Nové ceny a způsoby plateb za svoz domovního odpadu

Od příštího roku (2020) dochází ke změnám cen za svoz domovního odpadu a rovněž k procesním změnám ve vydávání známek na popelnice a k rozšíření možností plateb pro další roky, které mají lidem zjednodušit komunikaci s obecním úřadem.

Poplatky za směsný odpad

Svoz komunálního odpadu v obci se řídí dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2019, kterou svým usnesením č. 57/5-2019 schválilo zastupitelstvo obce Psáry dne 11. 12. 2019 a kterým se nově stanovují ceny ta odpady takto:

PE pytel 120 l (52 ks) 2 600 Kč
1.popelnice 120 l 2 600 Kč
2.a další popelnice 120 l 1 980 Kč
Popelnice 240 litrů 4 560 Kč
Kontejner 1100 l 23 900 Kč
Odpady rekreační objekt 1 450 Kč
Pes 200 Kč
Druhý a další pes 400 Kč

Splatnost do 29. 2. 2020!

Číslo účtu 23734349/0800 Česká spořitelna a.s.
Známka bude zaslána na základě písemné žádosti nebo telefonické dohody.
Odpadové pytle nebudou posílány.

Pro rok 2020 nové známky na popelnice a nové možnosti

Od příštího roku budou občanům vydávány nové známky na popelnice pro směsný domovní odpad. Tyto známky jsou větší než doposud, ale současně jsou personifikované a jejich životnost bude odpovídat životnosti celé popelnice. Díky tomu si nebude nutné v dalších letech chodit na obecní úřad pro nové známky, ale bude stačit zaplatit příslušný správní poplatek. Známka je vybavena unikátním číslem, které se přidělí budově, pro kterou bude vydána a svozové vozy si toto číslo přečtou a pokud bude za příslušnou popelnici zaplacen poplatek za svoz odpadu, popeláři ji vysypou. S tím přichází i nové možnostmi v podobě plateb a případně i komunikace s obecním úřadem.

Jak to bude fungovat?

Tak jako každý rok i na začátku roku 2020 budou muset na všichni majitelé popelnic zaplatit poplatek za svoz odpadu, ale tentokrát jim nebude vydána malá známka na popelnici s rokem 2020, ale větší nálepka s uvedenou velikostí popelnice, hologramem a unikátním číslem. Současně bude občanům nabídnuta možnost zanechat nám na obecním úřadě svoji e-mailovou adresu s tím, že v dalších letech jim může být zaslána výzva k další platbě prostřednictvím e-mailu, ve kterém bude kromě částky a platebních údajů například i QR kód pro rychlou platbu. Po přijetí platby a jejím zaúčtování se opět e-mailem pošle potvrzení o zaplacení poplatku, které bude sloužit i jako potvrzení pro sběrný dvůr.

Elektronická komunikace pochopitelně není podmínkou a kdo nemá o tuto službu zájem, může i nadále použít stávajících způsobů plateb, ať již osobně na obecním úřadě, či převodem na účet. Nicméně věříme, že nové způsoby plateb a komunikace uvítáte a bude možné je v dalších letech rozšířit například i o platby za psi či další poplatky. 

Komentáře

Odvoz odpadů dle nových pravidel

Dobrý den, v souvislosti s "elektronizací" evidence odvozu odpadu se chci zeptat, zda jste neuvažovali o možnosti úpravy i v oblasti četnosti odvozu. Mám 120 l nádobu, kterou vzhledem k poctivému třídění naplním maximálně jednou za 3 týdny a týdenní vyvážení je přinejmenším zbytečné. Navíc musí popeláři couvat do slepé ulice a vznikají zbytečné náklady. Pokud možnost úpravy neexistuje, tak za plnou sazbu budou muset opět zajíždět každý týden pro poloprázdnou popelnici.
T. Mařík

Týdenní vs 14 denní svozy

Dobrý den,

Ano, uvažovali jsme i o možnosti 14denních svozů, ale nakonec jsme tuto možnost nezvolili. Pokud by byť jen jediný Váš soused chtěl 14 denní svoz, vůz by stejně musel do ulice zajíždět a úspora by tak byla minimální. Navíc v létě by případné uchovávání zbytků jídel po delší dobu vyvolávalo zápach a jiné problémy.

Chápeme, že pro lidi kteří žijí sami a třídí odpad to znamená, že na svém ekologickém chování nic neušetří a tedy mizí i jistý motivační prvek pro lepší třídění, ale z pohledu obce je vhodnější zachovat týdenní svozy nejen z ekonomických, ale také ekologických důvodů, protože častější svozy méně vyvolávají potřebu černých skládek a podobně.

S pozdravem
Vít Olmr

Dobrý den, Nechci nijak

Dobrý den,
Nechci nijak znevažovat rozhodnutí zvýšit ceny, je to v dnešní době i pochopitelné, ale kam se vytratila myšlenka a heslo s přechodem k TS Vestec "my si vás i zvážíme" na což mělo navazovat ( dle vyjádření OÚ Psáry ) vážení odpadu při odvozu a zohlednění ceny pro ty, kteří vyprodukují málo odpadu a poctivě třídí odpad.
Se 4 členou rodinou sotva naplníme 120 l popelnici za týden do poloviny, tedy se odůvodněně ptám proč platit víc když nebylo splněno co se říkalo, proč třídit odpad když ho stejně většina lidí ani třídit neumí ( protože nevědí co a jak se třídit může ) a většina popelnic stejně bude poloprázdná ale za větší peníze.
Popelnici mám hlavně z důvodu přemnožených kanců aby pro ně nebylo tak jednoduché se dostat k potravě, klidně bych se vrátil k pytlům, ale politická strategie obce k občanům je nyní špatně nastavená a evidentně zaměřena na určitý zisk. Myslet si že trvalý občan vyprodukuje více odpadu než chatař je přežitek. U bioodpadu fungování 1x14 dní taky funguje bez problémů, tak proč ne u směsného odpadu?
Výmluvy na souseda se svozem 1x1 týdne fakt neberu, to je pohádka pro nemyslící lidi, jinde to funguje, bioodpad funguje takže není důvod proč toto nezavest i pro směšný odpad. I pro tříděný odpad jedou třeba 2x týdně, a to je asi v pořádku když to vynese peníze, že?

S pozdravem
Petr M.

Dobrý den, Vaši reakci chápu

Dobrý den,

Vaši reakci chápu (stejně jako Vám i mě by stačil svoz 1x14 dnů a panu starostovi možná ještě delší), ale obávám se, že je plná nepřesností. Píšete o zisku, ale on žádný není. Svoz a likvidace odpadu žádný zisk nenese, pouze ztrátu a ta může být větší nebo menší. Obec v současné době svoz a likvidaci odpadu vnitřně dotuje a bude se tak dít i po letošním zdražení. Jak již zaznělo na zastipitelstvu i v různých diskuzích, cena za likvidaci odpadu roste a to nejen za domovní, ale i za tříděný. Například tuna směsného odpadu se zvedla z 500,-Kč na cca 1650,-Kč. Výrazný nárůst zaznamenaly ale i tříděné plasty a to z původní kladné hodnoty výkupu- prodej ve výši 300,-Kč/t na dnešní zápornou hodnotu – platbu ve výši 1700,-Kč/t. To že se tříděný odpad sváží 2x tÝdně je způsobeno především jeho množstvím. Rovněž se sváží pár míst v obci, nikoliv každá ulice.

Dovolím malou reakci k té výmluvě na souseda. Jistě si vzpomínáte, že toto byl jeden z argumentů proti vážení popelnic a pocházel právě od lidí, kterým se to již děje (a třeba pro mne to bylo podobně absurdní, než mi přátelé z Vestce potvrdili, že jim se to děje také). Ale samozřejmě to není jediný argument. Kdyby nebylo nemyslících lidíj, nevídali bychom pytle s odpady poházené u hnízd na tříděný odpad (a ne, není to odpad jen chatařů) a i to jsou odpady, za jejcihž likvidaci musí obec platit. Kdyby si všichni lidé likvidovali odpad jak mají, nedocházelo by ke vzniku černých skládek a podobně. Stávájící systém určitě není spravedlivý, ale snažíme se, aby byl fér alespoň vůči obci a přírodě a ve finále jsme rádi, že když se pytle s přebytečným odpadem skončí právě u hnízd na tříděný odpad, odkud je pracovníci obce snadno převezou na sběrný dvůr a nekončí v lese.

S pozdravem
Vít Olmr

RE: Dobrý den. Nechci nijak

Dobrý den,
Těžko se staví dlouhodobý systém v tak dynamicky se měnícím odvětví, jakým jsou právě odpady. To, co platilo před pěti lety, neplatí dnes a nejspíš nebude platit ani za pět let. Obecně několik poznámek. Zvýšení ceny je čistě politické rozhodnutí. Někde jsou odpady zadarmo (např. Teplice) a ztráta se platí z daňového výnosu na úkor jiných výdajů nebo investic. My jsme měli cenu již 15 let stejnou (2.145,-Kč) a až letos jsme ji navýšili tak, aby ztráta /dotace nebyla tak vysoká. Kdybychom každoročně navyšovali pouze o inflaci, tak je dnešní cena na úrovni 2919,-Kč. To by bylo mimochodem velmi blízko stavu vyrovnaného rozpočtu odpadového hospodářství v naší obci. Dá se zvažovat i motivační systém, který by sebou ale nesl rizika, která se mnohde při změně objevila. Lidé v honbě za úsporou (možná je to i národní sport, neboť v Německu nebo Rakousku takové problémy nemají), začnou odpady likvidovat nelegálně. Buď je více pálí v domácích topeništích nebo se odpady hází do škarpy a likviduje je opět obec a poměrově rozpočítává na poplatníky. Pokud by se dalo spolehnout na to, že lidé budou pravidla dodržovat, tak se jeví motivační systém jako velmi zajímavý a spravedlivý. Další úvahou by bylo, direktivně zavést svoz pouze 1x14 dnů. Pokud totiž každý druhý dům nevystaví popelnici, ale auto projet stejně musí, tak je úspora minimální. Pokud se ovšem vezmou všechny fixní náklady, které by stejně všichni museli zaplatit, tak by odhadovaná celková úspora při svozu 1x14 dnů pro všechny cca 200-300,-Kč na poplatníka. Množství odpadu by totiž zůstalo stejné. Ti, kteří dnes vystavují popelnici plnou každý týden, by museli vyměnit za větší popelnici 240 l. Jde o to, jestli by to celé stálo za to a finanční úspora by vykompenzovala nespokojenost těch, kteří nechtějí měnit popelnici nebo nechtějí, aby jim „smrděla“ popelnice na zahradě déle než jeden týden. Dalším rozdílem, který je důležitý je tržní síla v dané lokalitě. Čím je kupní síla vyšší, tím více odpadů se v domácnostech vyprodukuje. Samotný podíl tříditelných složek, které jsou v našich odpadech, je dobrý a další separací se významných snížení komunálního odpadu nedocílí. Naopak velkou část odpadu nám tvoří nespotřebované potraviny. Jinak se předpokládá, že za pár let se paušální platba za skládkovné zvýší násobně, takže se dá předpokládat, že se i náklady za likvidaci odpadů budou zvyšovat.
S pozdravem
Milan Vácha

Pytle na odpad pouze na rok?

Dobrý den,

v návaznosti na předchozí dotaz bych se chtěl zeptat, jestli by menší množství odpadu v domácnostech, které třídí a kompostují, nevyřešil nákup pytlů. Pokud bychom naplnili pytel za 14 dní, vydrželo by nám 52 pytlů cca na dva roky. Byla by to alternativa nebo je nutné za rok nakoupit pytle znovu? I když současná vyhláška povoluje pytle jen pro rekreační budovy, bylo by ji možné změnit.

Martin Hájek

Dobrý den, Je mi líto,, ale

Dobrý den,

Je mi líto,, ale se svozem pytlů je to stejné jako s vyvážením popelnic. Poplatek je stavoven za svoz odpadu, ne za prodej pytlů, takže příští rok bude třeba zaplatit znovu.

s pozdravem
Vít Olmr

Poplatek za odpad

Dobrý den
Můj postřeh je následující. Jako chatař bez trvalého pobytu jsem za 20 pytlů platil 1210 Kč na rok.
Jako chatař trvale přihlášen do rekreačního objektu vyprodukující stejně odpadu jako nepřihlášen se pro mě změní polatek na 2145 Kč a dostanu 52 pytlů na rok které nemám šanci spotřebovat. Protože třidím! Od toku 2020 zaplatím 2600 Kč zase dostanu 52 pytlů. Co z toho pro mě plyne? Buď se odhlásit z trvalého pobytu, ušetřím za poplatek za odpad a za daň z nemovitosti nebo bych mohl přestat odpad třídit. Navíc pro výskyt divokejch prasat jsou stále pytle roztrhány. Pořídil jsem si popelnici přivazuji ji k plotu a do ní davám pytel aby prasata na něj nemohla. Být přihlášen trvale do chaty není moc výhodné. Proč vůbec je poplatek vyšší? Kdyby mi pytle došly dokoupim si, multikara jezdí stejně 52x do roka i když nic v zimě nesváží.
Hezký večer.

Dobrý den, nejprve bych Vám

Dobrý den,

nejprve bych Vám odpověděl na otázku proč je poplatek vyšší. V naší obci jsme měli stejný poplatek za svoz odpadu od roku 2004. I pokud bychom zohlednili jen inflaci, měla by dnes být cena někde okolo 2900Kč. Každopádně realita je taková, že cena za likvidaci odpadu každým rokem stoupá (bavím se například o ceně za za likvidaci tuny odpadu, která od roku 2004 vzrostla z 500Kč/t na 1650Kč/t, podobně cena za likvidaci tříděného odpadu stoupla ještě dramatičtěji), nemalé jsou rovněž náklady na dopravu a to jsou peníze které obec musí zaplatit tak jako tak buď zvedneme poplatek za komunální odpad, nebo rozdíl doplatíme z jiných zdrojů (tedy z výnosů daní a podobně).

Se svozem pytlků je to stejné jako se svozem popelnic. Neplatíte za pytle, ale za svoz odpadu. Sám píšete, že multikára stejně jezdí 52x do roka.

S pozdravem
Vít Olmr

Odpověď

Dobrý den
Pane Olmře, máte dokonalý odpovědi na otázky na které se vás nikdo ani neptal. Moje zamyšlení bylo o výši rozdílu ceny za odpad v objektu s trvalým pobytem ve vsi a v rekreačním objektu. Jen jsem se zamyslel co pro mě přináší za pozitiva přihlásit se do chaty trvale, a toho rozdílu poplatku s využíváním chaty k rekreaci. Zdražení chápu, vše se zdražuje, ale co nechápu když pan starosta výše uvedl, že by se mělo za odpad platit 2919 Kč a vy 2900 Kč za nádobu 120L. Proč to neuděláte? Aby to nemuselo být dotováno z jiných zdrojů. Pan starosta píše, je to politické rozhodnutí to zdražit na 2600 Kč. Tak dejte hlavy dohromady a politicky rozhodněte o skutečné výši poplatku bez dotace a je to.
Hezké odpoledne.

Odpady

Dobrý den,
Musím s Vámi souhlasit i nesouhlasit. Navýšení ceny na 2900 by asi bylo adekvátní aby obec zbytečně nedoplácela za odpad, ale spíš v tomto vidím ospalost obce bez ohledu kdo jí vedl nebo vede. Zdražuje se každý rok ( v určitém odvětví i každý týden ), tak je přeci únosnější pro občany "zdražovat" rok od roku o 50 korun za odpad což není nijak hrozné, než skokově zdraží odpad. Lidi to stejně zaplatí, protože musí, tak to za rok uděláme stejně a už se dostaneme do zisku. Navýšení 50 Kč za rok od udávaného roku 2004 už bychom byli téměř na udávané hranici 2900 Kč.
A chatař nechatař, kolikrát jen oni v mém okolí vyhodí v neděli za plot 3,4,5 pytlů odpadu, to naše rodina vyprodukuje minimálně za měsíc a půl ne-li déle, takže spíš nechápu, proč se cena zvedne takto trvale žijícím a největším výrobcům odpadu, kteří zase odjedou do Prahy, cena zůstane stejná. Tomu hlavně nerozumím. Vím že to není váš případ, ale chataři jsou takoví, než aby jel do sběrného dvora, vše hodí do pytlů a obec se postará. A v Praze bude hezky třídit aby se mu odpad neprodražil. Toto chování obce nechápu, trvalý si připlatí, chatař produkuje "víc ale nárazově" tak tomu nechame cenu stejnou.
S pozdravem
Petr