Jak jsme volili v naší obci

Výsledky II. kola volby prezidenta republiky

 

Karel Schwarzenberg      1.051 hlasů (63,2 %)

Miloš Zeman                     612 hlasů (36,8 %)

Voličská účast:

Celkový počet voličů v obci: 2.505

Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb: 1.671 (tj. 66,7 %), platných hlasů: 1.663.

 

 

 

Komentáře

Přezkum prezidentských voleb Nejvyšším správním soudem

Oznámení všem občanům:

Dne 4.2.2013 podává část občanů v zastoupení skupiny právníků Návrh na přezkoumání voleb k Nejvyššímu správnímu soudu
podle zákona č. 275/2012 Sb., § 35, odst. 2 a § 66.

Jsme přesvědčeni o tom, že v průběhu volební kampaně došlo k hrubému porušení tohoto prováděcího zákona o volbě prezidenta České republiky.

Znění zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta České republiky zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-275#cast1

Tímto návrhem nechceme podpořit některého z kandidátů,
ale
chceme principiálně vyjádřit nesouhlas s uplatněním zákeřných lží a manipulace s voliči v rámci volební kampaně.

Domníváme se, že porušením zákona došlo k ovlivnění volebního výsledku a proto požadujeme, aby průběh volební kampaně přezkoumal Nejvyšší správní soud.
Je naší nadějí, že Nejvyšší správní soud průběh voleb spravedlivě a nestranně posoudí a prostřednictvím závazného judikátu zmírní pocity křivdy a nespravedlnosti tisíců oprávněných voličů, kteří se cítí být lživou kampaní podvedeni.
To by znamenalo zneplatnění této volby na základě §35 odst. 2, resp. porušení této části Volebního zákona.

Přejeme si, aby se taková situace v České republice již nikdy neopakovala a věříme, že tato zkušenost napomůže kultivaci prostředí české politiky.
Domníváme se, že pojmy "čest, poctivost, nepravdivé údaje" by v opačném případě mohly být definitivně devalvovány a využíváme tedy svých práv občanů plynoucích ze zákona, abychom upozornili na určitá podivná fakta ve věci.

Návrh zpracovává tým právních expertů a podává jej skupina voličů. Protikorupční organizace Růžový panter poskytuje této iniciativě zázemí a podporu.
Návrh s uvedením důkazů a argumentů bude představen voličům po vyhotovení, a to před odesláním NSS, dne 4.2.2013 odpoledne včetně jmen všech účastníků řízení.

Každý oprávněný volič, bez ohledu na to, zda-li se k volbám dostavil či nikoli, má možnost zde na adrese webu vyjádři tomuto Návrhu
svou podporu SVÝM PODPISEM zde :

http://www.ruzovypanter.cz/prezident2013

ZADÁVÁNÍ PODPISŮ KONČÍ NEJPOZDĚJI V POLEDNE , DNE 4.2.2013

Děkujeme.
Růžový panter, o.s.

Další informace na webových stránkách jsou průběžně zveřejňovány a také na FB zde:

https://www.facebook.com/pages/Podporujeme-soudn%C3%AD-p%C5%99ezkum-prez...

https://www.facebook.com/pages/R%C5%AF%C5%BEov%C3%BD-panter-nevl%C3%A1dn...

Návrh je možné podpořit podpisem až do dnešního večera

Podporujeme soudní přezkum prezidentské volby

Návrh je možné podpořit podpisem až do dnešního večera,
resp. noci.

Večer zveřejníme náhled hotového podání.
Ještě probíhají korektury, je to náročné, téměr 20 stran.

NSS zašleme zítra datovou schránkou.

Děkujeme za dosavadních 7500 podpisů podpory.

Růžový panter, o.s.