Kácení dřevin a keřových porostů v oblastech „Parku Štědřík“ a „Pobytové louky“ v Dolních Jirčanech

Vážení spoluobčané, v současné době obec Psáry realizuje projekt „Revitalizace zeleně v obci Psáry“, jehož součástí je i kácení některých vzrostlých dřevin a keřových porostů v oblastech „Parku Štědřík“ a „Pobytové louky“ v Dolních Jirčanech. Obec se toto kácení snažila co nejvíce minimalizovat, a veškeré dřeviny pokácené v rámci projektu budou nahrazeny dřevinami jinými (a to ve větším množství).

Obec Psáry sděluje, že kácení dřevin v okolí koryta a v korytu vodního toku, které probíhalo minulý týden a stále probíhá, a na které si někteří z Vás stěžují, je prováděno Lesy ČR, s.p., Správa toků – Oblast povodí Vltavy (povoleno MěÚ Černošice, OŽP) v rámci čištění vodního toku (jako součást protipovodňových opatření), a nikoli obcí, jak se mnozí z Vás domnívají.

Mgr. Lenka Houšková, investiční technik

Komentáře

A na co si lide stezuji?

A na co si lide stezuji?

Re: A na co si lidé stežují

Dobrý den, lidé si stěžovali, že se podle jejich názoru kácelo moc. V uplynulých letech chodily ale i stížnosti na to, že správce toku naopak stromy nekáci a neprořezává.

S pozdravem

Milan Vácha 

Vzpomínám jak před několika lety

se řešil podobný problém, když Vestec chtěl odstranit topoly které rostly u staré benešovské, jedna ženská na jejíž jméno si již nevzpomínám zvedla obrovskou akci na záchranu topolů.... uspěla, bohužel.
Za cca 1/4 - 1/2 roku nato byl vichr a jeden ze zachráněných topolů spadl na projíždějící auto, proto jsou tam za Albertem ty tři křížky. Doufám, že ta ženská tenkrát našla odvahu a šla se omluvit mámám těch tří kluků co jí zachráněný topol je zabil....

Kdekoliv se pohybují lidé a děti by nikdo neměl nechat růst poškozený či nemocný strom.

JS

...jenomže pak se vykácely všechny topoly,

...i ty zdravé. Asi vadily výhledu na všechny ty prodejny. Už to nebyla/není "stará" benešovská, už to je skoro Praha, tak to je.
Kritérium má být zdraví toho stromu, riziko pádu.
V případě Štědříku a Jirčan tam ty stromy prostě byly a v zásadě ničemu nevadily, rozhodně neohrožovaly nikoho stran povodní a ani pádu, na to by stačilo je prořezat. Na druhou stranu je tam zpravidla plevel, nálet, co za čas vyroste znovu. Když padne ptáčnice nebo bříza, tak se ptám kam šlo to dřevo, když vrba, tak ok, ty padají...

RE: jenomže pak se vykácely

Dobrý den,

hledisko posudku je vždy na místě a obec si dendrologické posudky téměř vždy dělá. Z osobního jednání rozhodně nemám pocit, že by odbor životního prostředí MěÚ Černošice povoloval cokoliv, co ničemu nevadí. Naopak si myslím, že co nemusí, to nepovolí.

 Obecně platí, že dřevo patří vždy majiteli pozemku. Štědřík není obecní, takže tam máme pouze pronájem a souhlas, že můžeme po dobu udržitelnosti dotace, realizovat a následně udržovat zeleň dle projektu „Sídelní zeleň“. My jsme dělali prořezávku v ploše, tak aby se daly vysadit nové stromy. Ostatní nálet se tam nechal, aby tam tvořil stín a dalo se tam posedět. Na pozemcích ve vlastnictví obce u fotbalového hřiště v DJ si berou dřevo brigádně sportovci z SK Čechoslovan pro potřeby nové klubovny pro děti.

Jinak i právě tam jsme se setkali s naprosto odlišným přístupem občanů. Jeden majitel, nad jehož pozemek se vykláněl strom, velmi vehementně vyžadoval jeho odstranění s odkazem na hrozící vzniklou škodu, kterou by vymáhal po obci. Jinému majiteli  taktéž strom zasahoval na pozemek. Ten naopak chtěl zachovat strom i s případným písemným ujištěním, že v případě pádu stromu nebude uplatňovat škodu na obci. Opravdu jsou v pohledu neuvěřitelné rozdíly.

Možná je na zvážení (pokud by byl zájem) vytvořit na webu speciální rubriku, kam by se dávala povolení na kácení.

S pozdravem

Milan Vácha

upřesnění

Oběti orkánu Kyrill vyprošťovali jirčanští hasiči. Byli to dva bratři. O dalším křížku mi není nic známo. Odkaz zde: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/stihani-exstarosty-vestce-za-nepokace...

Kácení dřevin a keřových porostů v oblastech „Parku Štědřík“ a „

Prosím, můžete upřesnit, kdy začne plánovaná výsatba a do kdy to bude hotové.

Díky : T. Körbl

Dobrý den, v příštím týdnu by

Dobrý den,
v příštím týdnu by realizační firma měla začít srovnávat terén a začátek výsadby je plánován na druhý týden v květnu. Dle SOD by celá zakázka měla být dokončena do 30.9.2015, ale předpokládám, že to bude dříve (výsadba do konce května).

Mgr. Lenka Houšková
investiční technik

Dobrý den , končí druhý týden

Dobrý den ,

končí druhý týden května a není vidět žádnou aktivitu. Můžete nám prosim vysvětlit co se změnilo od Vašeho posledního upřesnění terminu.

Děkuji: T. Körbl