Konkurz na ředitele základní školy

Rada obce Psáry ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky nově zřizované Základní školy Amos, která od 1. srpna 2017 převezme činnost rušené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha – západ.

Požadujeme:

 1. schopnosti manažera a lídra
 2. nadšení pro inovativní přístupy ve vzdělávání a zkušenost s nimi
 3. odhodlání vybudovat a řídit novou školu, která bude splňovat požadavky současné doby na kvalitní vzdělávání a bude děti připravovat na život, který je čeká
 4. znalost problematiky řízení ve školství a právních předpisů
 5. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

Nabízíme:

 1. možnost stát u zrodu nové inovativní státní školy
 2. tvorbu nového ŠVP na míru
 3. možnost ovlivnit vybavení nové budovy školy
 4. maximální podporu zřizovatele
 5. finanční ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
 6. ubytování v obecním bytě
 7. výbornou dopravní dostupnost z Prahy

K přihlášce přiložte:

 1. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu 2-3 normostrany
 2. strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů
 3. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), případně doklady o dalším vzdělání relevantní pro výkon funkce
 4. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele školy (ne starší 3 měsíců)
 7. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 8. čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/87736_Cestne-prohlaseni-ke-stazeni)

Předpokládaný termín konání konkurzu:

25. - 26. 5. 2017:

Předpokládaný nástup na pracovní místo:

1. 8. 2017

Přihlášku s uvedenými doklady doručte do:

5. 5. 2017  do 12 hod. na adresu: Obecní úřad Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
Obálku označte slovy: „Konkurz- základní škola-neotvírat“.

Komentáře

Tak jak vidím tamtamy nelhaly.

Už je to tady. Ano lidé nově zřízena škola převezme vše že staré, právní posloupnost bude zachována, všechny závazky přebere a jak se pěkně lže. A to novou organizací ještě ani zastupitelstvo nezaložilo a už se hledá ředitel. Vidím že jde opravdu jen o to jak betakovy a sormovy zajistit teplý fliček.

Dobrý den, anonyme. Váš

Dobrý den, anonyme. Váš komentář jsem nějak nepochopila....
S pozdravem. Jana Šormová

Re: Dobrý den

Dobrý den paní Šormová, nenechte se zbytečně vyprovokovat. Ten anonym vždy zmatlá několik věcí dohromady, aby se někdo chytnul a měl s ní o čem diskutovat a mohl si ulevovat na všechny strany. Martina Běťáková rozhodně do konkurzu nepůjde, ale až se to ustaví, tak tady stejně bude psát, že to říkal :-). Příští rok jsou volby, takže to zase pomalu začne. S pozdravem Milan Vácha

Škola,školka Psáry

Anonym pouze spletl jméno.Chtěl napsat samozřejmě Martina Šmerglová,která je dlouholetou zastupitelkou. Jelikož jak víte,ve výběrové komisi má většinu zakladatel a to je obec,není možné,aby ji ostatní v komisi přehlasovali.Co se týká místostarostky Bětákové,ta nesplnuje podmínky konkurzu/výsoká škola pedagogická/ a tak se hlásit nebude.Tady se tedy anonym plete.
obyvatel Psár

Škola Amos

Dobrý den,mám dotaz proč Amos a kdo to rozhodl. Děkuji O.R.

ZŠ Amos

Dobrý den, vzhledem k tomu, že místní název není v našem případě zcela vhodný (Psáry-Dolní Jirčany), zvolili jsme název popisný. Amos je především odkazem na pedagogiku J.A. Komenského, jež v sobě spojuje celosvětově uznávanou tradici a inovativní přístupy aktuální i v naší společnosti. Název školy byl konzultován s MŠMT a na svém zasedání ho schválilo zastupitelstvo obce dne 29. 3. 2017

S přáním pěkného dne Martina Běťáková

Škola Amos

Tak hlavně že ne škola Psáry!

budoucí škola

Dobrý den,

chtěla bych se také zeptat na pár věcí ohledně nové školy a vzdělávacího plánu do budoucna. Zajímalo by mě, zda už jsou nějací zájemci na pozici ředitele/ředitelky školy a co se stane v případě, že se nikdo nepřihlásí, případně nebude uznán jako vhodný kandidát na pozici? Dále by mě zajímalo, proč se nepořádají veřejné diskuse na téma, jaká by škola měla být, nebo respektive jakou školu tu preferují občané, tedy rodiče. Rodiče tu mají velké slovo ve všem, proč tedy je nevyslechnout v tom důležitém? Zatím se tu různě šíří neoficiální informace o tom, že se plánuje škola alternativní nebo tak nějak napůl a nikdo není schopný podat informace naplno a veřejně. Zkrátka vše tu funguje na principu „jedna paní povídala“. To si nemyslím, že je pro obec dobrá vizitka, vše se tu tak nějak teď hazí jeden na druhého. Začaly se tu pořádat EDUpointy, které se asi snaží trochu sondovat zájem rodičů o alternativní přístupy výuky, ale jsou pořádány dost jednostranně a navíc na ně chodí z velké části jen zaměstnanci školy a z rodičů skoro nikdo. Nebylo by tedy od věci uspořádat veřejné diskuse na téma, jakou školu tu občané chtějí? Co by uvítali? Zda klasickou školu, či alternativní, sportovní větev či přírodovědnou, atd. Potom bych teprve pořádala další diskuse, zda má ve škole zvonit či ne nebo zda známkovat nebo ne.
Děkuji moc za Vaše odpovědi.
Michaela Hájková

nová škola

Ahoj Míšo,

díky za dotazy, zkusím postupně odpovědět. 

Přihlášky do konkurzu se odevzdávají do 5.května. Několik zájemců nás již kontaktovalo s doplňujícími otázkami, ale je obvyklou praxí, že uchazeči odevzdávají přihlášky až v posledních dnech. Počet přihlášených budeme tedy vědět až po tomto datu. Pokud by se nikdo nepřihlásil nebo nikdo nebyl vybrán, bude konkurz vypsán opakovaně. V zadání inzerátu jsou definované základní předpoklady a priority zřizovatele – a jednotliví uchazeči budou v rámci konkurzu předkládat své koncepce rozvoje školy.

O projektu nové školy a jeho postupném vývoji se snažíme informovat zcela naplno a veřejně. Je mi líto, pokud má někdo dojem, že tomu tak není, nebo že rodiče nechceme vyslechnout. Píšeme do Zpravodaje, na web novaskolapsary.cz, důležité události se objevují na FB, na každém zastupitelstvu jsou podrobné informace, videozáznamy z nich jsou na webu stejně jako záznam z únorové veřejné diskuse. A právě Edupoint byl založen jako platforma přesně za tímto účelem – aby bylo možné diskutovat o tom, jakou školu v obci chceme. Zvaní jsou vždy především rodiče, učitelé a další zájemci a  odborníci z okolí. Témata pro tento školní rok jsme sestavovali ve spolupráci se společností EDUin tak, aby pokrývala základní okruhy (motivace k učení, moderní pedagogické metody, Hejného matematika, čtenářská gramotnost) a další oblasti nás čekají. Zrovna příští týden je hlavním tématem právě porovnávání různých typů škol a pedagogických směrů, v červnu pak bude setkání o tom, jak ve školách docílit, aby každé dítě zažívalo radost z úspěchu. Stěžejní však pro nový školní vzdělávací program bude příští školní rok, kdy ho bude ředitel/ka s týmem pedagogů tvořit a kdy se předpokládá intenzivní spolupráce a diskuse školy s rodiči. Jako zřizovatel však neplánujeme úzkou specializaci základní školy na jednu oblast, např. přírodovědnou. Škola by mnohem spíše měla nabízet široké spektrum aktivit pro umožnění individuálního rozvoje všem dětem s nejrůznějšími talenty. S touto myšlenkou je i projektovaná nová školní budova. Avšak znovu opakuji, že pro přípravu vzdělávací strategie bude zásadní příští školní rok, jak jsem popisovala na únorovém setkání - na stole máme nyní vydané stavební povolení, a příští rok bude ve znamení práce na vnitřní koncepci nové školy.

Jen ješte jeden dotaz

Který už asi rok mám na jazyku a žádné osvětlení se tu od jisté doby nedalo.
Jak bylo vypořádáno se zaplacením 4 000 000,- Kč předchozí ředitelce Trůblové, a jak jste se se vzniklou škodou vypořádaly a kdo to obci uhradil.

Jan Soukup

RE: Jen ještě jeden

Ahoj Honzo,

bude se to řešit na červnovém zastupitelstvu, tak ještě vydrž. Máme nové informace ve věci uplatnění pojištění (zatím viz ZO z 25.11.2015). Nejdřív budou rozeslány podklady zastupitelům a odkonzultovány s právním zástupcem obce.

Milan Vácha 

Ahoj Martino, děkuji za

Ahoj Martino,

děkuji za odpověď. Takže zatím žádný konkrétní záměr ze strany obce není, jaká by měla být nová škola? Vše se tedy teprve bude řešit následující školní rok a nějaké sezení či diskuse na toto téma budou. Jen se ptám, neb jsem zaslechla něco o záměru Montessori pedagogiky, proto můj dotaz, zda přemýšlíte o nějakém konkrétním zaměření.
Děkuji. MH

Konkurz

Dobrý den,chci se zeptat,kolik lidí se přihlásilo do výběrového řízení na ředitele samostatné základní a samostatné mateřské školy,kdy výběrové řízení proběhne a kdy budeme znát oba ředitelé nebo ředitelky.Děkuji za odpověd.Dvořák

konkurz

Vážený pane Dvořáku,
do konkurzu na ředitele základní školy se přihlásili dva uchazeči, do konkurzu na ředitele mateřské školy čtyři uchazeči. Ústní kolo konkurzu proběhne v pátek 26.5.2017. Konkurzní komise předepsaným způsobem stanoví výsledné pořadí kandidátů a předá doporučení radě obce. Následně rada obce na svém zasedání projedná výsledky konkurzu, doporučení konkurzní komise a v případě vhodného kandidáta jmenuje dotyčného do funkce. V našem případě je nejbližší jednání rady obce po konkurzu ve středu 7. června, ale je možné, že bude svoláno jednání rady v mimořádném termínu.
Přeji hezký den!
Martina Běťáková

konkurz

Děkuji za Vaše podané vysvětlení a doufám,že o rozhodnutí rady obce a pořadí jednotlivých kandidatu vyběrové komise včetně jejího složení, budete též občany informovat.
Děkuji předem
Dvořák

Re: konkurz

Rozhodnutí rady obce bude samozřejmě obratem zveřejněno a o jmenovaných ředitelích budeme informovat i v samostatných článcích. Avšak možnost zveřejňovat informace o pořadí kandidátů dle konkurzní komise ještě prověříme. Na průběh celého konkurzu se totiž vztahuje povinnost mlčenlivosti, kterou členové komise podepisují a kterou jsou vázáni.

M. Běťáková