl částkou.

Snad jsem vše napsal dostatečně pochopitelně.

Ad web - jen stručně - ano, účet jsme si zkusil založit a nikde jsem angličtinu nenašel, proto jsem to psal. AJ u komentářů byla odstraněna spolu s editorem, jak jsem psal již dříve panu Pekovi. Pokud víte kde funguje automatizované ověření totožnosti prosím zašlete mi odkaz, velmi rád toto implementuji do našeho systému. pokud myslíte ověření e-mailu například v e-shopech, tak to není ověření totožnosti, ale jen existence e-mailové adresy a slouží jako ochrana proti robotům a používáme-li také.

S pozdravem
Vít Olmr

voda

Dobrý den, asi jsme si opravdu špatně porozuměli, mně jde o slušné chování mezi lidmi, mezi firmami a lidmi. Pokud se sepisuje nová smlouva odběratel – dodavatel, dělá se to přímo, nebo plnou mocí někoho pověřím. To velice často využívají – používají, a zneužívají, takzvaní „šmejdi“, na zprostředkování prodeje v podstatě čehokoli, plynu, elektřiny, ovčích dek a podobně. Velmi často před podobnými postupy varuje i policie, i prostřednictvím třeba veřejnoprávní televize, či různých seminářů pro seniory. A značná část této populace, myslím seniorů, nepoužívá ani sociální sítě, ba ani internet. A nějaké reklamy, časopisy, letáky a podobné, vhozené do schránek, také nečtou, odkládají rovnou do popelnic, nebo odváží do sběrny druhotných surovin. Existuje pro mne nějaké nařízení, zákon, závazný předpis, že musím sledovat obecní web, sociální sítě, noviny, či nějaký jiný papírový plátek?
Je také pravdou, že v Česku je v podstatě volná tvorba cen, ale přece jen se i tady rozlišuje různá kvalita zboží téhož druhu i cenou. Za kvalitní si mohu říci více, než za méně kvalitní. A je také pravda, že v oblasti Psáry a Dolní Jirčany se dodává odběratelům nestejná kvalita vody za stejnou cenu. A to i přes to, že horší kvalita vody způsobuje odběratelům další vícenáklady, např. častější údržba ohřívačů vody, praček, výměna rychlovarných konvic a podobně. Jak vypadala sklenice, v které stála 9.11.2019 šest hodin voda, natočená z řadu „Tondach“, jsem vám již zasílal na fotografii minule v příloze. Nechci ani domýšlet, co to dělá v žaludku, v lidském těle. Popisovat rozhovor, či spíše monolog technika dodavatele vody při další stížnosti na kvalitu vody 18.11.2019 je zbytečné. Pokud byl telefonát nahrán, nechte si jej přehrát. Zjednodušeně – děláme co můžeme, neotravujte. Za mne, nedělejte třeba nic, ale dodávejte kvalitní vodu. Pokud ne, snižte cenu za nekvalitu. Zákazník, (který nemá možnost volby), si alespoň našetří část finančních prostředků, aby mohl po roce 2021 obměnit zničené spotřebiče.
Tedy, pokud dojde k plánovaným změnám.

Dobrý den, Hádám, že tuším,

Dobrý den,

Hádám, že tuším, kam první částí míříte, takže začnu tam. Nevím o žádném zákonu, který by Vám nařizoval sledovat obecní web, sociální sítě, noviny, či nějaký jiný papírový plátek. Nicméně také není zákon, který by obcím nařizoval web, sociální sítě, noviny či nějaký jiný papírový plátek provozovat.

Obec a jiný správní orgán je povinen provozovat úřední desku a na té zveřejňovat svá rozhodnutí (§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). To že se všechna důležitá rozhodnutí promítají i na webové stránky, do obecních časopisů, na sociální sítě či na letáčky vhazované do schránek je snaha obcí o co nejširší informovanost občanů. Není tak dávno doba, kdy se občané museli chodit dívat na úřední desku u obecního úřadu.

A rovněž není v možnostech obecního úřadu chodit s každým vydaným rozhodnutím od domu k domu a osobně vysvětlovat. proto se snažíme využít všech prostředků které máme, jako jsou úřední desky (a teď myslím zejména elektronické), sociální sítě, web, Psárský zpravodaj, letáčky a klub seniorů, abychom potřebné informace mezi lidi dostali.

S tou slušností s Vámi pochopitelně souhlasím. Vím, že zdroj Tondachu měl v té době nějaký problém s kvalitou a ten už by měl být vyřešen. Snažíme se dodávat tak kvalitní vodu, jak jen je to možné a jak jsme Vám již i do telefonu říkal, děláme vše proto aby mohla být lepší a pro všechny ať už se jedná o budování nového vodovodního přivaděče nebo další kroky.

S pozdravem
Vít Olmr

voda

Dobrý den,
Nekvalitní voda není jen problém pana Peka, ale pan Pek je asi jediný, kdo se ozval, ostatní rezignují, nebo si nechtějí pálit prsty. A za nižší kvalitu by se měla platit nižší cena.
Jinak, ta registrace k možnosti psát komentáře, nevím, jak nyní, mám ji již déle, ale byla časově delší, a i s angličtinou. Nyní se opravdu zlepšila rychlost a komfortnost psaní příspěvků. Tak snad to vydrží.
I s Vašimi řádky se dá celkem souhlasit, ale pokud s někým potřebuji a chci uzavřít dodavatelskou smlouvu, tak se s ním musím spojit přímo. A dodávka vody je dost specifický obchod, který si zaslouží osobní, nebo nějaké přímé jednání. Třeba i formou dopisu. Adresy odběratelů dodavatel měl, dopisem se také nakonec ozval, ale až po cca čtyřech měsících. Změna dodavatele proběhla z vůle dodavatele, tudíž by měl dodat i nové smlouvy k projednání a k podpisu. (I když odběratel musí nakonec přistoupit na podmínky dodavatele, jiná možnost není). A ono je to i o přístupu. Je to tedy již pár let zpět, společnost O2 měla několikahodinové výpadky a poruchy internetu a televizního signálu, a přišel omluvný dopis s fakturou, kde ten měsíc nebyly služby účtovány. Ano, je to trochu jiná situace i přístup.
Souhlasím s Vámi, že úřední deska má svá specifika, někdy i dost nepříjemná, a že ji obecní úřad „kopíruje“ i na webu (či jak se tomu správě říká, nejsem IT), je uživatelsky příjemné, ba prospěšné. Ale nelze na to spoléhat. Jako IT odborník máte jistě přehled, kolik % populace využívá internet. Dle nedávných přesně sečtených nepřesných čísel statistický úřad oznámil, že internet má, nikoli používá, méně než 80% seniorů. A i senioři jsou zatím počítáni mezi lidi.
Pěkný den. M. Pek